สถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน จ.เชียงใหม่ เริ่มมีแนวโน้มสูงขึ้น วันนี้ตรวจพบจุดความร้อนจากการเผา 110 จุด มากที่สุดในภาคเหนือ

วันที่ 2 มี.ค.65 รายงานข่าวแจ้ง่วา สภาพอากาศในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ มีฟ้าหลัวจากสภาพของก้อนเมฆ ประกอบกับมีหมอกควันสีขาวปกคลุมไปทั่วบริเวณ แสงแดดจากดวงอาทิตย์ส่องลงมาถึงพื้นได้น้อยลง ทำให้อากาศดูขมุกขมัว โดยเฉพาะบนดอยสุเทพที่มองเห็นแนวเขาได้น้อยลง ซึ่งชาวเชียงใหม่ใช้การมองดอยสุเทพเป็นสัญลักษณ์สำคัญ ของการบ่งบอกปัญหาหมอกควัน

ทั้งนี้กรมควบคุมมลพิษ มีรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศของจังหวัดเชียงใหม่เช้านี้เมื่อเวลา 10 น.พบว่าวัดค่า PM 2.5 อยู่ระหว่าง 49 – 118 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ส่วนดัชนีคุณภาพอากาศ หรือ AQI อยู่ระหว่าง 96 – 228 AQI ซึ่งพบว่าที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศโรงพยาบาลเทพรัตนเวชชานุกุล อำเภอแม่แจ่ม วัดค่า PM 2.5 ได้ 118 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ 228 AQI รองลงมาคือที่ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว และตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดค่า PM 2.5 ได้ 60 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ 124 AQI ส่วนที่ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ วัดค่า PM 2.5 ได้ 57 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ 116 AQI โดยที่สถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเพียงจุดเดียว ที่ค่า PM 2.5 ยังไม่เกินมาตรฐาน วัดได้ 49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดัชนีคุณภาพอากาศ 96 AQI

ขณะที่เช้าวันนี้ กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองภาคเหนือ ของกองทัพภาคที่ 3 มีรายงานตรวจพบจุดความร้อนจากดาวเทียมเวียร์ พบว่า ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ พบจุดจุดความร้อนหรือฮอทสปอทจากการเผาในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมารวม 489 จุด แบ่งเป็นพื้นที่อนุรักษ์ 125 จุด, เขต สปก. 35 จุด พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ 226 จุด, พื้นที่ริมทาง 1 จุด, พื้นที่การเกษตร 51 จุด ในพื้นที่ชุมชนและอื่นๆอีก 24 จุด โดยพบว่าจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจพบจุดความร้อนมากที่สุดในภาคเหนือ มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 110 จุด ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ป่าสงวนแห่งชาติ และเขต สปก.

ร่วมแสดงความคิดเห็น