(มีคลิป) รองเจ้าคณะ จ.แพร่ รับโล่ผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าฯ

ผู้สื่อข่าวแจ้งว่า วันนี้ 27 มิ.ย. 65 เวลา 09.30 น. พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เข้ารับโล่รางวัลผู้สร้างสรรค์เรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา ด้วยการสื่อสารปลอดภัยและสร้างสรรค์ ของมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร โดยเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ ประธานมูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ ประทานโล่เกียรติคุณ ณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรวิหาร กทม.และเข้าร่วมประชุมมหกรรมสื่อสรรค์สรรค์กับงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ซึ่งโครงการสถานีโทรทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อการพัฒนาการผลิตและเผยแพร่สื่อสร้างสรรค์ โดยการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ดำเนินงานภายใต้มูลนิธิพระรัตนตรัย ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อนำเสนองานศาสนกิจคณะสงฆ์ งานเครือข่ายพลังบวร ผ่านแพลตฟอร์มสื่อดิจิทัล ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนา เฉลิมพระเกียรติฯ WBTV และสื่อสังคม(social media) ผลิตรายการเรื่องเล่าของท้องถิ่น มรดกวัฒนธรรม พระพุทธศาสนา มาถ่ายทอดในรูปแบบที่น่าสนใจ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชนในวงกว้าง เป็นแรงบันดาลใจให้อยากเข้าร่วมสัมผัสวิถีวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา เชื่อมเครือข่ายคณะสงฆ์และหน่วยงานต่างๆ ในการร่วมสร้างสรรค์ พัฒนา ผลิตรายการสื่อสร้างสรรค์พลังศรัทธาและกิจกรรมงานของคณะสงฆ์

ที่ผ่านมาทางวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง โดยการนำของพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้ผลิตรายการธรรมออนไลน์ ไลน์สด ทางเฟสบุ๊ค เพจวัดพระธาตุช่อแฮ เช่น อยู่บ้านสร้างบุญตลอดพรรษาออนไลน์ ไลน์สดรายการทำบุญตักบาตร ฟังพระธรรมเทศนา ทุกวันธัมมัสสวนะตลอดปี งานประเพณีวัฒนธรรม12 เดือน งานรวมพลคนปีขาล และการประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมผ่านสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ฯลฯ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กิจกรรมมรดกวัฒนธรรมและพระพุทธศาสนา

การที่พระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจ.แพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง ได้รับโล่รางวัลดังกล่าว สร้างความยินดีกับพุทธศาสนิกชน ประชาชนชนชาวจ.แพร่เป็นอย่างยิ่ง


ร่วมแสดงความคิดเห็น