อ.แม่สรวย สืบสานประเพณีลอยกระทงริมน้ำแม่ลาว สนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ กาดนัดสีเขียว

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 นายอุดม ปกป้องบวรกูล นายอำเภอสรวย มอบหมายให้ นายจิตรกร คูสินไทย ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคง นำกำลังสมาชิก อส.สังกัดกองร้อย อส.อ.แม่สรวยที่ 12 ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.แม่สรวย ตรวจรักษาความสงบเรียบร้อย ในงานเทศกาลลอยกระทงในพื้นที่อำเภอแม่สรวย และสถานที่ริมน้ำที่จัดให้ประชาชนใช้ลอยกระทง มีความปลอดภัย แข็งแรง มั่นคง มีเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อปพร. และ ชรบ. ดูแลความปลอดภัย รวมถึงจัดให้มีเสื้อชูชีพ ให้ความช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน

จากนั้นนายอำเภอแม่สรวย ร่วมลงเยี่ยมติดตาม กรณีเทศบาลตำบลแม่สรวย ได้สนองนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของกระทรวงมหาดไทย ในการเปิดตลาดนัดสีเขียว จัดให้มีตลาด “ กาดน้ำสรวย ” ในงานลอยกระทง ปี 2566 โดยแผนงานต่อไป จะดำเนินการกาดน้ำสรวย ตามนโยบาย มท. ทุกวันเสาร์ อาทิตย์ ณ สวนสาธารณะสะพานแม่น้ำสรวย โดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 22 ธันวาคม 2566 เป็นต้นไป
ต่อมา นายอุดม ปกป้องบวรกุล นายอำเภอแม่สรวย ได้เป็นประธานเปิดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ซึ่งเทศบาลตำบลแม่สรวยได้จัดขึ้น ณ บริเวณริมแม่น้ำลาว อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณี และยังจัดให้มีการจุดประทีปดวงไฟตามสืบสานนโยบาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น