ท่องเที่ยวเชียงใหม่ชี้จีนเปิดประเทศส่งสัญญาณที่ดี

นักท่องเที่ยวจีนหวนกลับมาคึกคัก และสายบินพิจารณาเพิ่มเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศ แต่เบื้องต้นเชื่อว่าน่ายังไม่ทะลักพรวดเข้ามาทันที เนื่องจากส่วนใหญ่น่าจะมีปัญหาติดขัดเรื่องอายุหนังสือเดินทาง พร้อมย้ำไทยต้องมีการเตรียมพร้อมมาตรการคัดกรองโควิด-19 อย่างเข้มข้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้คนในประเทศด้วย เนื่องจากสถานการณ์ผู้ติดเชื้อในจีนยังมีแนวโน้มสูง

นายพัลลภ แซ่จิว รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ แสดงความเห็นกรณีประเทศจีนเตรียมเปิดประเทศอนุญาตให้ประชาชนเดินทางออกนอกประเทศได้เริ่มตั้งแต่วันที่ 8 ม.ค.66 ว่า เบื้องต้นมองว่าเป็นสัญญาณที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการท่องเที่ยว ทั้งในส่วนภาพรวมของทั้งประเทศและจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากในช่วงก่อนที่จะเกิดสถานการณ์โควิด-19 นั้น นักท่องเที่ยวชาวจีนถือว่าเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มหลักของจังหวัดเชียงใหม่ เพราะมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ60 ของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่

นายพัลลภ แซ่จิว

ขณะที่เที่ยวบินระหว่างประเทศที่บินตรงสู่เชียงใหม่นับเฉพาะขาเข้าในช่วงก่อนเกิดสถานการณ์โควิด-19 มีทั้งสิ้นประมาณ 35 เที่ยวบินต่อวัน ซึ่งในจำนวนนั้นเป็นเที่ยวบินจากประเทศจีน 28-30 เที่ยวบิน ซึ่งการที่ประเทศจีนเตรียมเปิดประเทศดังกล่าวจึงน่าจะเป็นผลดีทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รวมทั้งสายการบินต่างๆ มีการพิจารณาเปิดเที่ยวบินตรงเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มขึ้นด้วย เพราะจังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่ได้รับความนิยมสูงจากนักท่องเที่ยวจีน

อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าแม้จีนจะเริ่มเปิดประเทศ แต่จำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เดินทางเข้ามาจะยังไม่เพิ่มพรวดในทันที เนื่องจากตามปกติทั่วไปแล้วผู้ที่จะเดินทางออกนอกประเทศได้นั้น หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือเกินกว่า 6 เดือน ซึ่งในกรณีนี้มองว่าหนังสือเดินทางของชาวจีนส่วนใหญ่อาจจะมีอายุเหลือน้อยกว่า 6 เดือน หรือหมดอายุแล้ว เพราะในช่วงโควิด-19 ทางการจีนไม่มีนโยบายในการต่ออายุหรือทำหนังสือเดินทางใหม่ให้


ฉะนั้นเมื่อจีนเปิดประเทศแล้วชาวจีนส่วนใหญ่น่าจะต้องใช้เวลาในการต่ออายุหรือทำหนังสือเดินทางใหม่อีกระยะหนึ่งจึงจะเริ่มเดินทางออกนอกประเทศได้ รวมทั้งต้องดูด้วยว่าทางการจีนจะมีเงื่อนไขหรือหลักเกณฑ์ใดๆ อีกหรือไม่ ในการอนุญาตให้ชาวจีนเดินทางออกนอกประเทศ ทำให้ในช่วงแรกจะมีชาวจีนเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นที่สามารถเดินทางออกนอกประเทศได้เป็นกลุ่มนักธุรกิจและผู้ที่มีความพร้อมเท่านั้น ก่อนที่จะเพิ่มขึ้นตามลำดับ


ในส่วนของการบริหารจัดการและมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวจีนที่จะเข้ามานั้น รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า นอกจากการดูแลนักท่องเที่ยวจีนให้ได้เป็นอย่างดีแล้ว จะต้องมีมาตรการคัดกรองโควิด-19อย่างเข้มข้นด้วย เพราะสถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศจีนยังมีแนวโน้มสูง ทั้งนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับคนในประเทศไทย โดยมาตรการบริหารจัดการและมาตรการรองรับจะต้องดำเนินการควบคู่กันไปทั้งในด้านเศรษฐกิจและสาธารณสุขอย่างดีที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น