กรมอนามัย ตรวจเยี่ยมมาตรฐานอนามัยสิ่งแวดล้อม จ.น่าน

อธิบดีกรมอนามัยและคณะลงพื้นจังหวัดน่าน ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระยะ post pandemic ใน setting

วันที่ 25 มิถุนายน 2565 ภาคเช้า นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัยและคณะผู้บริหารกรมอนามัย แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์ วรินทร์เทพ เชื้อสำราญ นายแพทย์สาธารสุขจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเสริมพลังการดำเนินงานตามมาตรฐานด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม ในระยะ post pandemic ใน setting ต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดน่าน ได้แก่ การพัฒนาส้วมสาธารณะในวัดตามมาตรฐาน HAS สถานที่และแหล่งท่องเที่ยวดำเนินการตามมาตรการ Covid Free Setting (CFS) ณ วัดพระธาตุแช่แห้ง วัดพระธาตุเขาน้อย วัดมิ่งเมือง และวัดพระธาตุช้างค้ำ

ในการนี้ ได้ตรวจเยี่ยมให้ข้อเสนอแนะและกำลังใจในการพัฒนาส้วมสาธารณะในวัด ให้เกิดความสะดวก สะอาด ปลอดภัยและเอื้อต่อกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการได้มาตรฐาน HAS ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น