PEA ส่งมอบโครงการ “กฟภ. ห่วงใย ความปลอดภัยประชาชน”

PEA ส่งมอบโครงการ “กฟภ. ห่วงใย ความปลอดภัยประชาชน” เป็นของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้ประชาชน ประจำปี 2566 ณ พื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

  วันที่ 30  มีนาคม  2566 นายดุสิต วิยาภรณ์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ "กฟภ. ห่วงใย ความปลอดภัยประชาชน "เป็นของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้ประชาชน ประจำปี 2566 ณ บ้านม่วงสามปี ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยมี  นายวิวัฒน์ จันทร์โอภาส นายอำเภอลี้ หัวหน้าหน่วยงานราชการในพื้นที่ พี่น้องประชาชน จิตอาสา ผู้บริหาร พนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ร่วมพิธีในครั้งนี้   

พื้นที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน โดยเฉพาะหมู่บ้านม่วงสามปี บ้านฮ่อมต้อ บ้านใหม่ศิวิไล และบ้านป่าจี้  ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องเป็นบริเวณกว้าง ทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ส่งผลให้อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านได้รับความเสียหายจากเหตุ ดังกล่าว เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ไฟฟ้าอย่างปลอดภัย และเพื่อเป็นการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้าน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงได้ดำเนินโครงการ กฟภ. ห่วงใย ความปลอดภัยประชาชน "เป็นของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยมอบให้ประชาชน ประจำปี 2566 อืกทั้งยังได้ยกระดับความสูงในการติดตั้งมิเตอร์ให้พ้น จากระดับน้ำท่วมประชาชนอุ่นใจในปลอดภัยการใช้ไฟฟ้าเมื่อประสบอุทกภัยครั้งต่อไป 

ข่าว/ภาพ : แผนกกิจการสังคมและสิ่งแวดล้อม
กองอำนวยการ
การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เขต 1 (ภาคเหนือ) จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น