เทคนิคเชียงใหม่ ร่วมอบรมกับเทคนิคการบินเฉิงตู

เทคนิคเชียงใหม่ร่วมกับเทคนิคการบินเฉิงตู ประเทศจีน จัดอบรมหลักสูตรพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน

วันที่ 22 ธันวาคม 2565 ท่านผู้อำนวยการ วัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวชนนิกานต์ จริตงาม ครูแผนกวิชาธุรกิจการบิน นักศึกษาแผนกวิชาธุรกิจการบิน และครูแผนกสามัญสัมพันธ์ (ภาษาจีน) เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ดำเนินการโดยวิทยาลัยเทคนิคการบินเฉิงตู ผ่านทางช่องทางออนไลน์แอปพลิเคชั่น VooV ณ ห้อง 925 วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น