เปิดจำนวน ส.ส.รับเลือกตั้งปี 66 หลังครบวาระ

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้เผยแพร่จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ในการเลือกตั้งปี 2566 โดยระบุฐานข้อมูล มีการคำนวนตัวเลขจากจำนวนราฎร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 รวม 66,171,439 คน ซึ่งกฎหมาย กำหนดให้มี ส.ส. แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง 400 คน 400 เขต
เลือกตั้ง จากเดิม 350 คน 350 เขตเลือกตั้ง
ทั้งนี้แต่ละภาคมีการแบ่งส.ส. ดังนี้ ภาคเหนือ 39 คน เดิม 33 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 132 คน เดิม 116 คน ภาคกลาง 122 คน เดิม 106 คน ภาคตะวันออก 29 คน เดิม 26 คน ภาคตะวันตก 20 คน เดิม 19 คน และภาคใต้ 58 คน เดิม 50 คน จังหวัดที่มีส.ส. เพิ่ม 3 คน 1 จังหวัด 2 คน 5 จังหวัด 1 คน 37 จังหวัด ขณะที่มีส.ส.เท่าเดิมไม่ปรับเพิ่ม 35 จังหวัด
เมื่อแยกเป็นรายจังหวัด พบว่าที่มี 1 คน 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด ระนอง สมุทรสงคราม สิงห์บุรี

ที่มี 2 คน10 จังหวัด ได้แก่ ชัยนาท
นครนายก พังงา มุกดาหาร แม่ฮ่องสอน ลำพูน สตูล อ่างทอง อำนาจเจริญ อุทัยธานี

ที่มี 3 คน19 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ จันทบุรี ชุมพร น่าน บึงกาฬ ประจวบคีรีขันธ์
ปราจีนบุรี พะเยา พัทลุง พิจิตร เพชรบุรี แพร่ ภูเก็ต ยโสธร ยะลา สระแก้ว หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์

ที่มี ส.ส. 4 คน 12 จังหวัดได้แก่ กำแพงเพชร ฉะเชิงเทรา ตรัง ตาก นครพนม ปัตตานี ลพบุรี ลำปาง เลย สมุทรสาคร สระบุรี สุโขทัย ,

จังหวัดที่มี ส.ส. 5 คน7 จังหวัด ได้แก่ กาญจนบุรี นราธิวาส พระนครศรีอยุธยา พิษณุโลก ระยอง ราชบุรี สุพรรณบุรี , จังหวัดที่มี ส.ส. 6 คน5จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์
นครปฐม นครสวรรค์ เพชรบูรณ์ มหาสารคาม

จังหวัดที่มี ส.ส. 7 คน4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ ปทุมธานี สกลนคร สุราษฏร์ธานี
ที่มี 8 คน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย นนทบุรี ร้อยเอ็ด สมุทรปราการ สุรินทร์

ที่มี 9 คน 4 จังหวัด ได้แก่ นครศรีธรรมราช ศรีสะเกษ สงขลา
อุดรธานี

ที่มี ส.ส. 10 คน2จังหวัด ได้แก่ ชลบุรี บุรีรัมย์

ที่มี ส.ส. 11 คน 3 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น เชียงใหม่ อุบลราชธานี , ที่มี 16 คน1จังหวัด นครราชสีมา และ
ที่มี ส.ส. 33 คน 1 จังหวัด มากที่สุดคือ กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น