สนภ.3 ศึกษาดูงาน ” การปลูกทุเรียนหมอนพระร่วง “

เมื่อวันที่ 1-2 ส.ค.65 บก.ทท.(นทพ.) โดย พล.ต. ยุทธชัย จันทรวิภาค ผอ.สนภ.3 นทพ.
จัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิต สนภ.3 นทพ ได้เข้าศึกษาดูงาน ” การปลูกทุเรียนหมอนพระร่วง ” ของ กลุ่มเกษตรกรผสมผสาน บ้านตึก ห้วงระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม พ.ศ.2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ให้สามารถเพิ่มรายได้ในครอบครัวได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ณ  ไร่สานฝัน ต.บ้านตึก อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น