28974

2 นักกีฬาเพาะกาย มกช.ว.เชียงใหม่ เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่งขันที่อินโดนีเซีย

2 นักกีฬาเพาะกาย มกช.ว.เชียงใหม่ ได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทย ไปแข่งขันที่ เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย รองนรินทร์ แสงศรีจันทร์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนายสิทธิชาติ กับปะหะ นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ ชั้นปีที่ 2 ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ชนิดกีฬา เพาะกายและฟิตเนส เข้าร่วมการแข่งขัน กีฬาเพาะกายและฟิตเนสชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 56 56th Asian Bodybuilding and Physique Sports Championship ระหว่างวันที่ 6 – 12 สิงหาคม 2567 ณ เมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ยังมีนักกีฬาเพาะกายและฟิตเนสสาว ของมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ นางสาวสายใจ สุสมแก้ว นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะศึกษาศาสตร์สาขาพลศึกษาและสุขศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย ชนิดกีฬาเพาะกายและฟิตเนส เข้าร่วมการแข่งขันรายการกีฬาเพาะกายและฟิตเนส ชิงแชมป์เอเชีย ครั้งที่ 56 […]

ร.ร.วชิรวิทย์ คว้ารางวัล 10 ทีม สุดท้ายรางวัลระดับประเทศ โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย

โรงเรียนวชิรวิทย์ คว้ารางวัล 10 ทีมสุดท้ายรางวัลระดับประเทศ ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 16 สิ่งเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ “หนังสือนี้พี่ให้น้อง” ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ (ทีม WS Prisma) ที่นำเสนอโครงการผ่านการพิจารณาคัดเลือกรอบตัดสินเข้ารอบ 30 ทีมสุดท้าย และผ่านเข้ารอบ 10 ทีมสุดท้ายระดับประเทศ (จาก 200 กว่าทีม) ได้รับทุนดำเนินโครงการ 35,000 บาท จัดดำเนินโครงการหนังสือนี้พี่ให้น้อง ภายใต้โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทย ปีที่ 16 “สิ่งเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่” ซึ่งเป็นการจัดการประกวดโครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ ชุมชน สังคม จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงวัฒนธรรม นับเป็นโครงการที่ดีเพื่อเป็นเวทีสานต่อเสริมพลังให้เยาวชน ได้เยาวชนนำความรู้ ความสามารถ ความสนใจมาคิดสร้างสรรค์เป็นโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะให้เกิดขึ้นจริงได้ สามารถร่วมแก้ปัญหา ส่งเสริมชุมชนหรือสังคมให้ดีขึ้นในมิติต่าง ๆ อย่างคุ้มค่าและยั่งยืน ในการนี้ โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จะจัดกิจกรรมวันดีเดย์ […]

นร.รร.วัดสวรรคนิเวศ ได้รางวัลชิงแชมป์กระโดดเชือกพระราชทาน

นายกโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ จ.แพร่ ได้มอบหมายให้โรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ นำโดยนางสาวดวงกมล วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถานศึกษา คณะครูผู้ฝึกซ้อมและควบคุมทีมกระโดดเชือกโรงเรียนเทศบาลวัดสวรรคนิเวศ ได้แก่นายพรเทพ เรือนคำ และนางสาวศิจนันท์ พันธุ และนักกีฬาจำนวน 8 คนได้แก่1. ด.ช.กันตพงศ์ ขวัญยืน ชั้น ป.2 2. ด.ช.ธีรดล ปลั่งกลาง ชั้น ป.3 3.ด.ช.กมลภพ อินประดิษฐ์ ชั้น ป.34. ด.ช. ชิษณุพงศ์ สิกขะเจริญ ชั้น ป.3 5. ด.ช. ภานุวิชญ์ นวลแขว่ง ชั้น ป.5 6. ด.ญ.กัญญพัชร กองศิริ ชั้น ป.47. ด.ญ.สุพิชญา เปียงเปี้ย ชั้น ป.4 8. ด.ญ.โชติกา ปลั่งกลาง ชั้น ป.6 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬากระโดดเชือกชิงถ้วยพระราขทานประเภทมือใหม่ครั้งที่ […]

