ศบค.เผย 18 วัน พบบุคลากรการแพทย์ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งสิ้นรวมแล้ว 146 คน บางส่วนติดจากผู้ป่วยที่ปกปิดไทม์ไลน์

วันนี้ (19 เม.ย.2564) พญ.อภิสมัย ศรีรังสรรค์ ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 1-18 เม.ย. มีรายงานพบบุคลากรการแพทย์ติดเชื้อ COVID-19 ทั้งสิ้นรวมแล้ว 146 คน ส่วนใหญ่เป็นแพทย์และพยาบาล

นอกจากนี้ ยังพบว่าบุคลากรการแพทย์ 33 คน จาก 146 คน ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ป่วยที่ปกปิดไทม์ไลน์ รวมถึงสัมผัสติดเชื้อจากผู้ใกล้ชิด ทำให้บุคลากรการแพทย์ที่ติดเชื้อ และอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องแยกกักตัว ทำให้เสียกำลังคนในการทำงาน

ผู้ช่วยโฆษก ศบค. ยืนยันว่า กระทรวงสาธารณสุข มีความพยายามบริหารจัดการทรัพยากรสาธารณสุขที่มีอยู่ ซึ่งการติดเชื้อสามารถเกิดขึ้นได้ แต่ขอให้รายงานอย่างรวดเร็ว และแจ้งข้อมูลอย่างครบถ้วนถูกต้อง เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้เตรียมความพร้อมทรัพยากรต่างๆ ดังนั้นจึงต้องขอความร่วมมือจากประชาชนด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น