นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ประดับดอกไม้ปรับตกแต่งภูมิทัศน์

นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ ประดับดอกไม้ปรับตกแต่งภูมิทัศน์ ภายในพระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และพระพุทธศาสดาประชานารถ

         เมื่อวันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2565 น.อ.หญิง พรรณประภา วัณณรถ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะ เดินทางมาประดับดอกไม้ปรับตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อเป็นพุทธบูชา โดยมี น.อ. กิตติพงษ์ ศรีรินยา รองผู้บังคับการกองบิน 41 ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่
         ในการนี้ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ และคณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ พร้อมด้วยประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศกองบิน 41 ได้เดินทางไปประดับดอกไม้ปรับตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อเป็นพุทธบูชา บริเวณภายในพระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ และพระพุทธศาสดาประชานารถ ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น