งานประกวดแข่งขันหุ่นยนต์ Chiang Mai Robot Game 2024 @The Pantip Lifestyle Hub

พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท เอ็ดดูเคติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด จัดงาน ประกวด แข่งขัน หุ่นยนต์ ระดับนักเรียน – นักศึกษา เพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติ รายการ Chiang Mai Robot Game 2024 ระหว่างวันที่ 7 ถึง 9 มิถุนายน 2567 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ เชียงใหม่ (ชั้น 4) โดยมีวัตถุประสงค์จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้แก่นักเรียน นักศึกษาและเพื่อคัดเลือกทีมหุ่นยนต์ประเทศไทย เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์นานาชาติในรายการ World Robot Games 2024 (WRG 2024) ที่ ประเทศสิงค์โปร์ กิจกรรม Chiang Mai Robot Game 2024 เป็นเวทีการแข่งขันให้แก่เยาวชนและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในเรื่องของหุ่นยนต์ ได้มีโอกาศประลองความสามารถในการใช้ทักษะการเขียนโปรแกรมและการแก้โจทย์ […]

โครงการอบรมหนุนเยาวชนเชียงรายเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม

ชมรมคนดีศรีเชียงราย ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองฯ จับมือภาคีเครือข่าย จัดอบรมหนุนเยาวชนเชียงรายเป็นพลเมืองดีมีคุณธรรม ระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน 2567 ชมรมคนดีศรีเชียงราย โดย ดร.อนงค์ศรี สิทธิอาษา ประธานชมรมคนดีศรีเชียงราย และศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงราย โดย ผศ.ดร.เด่นศักดิ์ สุริยะ ประธานศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้าจังหวัดเชียงราย และเครือข่ายพันธมิตร จิตอาสา ได้แก่ สำนักงานพัฒสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, สโมสรฝึกการพูดเชียงราย, บริษัท เชียงรายแลนด์ แอส โซซิเอทส์ จำกัด, วัฒนกูลรีสอร์ท, มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย, สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย, สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงราย ร่วมดำเนินการจัดโครงการอบรมเยาวชนทุกอำเภอในจังหวัดเชียงราย หลักสูตร “พลเมืองดี มีคุณธรรม” พื้นที่ 3 อำเภอ คือ วันที่ 4 มิถุนายน 2567 ณ โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อ.เวียงป่าเป้า วันที่ 5 มิถุนายน 2567 ณโรงเรียนชุมชนบ้านต้าตลาด […]

นักเรียนโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย รับรางวัล 3rd Place Grand Award

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัล 3rd Place Grand Award พร้อมเงินรางวัล $1,000 ในสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ปริวรรต (Translational Medical Science) จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับนานชาติ REGENERON ISEF 2024 โครงงานที่ได้รับรางวัล : EiPCA: อุปกรณ์ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบพกพาแบบ 12 ลีดProject Title : EiPCA: Portable 12-Lead ECG, Rapid CVD Screening ทีมผู้พัฒนาโครงงาน รายละเอียดโครงงาน : ในโครงการนี้ ผู้พัฒนาได้สร้างเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยตนเองแบบพกพาสำหรับคัดกรองโรคหัวใจด้วยระบบปัญญาประดิษฐ์ เพื่อแก้ไขปัญหาเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจในโรงพยาบาลที่เข้าถึงยาก ราคาสูง และจำเป็นต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญในการตรวจและวินิจฉัย โดยจุดเด่นของโครงการนี้คืออัลกอริทึมใหม่ ทำให้อุปกรณ์ของเราสามารถตรวจโรคหัวใจได้เทียบเท่ากับอุปกรณ์ที่โรงพยาบาล และแม่นยำกว่า 95% ด้วยราคาที่ต่ำกว่า 1500 เท่า โดยจะสามารถช่วยกลุ่มเสี่ยงโรคหัวใจกว่า 2.2 ล้านคนให้เข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคหัวใจ

