เปิดงาน “One Love Art Exhibition” นิทรรศการศิลปะระดับประเทศ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีการเปิดงาน “นิทรรศการ One Love Art Exhibition” ณ One Nimman จ.เชียงใหม่ โดย นายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ กรรมการมูลนิธิหนึ่งน้ำใจ หรือมูลนิธิ One Love เป็นผู้กล่าวเปิดงาน และเป็นประธานในพิธี

“นิทรรศการ One Love Art Exhibition” ถือเป็นนิทรรศการศิลปะระดับประเทศ และในปีนี้นับเป็นครั้งที่ 4 ที่มูลนิธิหนึ่งน้ำใจได้จัดแสดงและจำหน่ายภาพผลงานศิลปะ เพื่อระดมทุนนำรายได้ไปสนับสนุนโครงการสร้างโรงเรียนหลังที่ 19  รวมถึงเปิดโอกาสให้กับประชาชนทั่วไปได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของมูลนิธิและได้รับรู้ถึงความสุขของการเป็นผู้ให้อย่างแท้จริง 

สำหรับกิจกรรมภายในงานปีนี้ ได้รวบรวมศิลปินทั่วฟ้าเมืองไทย ทั้งรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ ร่วมแสดงงานกว่า 60 ชิ้นงานพร้อมทั้งกิจกรรมศิลปะจากศิลปินชาวเชียงใหม่อีกหลายรูปแบบ อัดแน่นตลอด 6 วันเต็ม ไม่ว่าจะเป็น 

  • Exhibition
  • Workshop
  • Tattoo
  • Portrait Drawing
  • Art Talk
  • Food
  • Music 
  • Swing Dance 

อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์เกียรติคุณปรีชา เถาทอง ศิลปินแห่งชาติ หนึ่งในศิลปินที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมนิทรรศการแสดงและจำหน่ายผลงานศิลปะ One Love Art Exhibition ตั้งแต่ในปีแรก มาจนถึงปีที่ 9 (ปัจจุบัน)  ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันในวันเปิดนิทรรศการอีกด้วย พร้อมด้วยศิลปินผู้ร่วมแสดงงานในปีนี้อีกมากมาย ซึ่งนับเป็นการรวมรวมผู้คนและผลงานศิลปะไว้มากที่สุด อีกงานหนึ่งของเชียงใหม่ 

ร่วมแสดงความคิดเห็น