สภาอาชีพเกษตรกรฯ ปัดฝุ่น พรบ.ลำไย เสนอรบ.ชุดใหม่

เมื่อวันที่ 31 พ.ค.2566 สภาอาชีพเกษตรกร (สอก.) 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ผู้นำเกษตรกร และสมาชิกสภาอาชีพเกษตรกร 122 องค์กร กว่า 200 คน ที่ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่


โดยมี นายมานพ จินะนา ประธานสภาอาชีพเกษตรกร และนายรังสรรค์ มณีรัตน์ ที่ปรึกษาสภาอาชีพเกษตรกร ซึ่งเป็นอดีต ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย เข้าร่วมประชุม เพื่อเดินหน้าแก้ไขปัญหาลำไยทั้งระบบ และเดินหน้าดการผลักดัน พ.ร.บ.ลำไย เพื่อช่วยเหลือสมาชิกชาวสวนลำไยทั่วประเทศ 33 จังหวัด ที่มีกว่า 1.7 ล้านไร่ ซึ่งแต่ละปีจะมีผลผลิต 1.7 ล้านตัน โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย เพียงสามจังหวัด มีกว่า 1.2 ล้านไร่ ซึ่งลำไยเป็นผลไม้ที่เป็นพืชเศรษฐกิจ แต่ไม่ได้รับการเหลียวแลจากรัฐบาลหลายยุคหลายสมัย ซึ่งแตกต่างจากพืชชนิดอื่น เช่น ข้าว มันสำปะหลัง ปาล์ม หรือยางพารา ฯลฯ ที่มีกฎหมายคอยดูแลและจัดระเบียบเรื่องราคา และเรื่องอื่นๆให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ให้สามารถมีผลกำไร ไม่ถูกกดขี่ทั้งจากพ่อค้าคนกลางและอิทธิพลในท้องถิ่นที่เอาเปรียบเรื่อยมา

โดยในที่ประชุม มีการเสนอแต่งตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจ ดำเนินการประสานงานและนำเสนอข้อมูลต่อคณะรัฐมนตรี รัฐบาล และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนงานและยุทธศาสตร์ และเพื่ออนุมัติและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริหาร (สอก.) เป็นผู้ดำเนินการตามแผนงานและยุทธศาสตร์ให้บรรลุเป้าหมาย โดยคณะทำงานจะเริ่มยื่นเรื่องนี้ให้กับทางพรรคเพื่อไทย ในการประชุมพรรคร่วมจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ ในวันที่ 6 มิถุนายน นี้ ที่พรรคเพื่อไทย เป็นการเริ่มต้น และต่อไปจะต้องมีการจัดตั้งคณะกรรมการลำไยแห่งชาติ และสถาบันลำไยแห่งชาติขึ้น ในระหว่างที่รอ พ.ร.บ.ลำไย คลอดจากรัฐบาลชุดใหม่ด้วย

ทั้งนี้ เมื่อปี 2564 นายรังสรรค์ มณีรัตน์ อดีต ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย เคยนำเสนอการผลักดัน พ.ร.บ.ลำไย เข้าสู่สภา แต่เรื่องไม่ได้รับการเสนอเข้าสู่สภาฯ จึงมีการนำกลับมาพูดคุยกัน เพื่อนำ พ.ร.บ.ลำไย มาปัดฝุ่นอีกครั้ง ก่อนที่จะนำเสนอให้รัฐบาลชุดใหม่ ที่คาดว่าพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยจะเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยจะมีความหวังว่า พ.ร.บ.ลำไย จะได้รับการพิจารณาจากสภาชุดใหม่ เพื่อเป็นพืชผลไม้อีกชนิดที่มีกฎหมายรับรอง และเกษตรกรชาวสวนลำไยจะได้ลืมตาอ้าปากในอาชีพนี้ได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น