นักเรียน รร.ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย คว้ารางวัลชมเชย การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนในโปรแกรมส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนด้านเทคโนโลยี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย ที่ได้รับรางวัลรางวัลชมเชย จากหน่วยงาน Association for the Advancement of Artificial Intelligence: จากการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมสำหรับเยาวชน ระดับโลก REGENERON ISEF 2024 โครงงานที่ได้รับรางวัล: โครงการแพลดฟอร์มช่วยตรวจหาโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นด้วยตาโดยเอไอ ทีมผู้พัฒนา จัดโดย Society for Science ณ นครลอสแอนเจลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างวันที่ 11-17 พฤษภาคม 2567 รายละเอียดโครงการ : โครงการแพลดฟอร์มช่วยตรวจหาโรคอัลไซเมอร์ในระยะเริ่มต้นด้วยตาโดยเอไอ เดิมที การวินิจฉัยโรคอัลไซเมอร์มักเกิดขึ้นในระยะท้าย ทำให้การรักษามีประสิทธิภาพจำกัด PoDE เป็นแพลตฟอร์ม AI ที่ใช้ระบบ Eye Tracking เพื่อเก็บข้อมูลลักษณะเฉพาะของดวงตานวัตกรรมนี้มีความแม่นยำสูงถึง 93% และสามารถตรวจจับโรคในเบื้องต้น ได้ตั้งแต่ระยะที่ 3 ซึ่งเร็วกว่าวิธีเดิมถึง 9 เท่า ช่วยเพิ่มโอกาสในการชะลอและรักษาโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ PoDE ยังใช้งานง่าย ลดค่าใช้จ่าย […]

เริ่มแล้ว!! กิจกรรมเตรียมความพร้อม Dek68 วัฒโนทัยฯ

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ โดยระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับ DEK 68 วัฒโนทัยพายัพ ได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้กล่าวให้โอวาท และให้ข้อคิด ในการเตรียมตัวเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา กิจกรรมการเตรียมความพร้อมสำหรับ DEK 68 วัฒโนทัยพายัพ ครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก Strong Academy นายชนพัฒน์ ปลื้มบุญ เป็นวิทยากรผู้ให้องค์ความรู้ในการเตรียมความพร้อมก่อนยื่นรอบ Port/TGAT/A-level ซึ่งหลังจากนี้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2567 จะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาเพื่อสอบคัดเลือกในระบบ TCAS 68 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

นักกีฬาวอลเลย์เยาวชนหญิงร่วมร้อยคน คัดชิงทุนเรียนต่อสหรัฐอเมริกา

นักกีฬาวอลเลย์บอลเยาวชนแห่สมัครกว่าร้อยชีวิตร่วมคัดโครงการของไทยประกันชีวิต-แอทเลติโก้ หานักวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงชิงทุนการศึกษาจากอเมริกา คาดว่าจะได้นักกีฬา 3-5 คนรอประกาศภายใน 3-4 สัปดาห์ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ร่วมกับบริษัท แอทเลติโก้ จำกัด จัดโครงการ Sports Showcase ครั้งที่ 13 เปิดโอกาสสำหรับนักเรียนนักกีฬาเยาวชนไทยในการคว้าทุนการศึกษาและกีฬาในต่างประเทศ โดยในครั้งนี้จะเป็นการเปิดคัดตัวนักวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงในรุ่นอายุ 13-18 ปีจำนวนกว่าร้อยคน ชิงทุนการศึกษาและกีฬามูลค่ารวมกว่า 800,000 บาท ภายใต้กิจกรรม “Thai Life Insurance Girls Volleyball 2024” โดยมีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและมหาวิทยาลัยชั้นนำจากประเทศสหรัฐอเมริกา เข้าร่วมคัดเลือกนักวอลเลย์บอลเยาวชนหญิงผ่านระบบออนไลน์ได้แก่ Layton Christian Academy, Springfield College, Central Methodist University, Campbellsville University, Keiser University และอื่นๆ โดยกิจกรรมคัดตัวดังกล่าวจะมีขึ้นที่โรงยิมเนเซียม ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม น.ส.ฐิติมา […]

