อมก๋อยเฮ ตรวจ DNA ได้สัญชาติไทย

เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า สืบเนื่องจากกรมการปกครองร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม และกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้จัดทำโครงการตรวจสารพันธุกรรม เพื่อแก้ไขสถานะและสิทธิของบุคคลสัญชาติไทยที่ไม่มีชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้านในพื้นที่อำเภออมก๋อย จังหวัดเขียงใหม่ ขณะนี้ได้รับแจ้งจากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งผลการตรวจสารพันธุกรรม จำนวน 88 ราย อำเภออมก๋อยได้เพิ่มชื่อและรายการบุคคลในทะเบียนบ้าน(ท.ร.14) จำนวน 34 ราย คงค้างดำเนินการจำนวน 54 ราย คาดว่าจะดำเนินการเสร็จสิ้นภายในเดือนกรกฎาคมนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น