กรมการค้าภายใน เคาะปรับราคาปุ๋ยหน้าโรงงาน

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า เมื่อเร็วๆ นี้ กรมการค้าภายใน ได้อนุมัติให้มีการปรับราคาปุ๋ยหน้าโรงงานหลายสูตร ตามที่ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าเสนอมา โดยเป็นการปรับให้สอดคล้องกับต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นตามราคาในตลาดโลก จากหลายปัจจัย โดยเฉพาะสงครามรัสเซียและยูเครน ราคาพลังงานเชื้อเพลิงที่ปรับสูงขึ้นทั่วโลก ซึ่งส่งผลต่อทั้งต้นทุนวัตถุดิบและค่าขนส่ง และค่าเงินบาทที่อ่อนตัวลง ซึ่งปัจจุบันไทยพึ่งพาการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศเกือบ 100% ดังนั้นเพื่อให้ผู้ผลิต/ผู้นำเข้าสามารถนำปุ๋ยเข้ามาจำหน่ายให้แก่เกษตรกรได้ และเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาการขาดแคลนปุ๋ย จึงจำเป็นต้องมีการปรับราคา อย่างไรก็ตาม กรมฯ จะติดตามและกำกับดูแลปริมาณและราคาอย่างใกล้ชิด ให้มีปริมาณเพียงพอและมีผลกระทบกับราคาจำหน่ายปลีกน้อยที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น