แข้ง นร.ไทยประเดิมสนามสวย เอาชนะ ซิลี หวุดหวิด 3-2

แข้งนักเรียนไทยเปิดหัวสวยชนะชิลี 3-2 ฟุตบอลนักเรียนโลก ISF Football World Cup 2024 ณ เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2567 เวลา 11 .30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) การแข่งขันฟุตบอลนักเรียนโลกอายุไม่เกิน 18 ปี รายการ ISF Football World Cup 2024 ณ เมืองต้าเหลียน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในนัดแรก กลุ่มH ทีมไทยประเดิมสนามพบกับทีมชิลี ที่สนามฟุตบอล ภายในศูนย์ฝึกกีฬาฟุตบอลเยาวชนต้าเหลียน รายชื่อ 11คนแรก ของไทยนัดประเดิมสนามประกอบด้วย กัปตันทีม สิรภพ นิลแสง , ผู้รักษาประตู พิจักษณ์ ดอนวิไทย ,นพกร กันหาบาง ,นวินเมธ เชี่ยวชาญ,วชิรวัฒน์ คงรื่น, ภครพล หมัดอะดัม,นที […]

สภานักเรียน ร.ร.สันกำแพง รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ ผลงานโครงการ รู้ KID รู้ทันสื่อ

สพม.เชียงใหม่ ขอแสดงความยินดี กับสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ แกนนำการดำเนินงานโดยสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง ในการประกวดผลงานโครงการ รู้ KID รู้ทันสื่อ ระดับมัธยมศึกษา “MELIT Show & Share” โครงการ “เยาวชนรู้ทันสื่อ รู้ KID รู้ทันสื่อ SKP New Gen” ตามโครงการรู้ Kid รู้ทันสื่อ ของสถาบันการศึกษา ระดับมัธยมศึกษา หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะการรู้เท่าทันสื่อของประชาชน เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างสร้างสรรค์ จัดโดย : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ และเครือข่ายการดำเนินโครงการ โดยมีตัวแทนนักเรียนสภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง นำเสนองาน ได้แก่ นายไชยวัฒน์ ปัญญาเจริญ และน.ส.รุจิรา สายบุญมา โดยมีครูที่ปรึกษากิจกรรมและนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ได้แก่ นายธีระยุทธ ไชยชนะ และนางสุพิชฌาย์ วงศ์สวัสดิ์ ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ #รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ#โครงการ […]

สโมสรฟุตบอลเด็กวัด เปิดตัวชุดการแข่งขัน ฤดูกาล 2024 ธรรมสาธิต ยูไนเต็ด

ทีมฟุตบอลเด็กวัด โรงเรียนธรรมสาธิตศึกษา ที่เปิดสอนสนับสนุนพัฒนาและส่งเสริมด้านกีฬาฟุตบอลให้กับเยาวชนของจังหวัดลำพูน ได้ทำการเปิดตัวชุดการแข่งขัน ชุดซ้อม ชุดเดินทางพร้อมต้อนรับนักเรียนทุนกีฬาฟุตบอลรายงานตัวเข้าสู่การพัฒนาเรียนรู้ โดยมีพระปลัดศิวนัฐ เมธีปชฺโชโต ผู้รับใบอนุญาตโรงเรียน พร้อมด้วยนายธีรเมธ สุยะปวง ผู้อำนวยการโรงเรียน ในฐานะประธานสโมสร พร้อมด้วย พล.ต.ต.กริช กิติลือ ประธานที่ปรึกษาสโมสรฟุตบอลลำพูนวอริเออร์ ผู้ใหญ่ใจดีที่เมตตาและคอยสนับสนุนส่งเสริมทีมฟุตบอลเด็กวัดมาโดยตลอด พร้อมแขกผู้มีเกียรติ และ คุณอนุชิต พิมพ์พิทักษ์ เจ้าของเสื้อผู้ผลิตพิมพ์ลาย ZETA และผู้ปกครองนักเรียนให้เกียรติร่วมพิธีเปิดตัวชุดการแข่งขัน ชุดซ้อม ชุดเดินทาง ประจำปี 2567 โดยการออกแบบรังสรรค์ความสวยงามโดย ร้าน ZETA JERSEY เสื้อกีฬาพิมพ์ลายของคนลำพูนเพื่อคนลำพูน ร่วมติดตามให้กำลังใจกับทีมฟุตบอลที่มุ่งมั่นตั้งใจพัฒนาเยาวชนด้านกีฬาฟุตบอลของจังหวัดลำพูนให้ประสบความสำเร็จยิ่งๆ ขึ้นไป. #เด็กวัดหัวใจนักสู้ #นกยูงไฟThummasathitUnited

