(มีคลิป) กองพลทหารม้าที่ 1 สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้

กองพลทหารม้าที่ 1 โดย กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 ร่วมบูรณาการ “สร้างบ้านให้กับผู้ยากไร้”

เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. : กองพันทหารม้าที่ 28 กองพลทหารม้าที่ 1 จัดกำลังพลจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ร่วมบูรณาการกับ สำนักงานโยธาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์, องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนจิตอาสาในพื้นที่อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมสนับสนุนงบประมาณ, วัสดุอุปกรณ์ และกำลังพลเข้าช่วยเหลือสร้างบ้าน ให้กับครอบครัวผู้ยากไร้ ฐานะยากจน จำนวน 1 หลัง คือ บ้านของ นาย สำลี พรมมา ณ บริเวณบ้านเลขที่ 149 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกลาง อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ ล่าสุดมีความคืบหน้าในการดำเนินการ 20 เปอร์เซ็นต์ และได้ดำเนินการสร้างบ้านเป็นวันที่ 4 ทั้งนี้หน่วยร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนอย่างเต็มขีดความสามารถ และดำเนินการตามมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น