ข่าวปลอม! ไทยพบสายพันธุ์ BA4.5

กรมควบคุมโรคย้ำ!! ข่าวปลอมอย่าแชร์ ลือ!! พบ Omicron สายพันธุ์ BA4.5 ในไทย
จากการตรวจสอบพบว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลเท็จ

ที่มา : กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

ร่วมแสดงความคิดเห็น