นักเรียนวัฒโนทัยฯ คว้ารางวัลชนะเลิศ การแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต

นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ชนะเลิศอันดับ 1 ระดับจังหวัด ในการแข่งขัน Esport เกมส์ ROV รายการ CMES School League 2024 เมื่อวันที่ 4-6 พ.ค. 2024 จัดโดยฝ่ายกีฬาอีสปอร์ต สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีโรงเรียนเข้าร่วม 10 โรงเรียนในจังหวัดเชียงใหม่ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ชนะเลิศเป็นอันดับ 1 และผ่านเข้ารอบในการคัดเลือกเป็นตัวแทนนักกีฬาเยาวชนแห่งชาติในรอบต่อไป ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ตะกร้อ อ่างแก้วเกมส์ 2024 คึกคักทั้งทีมเดี่ยว และทีมชุด เริ่ม 31 พ.ค.

ศึกเซปักตะกร้อ อ่างแก้วเกมส์ 2024 คึกคัก ชาย บุคลากร ครั้งที่ 40 อ่างแก้วเกมส์ 2024 ได้ ประเภททีมชุด 14 ทีม ประเภททีมเดี่ยว 19 ทีม ร่วมในการแข่งขัน ทีมเดี่ยว เจ้าภาพเลือกลงสาย ล่าง ส่วนทีมชุดลงสาย บี เซปักตะกร้อ อ่างแก้วเกมส์ เริ่มทำการแข่งขันวันที่ เริ่มทำการแข่งขันวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ ชั้น 3 อาคารศูนย์กีฬา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มาเป็นสนามแข่งขันทั้ง เชปักตะกร้อ และตะกร้อลอดห่วง มช. เจ้าภาพจัด กีฬาบุคลากร ฯ พร้อมจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 40 “อ่างแก้วเกมส์ 2024” ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 9 มิถุนายน 2567 ณ […]

เชียงใหม่ เฟ้นหาเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2567

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ พิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 พร้อมเตรียมเสนอชื่อไปยังสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ วันนี้ (22 เม.ย. 67) ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 5 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวรพงษ์ บุญเคลือบ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการประชุมพิจารณาคัดเลือกเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2567 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเยาวชนกระทำความดีและบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม และเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติเยาวชนดีเด่น เพื่อเป็นตัวอย่างแก่อนุชนรุ่นหลัง โดยมีส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันพิจารณาคัดเลือก ซึ่งในวันนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาคัดเลือกเยาวชนทั้งหมด 10 คนให้เหลือเพียง 2 คน เพื่อ เสนอชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกไปยังสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ ต่อไป

เปิดฉากสุดมันส์! ราชวินิตบางเขน เจ๊า เทพศิรินทร์ 6-6

เปิดฉากสุดมันส์! ราชวินิตบางเขน เจ๊า เทพศิรินทร์ 6-6 ศึกฟุตซอล “แพนซูเปอร์แมตช์ 2024” เปิดฉากสุดมันส์ศึกโต๊ะเล็กขาสั้น “แชมป์เก่า” ราชวินิตบางเขน เจ๊าเดือด เทพศิรินทร์ 6-6 ศึกฟุตซอลขาสั้น “แพน ซูเปอร์ แมตช์ 2024” ที่สนามโกดัง สเตเดี้ยม การแข่งขันฟุตซอลนักเรียนรุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี รายการ “แพน ซูเปอร์ แมตช์ 2024” เปิดฉากแล้ว เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ณ โกดัง สเตเดี้ยม โดยมี 24 ทีมเข้าร่วมฟาดแข้ง เเบ่งออกเป็น 8 กลุ่ม กลุ่มละ 3 ทีม หาทีมเข้ารอบกลุ่มละ 2 ทีม เพื่อเข้าไปเล่นในรอบต่อไป โดยพิธีเปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก นายสมมาตร ขุนเศรฐ รองประธานกรรมการ […]

