“เอกชัย” ร่วมงานฉลองสมาคมครูจีน(ประเทศไทย)

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2567 นายเอกชัย วงศ์วรกุล ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาโรงเรียนเจริญศิลป์ อำเภอเมือง จังหวัดแพร่พร้อมด้วยนายพัฒนพงศ์ สุทธภักติ กรรมการมูลนิธิเพื่อการศึกษารร. เจริญศิลป์ ร่วมงานฉลองสมาคมครูจีน(ประเทศไทย) ครบรอบ 45 ปีและพิธีรับมอบตำแหน่งประธานสมัยที่ 20 สมาคมครูจีน(ประเทศไทย)

โดยมีนายหาน จื้อเฉียง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย เป็นประธานในงาน ณ หอการค้าไทย-จีน กรุงเทพมหานคร

ร่วมแสดงความคิดเห็น