ศป.บส.ชน. ปฏิญาณตน ต้านยาเสพติด

วันที่ 26 มิถุายน พ.ศ. 2565 พลโทบุญยืน อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ 3 ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ นำกำลังพลศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ, กองพันพัฒนาที่ 3 และครอบครัว ปฏิญาณตน ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 รวมพลังเพื่อให้พ้นภัยจากยาเสพติดนำไปสู่จุดมุ่งหมายคือ “สังคมไทยปลอดภัยจากยาเสพติด” ณ ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมได้มีการอ่านสารจากนายกรัฐมนตรี เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2565 ,พิธีปฎิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติด รวมทั้งมอบสติ๊กเกอร์การรณรงค์ให้กับกำลังพลและครอบครัว

ร่วมแสดงความคิดเห็น