(มีคลิป) ต้นไม่ล้มขวางทางแม่ออน คลี่คลายแล้ว

กรณีต้นไม้ล้มขวางทาง นายอำเภอแม่ออน เร่งให้ทุกหน่วยงานร่วมด้วยช่วยกัน สามารถผ่านไปได้แล้ว

วันที่ 26 พ.ค. 65 โดยการอำนวยการของ นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน จ.เชียงใหม่ ได้รายงานความคืบหน้าเหตุต้นไม้ขนาดใหญ่ ล้มขวางถนนบริเวณทางหลวงชนบท ชม 5080 เส้นทางเข้าหมู่บ้านแม่กำปอง ม.3 ต.ห้วยแก้ว อ.แม่ออน โดยทางหลวงชนบทเชียงใหม่ได้นำเครื่องจักรมาดำเนินการนำต้นไม้ที่กีดขวางออกตั้งแต่เวลา 14.00 น. สามารถเปิดเส้นทางได้เมื่อเวลา 16.00 น. ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ชาวบ้านที่สัญจรผ่านไปมาต่างดีใจไปตามๆ กัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น