ป.ป.ส.เปิดขายทอดตลาดทรัพย์สิน

สำนักงาน ป.ป.ส. (ดินแดง) เปิดขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 2/2565 ประเภทยานพาหนะ(เรือ) จำนวน 6 รายการ รายละเอียด https://bit.ly/39vr0Fb

ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุน ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (เครื่องประดับและวัตถุมงคล) ครั้งที่ 9/2565 จำนวน 241 รายการ รายละเอียด https://bit.ly/3NkAIZq

ขายทอดตลาดทรัพย์สินของกองทุน ป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติด (ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง) ครั้งที่ 8/2565 จำนวน 52 รายการ รายละเอียด https://bit.ly/3wvCwZ0

ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมเก็บรักษาไว้ ประเภทโมเดล จำนวน 100 รายการ รายละเอียด https://bit.ly/3MkDq15

ขายทอดตลาดทรัพย์สินที่ไม่เหมาะสมเก็บรักษาไว้ ครั้งที่ 3/2565 ประเภทยานพาหนะและอื่นๆ จำนวน 30 รายการ รายละเอียด https://bit.ly/3wk9Bs0

ดูทรัพย์ : วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
ลงทะเบียน : วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 07.00 น.- 09.30 น.
ประมูล : วันพุธที่ 18 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น