“ตำรวจภูธรภาค 5 ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า”

ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย ผทค.พิเศษ ตร.และ คณะ รอง ผบช.ภ.5 ร่วมนำทีมผบก.,ผกก.และ หน.สภ.ในสังกัดร่วมรณรงค์ตามโครงการ”ตำรวจภูธรภาค 5 ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่

วันที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น.พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ท.เฉลิมพล จินตรัตน์ ผทค.พิเศษ ตร.รรท.รอง ผบช.ภ.5, พล.ต.ท.ธนธัช น้อยนาค ผทค.พิเศษ ตร.ปรก.ภ.5 , พล.ต.ต.วีรชน บุญทวี รอง ผบช.ภ.5 , พล.ต.ต.นพดล กรึงไกร รอง ผบช.ภ.5 นำคณะ ผบก., ผกก.,หน.สภ.ในสังกัด ภ.5 และ หน.หรือผู้แทน หน่วยงานในสังกัด ตร. ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ ภ.5 รวมจำนวน 228 คน ร่วมรณรงค์ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าตามโครงการ”ตำรวจภูธรภาค 5 ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” เนื่องในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2566 และตามนโยบายสถานีตำรวจปลอดบุหรี่ โดยมีคำขวัญเนื่องในวันงดบุหรี่โลกประจำปี 2566 ดังนี้ “บุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษ เสพติด อันตราย”

ทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยในสังกัดดำเนินการตามโครงการ”ตำรวจภูธรภาค 5 ไม่เอาบุหรี่ไฟฟ้า” ซึ่งได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานและสถานีตำรวจ
ในสังกัด ภ.5 จัดกิจกรรมรณรงค์ไม่เอาบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้าไฟฟ้าตลอดจนบังคับใช้กฎหมายโดยเคร่งครัดและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่เด็ก
และเยาวชน์ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้รับทราบถึงพิษภัยและอันตรายจากบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า ตลอดจนรับทราบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดให้มีบูทนิทรรศการแสดงข้อมูลข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบุหรี่ไฟฟ้า และแจกเอกสาร โปสเตอร์ แผ่นพับ และสติกเกอร์ให้กับผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมรณรงค์ของหน่วยในสังกัด ภ.5 ต่อไป ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค 5 อ.เมือง จ.เชียงใหม่ และ เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ตำรวจภูธรภาค 5 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลกประจำปี 2566 ณ หอประชุม ทต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมี พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5 เป็นผู้แทน ผบช.ภ.5 รับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณจากประธานมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และข้าราชการตำรวจในสังกัดที่ ลด ละ เลิกบุหรี่ได้อย่างถาวร รวมจำนวน 14 นาย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

 1. ส.ต.อ.ทศพล กุดวิเทศ
  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่
 2. ส.ต.ท.รักษ์สิทธิ์ คำนนท์คอม
  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เมืองเชียงใหม่
 3. พ.ต.ต.อมรเทพ สุขันธ์
  สวป.สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่
 4. ร.ต.อ.ธนโชค ศรีบุญเรือง
  รอง สว.(ป) สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่
 5. ร.ต.ต.เอกรินทร์ ติ่งเพ็ชร์
  รอง สว.(ป) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่
 6. ด.ต.เพ็ชร เสนีวงค์
  ผบ.หมู่ (ป) สภ..ภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่
 7. ส.ต.อ,นิติกร คำมามูล
  ผบ.หมู่ (ป) สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่
 8. ส.ต.อ.ไตรทศ อุปละ
  ผบ.หมู่ (ป) สภ..ภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่
 9. พ.ต.ท.จรูญ เมืองมูล
  รอง ผกก.(สอบสวน สภ.แม่ปิง จ.เชียงใหม่
 10. ร.ต.อ.ชูศักดิ์ จันต๊ะ
  รอง สวป.สภ.แม่ปิง จ.เชียงใหม่
 11. ด.ต.ชานุวัฒน์ คำตุ้ย
  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.โหล่งขอด จ.เชียงใหม่
 12. ด.ต.ศาศวัต เหลี่ยมศรี
  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.แม่จัน จ.เชียงราย
 13. จ.ส.ต.ณฐพล ภิวงค์
  ผบ.หมู่ (ป.) สภ.เรือง จ.น่าน
 14. พ.ต.อ.สราวุธ จันมะโน
  ผกก.สภ.สันทราย จ.เชียงใหม่
  และ หน.สภ.หรือผู้แทน สภ.เมืองเชียงใหม่, สภ.แม่ปิง ,สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ และ สภ.ช้างเผือก จ.เชียงใหม่ ในฐานะเป็น
  สถานีตำรวจปลอดบุหรี่ต้นแบบ โดยมีนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้แทน ผวจ.ชม.เป็นผู้มอบประกาศเกียรติคุณดังกล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น