จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ศาสนสถาน

จิตอาสาพระราชทาน 904 สนภ.3, กำลังพลจิตอาสา สนภ.3 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา พื้นที่ศาสนสถาน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย จิตอาสาพระราชทาน 904 สนภ.3, กำลังพลจิตอาสา สนภ.3 นทพ.
จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในศาสนสถาน เพื่อเป็นการดูแลรักษาสถานที่ ให้มีความสะอาด เรียบร้อย ปลอดภัย ไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคในห้วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19 ) ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ต.บ้านหลวง อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น