ขับเคลื่อนโครงการ “จังหวัดแพร่ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย”

เทศบาลเมืองแพร่ ร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “จังหวัดแพร่ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย”

วันพุธที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยนางสาวนพมาศ อินจันทร์ หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อขับเคลื่อนโครงการ “จังหวัดแพร่ขับขี่รถจักรยานยนต์ปลอดภัย” และเพื่อร่วมหารือในการป้องกันและลดการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน ณ หอประชุฤมอำเภอเมืองแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น