ยิ่งใหญ่กว่าทุกปี! “นนทบุรี สวิมมิ่ง คัพ 2024” พร้อมชิงชัย 1-2 มิ.ย.นี้

ชมรมว่ายน้ำจังหวัดนนทบุรี การันตีความพร้อมและของรางวัลสุดพิเศษในรายการ “นนทบุรี สวิมมิ่ง คัพ 2024” ครั้งที่ 12 ระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 ณ สระว่ายน้ำ อบจ.นนทบุรี รับรองสถิติโดย สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย การแข่งขันว่ายน้ำรายการ “นนทบุรี สวิมมิ่ง คัพ 2024” ในปีนี้ จัดยิ่งใหญ่กว่าทุกปี ซึ่งนอกจาก สมาคมกีฬาว่ายน้ำแห่งประเทศไทย จะให้การรับรองสถิติการแข่งขันของนักกีฬาแล้ว ยังมีทุนการศึกษาและถ้วยรางวัลทั้งประเภทบุคคลและสโมสรด้วย นอกจากนั้น ในปีนี้ยังได้จัดทำเหรียญรางวัลเรืองแสง ขนาด 6.5 ซม. พร้อมของรางวัลพิเศษจาก Speedo และ Supersports ผู้สนับสนุนการแข่งขันอย่างเป็นทางการ สำหรับการแข่งขันว่ายน้ำ “นนทบุรี สวิมมิ่ง คัพ 2024” จะมีตั้งแต่รุ่นอายุ 7 ปีและต่ำกว่า ไปจนถึงรุ่น 15 ปีขึ้นไป ทั้งหมด 14 รายการ ประกอบด้วย ท่าฟรีสไตล์ 4 […]

ฝ่ายฝึกอบรมฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร AFC “C” Diploma 03 พ.ค. นี้

สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ ภายใต้ “มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นายกสมาคมฯ ให้การสนับสนุน และ ส่งเสริมพัฒนาในด้านต่าง ๆ แบบรอบด้าน โดยเฉพาะเรื่องการวางรากฐานพัฒนาผู้ฝึกสอนในระยะยาว โดยการจัดอบรมผู้ฝึกสอน ล่าสุด ฝ่ายฝึกอบรมผู้ฝึกสอน สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้ฝึกสอน AFC “C” Diploma 03 จำนวน 1 คอร์ส ในเดือนพฤษภาคม 2567 โดยจะจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 13- 28 พฤษภาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง โดยเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมอบรม ตั้งแต่วันที่ 19 – 30 เมษายน 2567 (หรือจนกว่าจะมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด) ผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้าสมัคร และส่งเอกสารได้ที่ https://edu.fathailand.org/login (ต้องส่งหลักฐานการอบรมผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น) ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม Line ID : fattechdept ฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ […]

ต่อยอดความฝัน! “ส.ผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์” มอบลูกบอล “คิงเพาเวอร์” ให้เยาวชน

สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ มอบลูกฟุตบอลที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” ให้แก่เยาวชนและโรงเรียนที่ขาดแคลน เพื่อส่งเสริมให้น้อง ๆ มีสุขภาพแข็งแรง และต่อยอดความฝันสู่การเป็นนักเตะอาชีพในอนาคต นายวันกล้า ขวัญแก้ว นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ เปิดเผยว่า สมาคมฯได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เด็กและเยาวชน ตลอดจนโรงเรียนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ ล่าสุดได้มอบหมายให้ นายมนูญ อุทะกะวารี เลขาธิการสมาคมฯ เป็นตัวแทน มอบลูกฟุตบอลที่ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” ให้แก่ โรงเรียนวัดคุ้งท่าเลา และ โรงเรียนพระวรสาร ตำบลบางพึง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี เพื่อส่งเสริมให้น้อง ๆ เยาวชนมีสุขภาพที่แข็งแรง และต่อยอดความฝันสู่การเป็นนักเตะอาชีพในอนาคต ทั้งนี้ สมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาออนไลน์ ต้องขอบคุณโครงการ “คิง เพาเวอร์ ไทย เพาเวอร์ พลังคนไทย” ที่ร่วมสนับสนุนลูกฟุตบอลให้ สมาคมฯ ได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมในครั้งนี้

1 2 3 177