รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดอาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง iExtract

ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดอาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง iExtract และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบสารสกัดพืชกระท่อมคุณภาพสูง

รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี นาพรหม คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ พร้อมด้วยนักวิจัย คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ในโอกาสที่มารับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพืชกระท่อมสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูง เป็นประธานเปิดอาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง iExtract และเยี่ยมชมโรงงานต้นแบบสารสกัดพืชกระท่อมคุณภาพสูง ณ อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2565

ร่วมแสดงความคิดเห็น