มอบรางวัลผู้ชนะ การออกแบบอาคาร

มอบรางวัลผู้ชนะการออกแบบอาคาร เพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลภาวะเป็นพิษ PM 2.5

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ โกดังราชวงศ์ เชียงใหม่ น.ส.พีรญา วงศรานุชิต ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มการตลาด บริษัท ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด มอบรางวัลผู้ชนะการออกแบบอาคาร และการจัดแสดงผลงานของผู้ชนะการประกวด “นวัตกรรมการออกแบบอาคาร เพื่อร่วมแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ในจังหวัดเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ” ที่สะท้อนการแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 รวมทั้งสิ้น 6 รางวัล ในงาน HYFIVE DESIGN AWARD 2022 ระหว่างวันที่ 8-14 ธันวาคม 2565 ณ โกดังราชวงศ์ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR โครงการแรกของบริษัทฯ ที่มุ่งหวังการมีส่วนร่วมกับชุมชน เพื่อปรับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวเชียงใหม่ จากมลภาวะเป็นพิษ PM 2.5

น.ส.พีรญา กล่าวว่า วัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ “เนื่องจากบริษัทฯ ตระหนักในปัญหามลภาวะ เป็นพิษ PM 2.5 ซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ของคนเชียงใหม่ ไฮไลฟ์ ดีเวลลอปเม้นท์ ตั้งใจให้งานนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจและมีความถนัดด้านการออกแบบได้ประชันฝีมือ เป็นที่มาของงาน HYFIVE DESIGN AWARD 2022 ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ร่วมเข้าแข่งขัน ส่งผลงานเข้า มากว่า 37 ผลงานจากทั่วประเทศ”

ทั้งนี้มุ่งหวังการมีส่วนร่วมของคนในสังคม ได้ร่วมคิดค้นนวัตกรรมการ ออกแบบอาคารเพื่อร่วมแก้ไขปัญหา PM 2.5 ว่ามีแนวคิดและการออกแบบอย่างไร อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนนักศึกษา และนักออกแบบรุ่นใหม่ได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และความภาคภูมิใจว่าพวกเขาสามารถนําสิ่งที่คิดมาออกแบบคอมมูลนิตี้มอลล์ ที่แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ท้ังยังเป็นการต่อยอดทางตลาดนวัตกรรมการออกแบบต่อไปได้อย่างดี”

ร่วมแสดงความคิดเห็น