นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม

วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 07.45 น. ณ โรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม โดยมี นางวิร์ธิมา กันยายน ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการาม บรรยายให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงเรียนตลอดจนปัญหาในการจัดการเรียนการสอนให้ผู้บริหารรับทราบ และหาแนวทางในการแก้ปัญหาร่วมกัน โดยมี นายสุรพล ภู่บุบผา รองปลัดเทศบาลนครเชียงใหม่ นางอัญชิสา ควัฒน์กุล ผอ.ส่วนบริหารการศึกษาและ คณะค รูให้การต้อนรับและให้ข้อมูลกับคณะผู้บริหาร

ร่วมแสดงความคิดเห็น