ชาวบ้าน ต.หัวฝาย เดินทางเข้าป่าเลี้ยงผี เจ้าพ่อน้ำออกรูผาอื้อ!!!

ทุกสามปีของวัน เดือนเก้าเหนือ ( เดือน 7 ใต้) แรม 9 ค่ำ ปีนี้ตรงกับวันจันทร์ 12 มิ.ย.66 ชาว ต.หัวฝาย และกลุ่มเกษตรผู้ใช้น้ำอ่างแม่มาน โดยการนำของ จ.ส.อ.บุญยงค์ กองศิลป์ นายก อบต.หัวฝาย นายศิริศักดิ์ ดาคำ หน.ส่วนป่า อ.อ.ป.แม่มาน นายนรินทร์ งาต้น ผญบ.ม.3 , น.ส.วันเพ็ญ เดชอุดมชัย ผญบ.ม.4 บ้านทุ่งเจริญ , นายอดุลย์ พากเพียร ผญบ. ม.9 , นายประสิทธิ์ เกตุสุดา ผญบ.ม.11 , นายสมพงษ์ ดวงจันทร์ ส.อบต.ม.9 ประธานกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างเก็บน้ำแม่มาน ปี 66 ได้ร่วมกันทำพิธีเลี้ยงเจ้าพ่อน้ำออกรูผาอื้อ ซึ่งเป็นตาน้ำโบราณ อยู่ป่าห้วยแม่มาน ทางทิศเหนืออ่างแม่มาน เป็นตาน้ำที่ไหลสมทบกับลำน้ำแม่มาน

ชาวบ้านมีความเชื่อว่าเป็นแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคนโบราณใช้น้ำแหล่งนี้ทำการเกษตร ก่อนสร้างอ่างแม่มานบริเวณเป็นที่นาและสวนของชาวบ้าน ตาน้ำช่วยเหลือน้ำในการเกษตร ไหลออกจากรูหน้าผา เมื่อมีเสียงลมพัดผ่านจะดังอื้ออึง ความเชื่อว่ามีเจ้าพ่อผาอื้อดูแลตาน้ำ

จึงมีพิธีเลี้ยงผีเจ้าพ่อผาอื้อ ทุก 3 ปีครั้ง ซึ่งจะตรงกับฤดูก่อนทำนา มีการสร้างศาลเพียงตา ถวายเครื่องเซ่นไหว้เป็นควาย 1 ตัว โดยทำเป็นลาบเป็นแกงให้เจ้าพ่อ ฯ โดยมีชาวบ้านมาร่วมกันเลี้ยงเจ้าพ่อ ฯ โดยพากันเดินทางออกจากหมู่บ้าน มาทางเรือข้ามน้ำอ่างแม่มาน เดินป่าผ่านป่าต้นมะเขือพวงที่ขึ้นตามธรรมชาติ มีขึ้นตามเส้นทางตลอดป่า เดินผ่านช่องเขาที่มีการระเบิดหินเป็นช่องเขา เพื่อให้รถไฟขนไม้ซุงของบริษัท ฯ สัมปทานไม้ต่างชาติ เป็นเส้นทางรถไฟขนไม้โบราณยังมีร่องรอยเส้นทางให้เห็นเป็นประวัติศาสตร์ ที่เล่ากันมานานเป็นตำนานเส้นทางรถไฟสาย สูงเม่น- เด่นชัย ในอดีตธรรมชาติป่าด้านในอ่างเก็บน้ำแม่มานยังสมบูรณ์ดี

ในปีนี้พระครูบุญญา ภิรักขิต เจ้าอาวาสวัดช่องลม นำคณะสงฆ์ ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่ มาร่วมทำพิธีเปิดตาน้ำเพื่อเป็นสิริมงคล ให้มีน้ำเพียงพอต่อการเกษตรและตักน้ำเพื่อนำไปเป็นน้ำพุทธมนต์ ในการสรงน้ำพระบรมธุาตประชา นาถภักดี วัดช่องลม ที่กำลังสร้างเสร็จ และเป็นพุทธมนต์ในพิธีกรรมต่าง ๆ และในช่วงบ่าย นายนคร สายยืด นายอำเภอสูงเม่น พร้อมคณะฝ่ายปกครองอำเภอสูงเม่น ได้เข้าไปร่วมพิธีกับชาวบ้านบริเวณตาน้ำผาอื้อ..

ซึ่งในปีนี้ มีชาวบ้านจากหมู่บ้านต่าง ๆ และกลุ่มผู้ใช้น้ำอ่างแม่มาน มาร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก…

ร่วมแสดงความคิดเห็น