2520

กรมอนามัย ชู โครงการฟันเทียม-รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ

กรมอนามัย ชู โครงการฟันเทียม-รากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ช่วยฟื้นคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กรมอนามัยชูโครงการฟันเทียมพระราชทานและโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติฯ ช่วยฟื้นคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ กลับมาบดเคี้ยวอาหารได้ละเอียด เพิ่มความมั่นใจในการเข้าสังคม และลดปัญหาโรคแทรกซ้อนอันเกิดจากปัญหาสุขภาพช่องปาก นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ปัญหาสุขภาพช่องปากยังเป็นปัญหาที่พบได้สูงในประชากรทุกกลุ่มวัย โดยเฉพาะวัยทำงานตอนปลายและผู้สูงอายุ ยิ่งประเทศไทยเข้าสู่สังคมสูงวัย จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มขึ้น ปัญหาช่องปากก็เพิ่มมากขึ้น จนนำไปสู่การสูญเสียฟัน ซึ่งข้อมูลการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพระดับประเทศทุก 5 ปี ของกรมอนามัย พบว่า ในปี 2560 ผู้สูงอายุ 60-74 ปี มีฟันแท้เฉลี่ย 18 ซี่ต่อคน และเมื่ออายุ 80-85 ปีลดลงเหลือเพียง 10 ซี่ต่อคน และยังพบผู้สูงอายุที่สูญเสียฟันทั้งปากถึงร้อยละ 8.7 ซึ่งการสูญเสียฟัน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกาย คุณภาพชีวิต และการใช้ชีวิตประจำวัน สำหรับกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรังยังอาจจะส่งผลต่อการเกิดภาวะแทรกซ้อนในช่องปาก เช่น โรคเบาหวาน มีความสัมพันธ์ต่อการเกิดโรคฟันผุ โรคเหงือกอักเสบ และโรคปริทันต์อักเสบ หากผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดไม่ดี จะส่งผลให้ปัญหาในช่องปากทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องจนสูญเสียฟัน รวมถึงรอยโรคในช่องปาก อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนก็มักจะสูงตามไปด้วย อีกทั้งรอยโรคในช่องปากในบางรายก็อาจนำไปสู่การเกิดมะเร็งและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้ นายแพทย์สุวรรณชัย […]

กรมอนามัย เผยไข่ต้มคลุกน้ำปลาสารอาหารไม่พอ

กรมอนามัย เผยไข่ต้มคลุกน้ำปลาสารอาหารไม่พอ เด็กวัยเรียนควรกินไข่คู่กับอาหารให้ครบหมู่หลากหลาย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผย ไข่เป็นอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ มีโปรตีนคุณภาพดีและวิตามิน แร่ธาตุ เหมาะกับคนทุกกลุ่มวัย แต่ไม่ควรบริโภคไข่อย่างเดียว โดยเฉพาะเด็กวัยเรียนควรกินอาหารให้ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ ครบกลุ่มหลากหลายเพื่อให้ได้สารอาหารครบถ้วน เพียงพอ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีข่าวเกี่ยวกับการกินไข่ต้มกับน้ำปลา เพื่อให้กินกับและข้าวได้อย่างพอดีกัน และกินคลุกกับน้ำราดผักบุ้ง นั้น กรมอนามัยขอแนะนำว่าการกินลักษณะนี้ไม่เหมาะสมตามหลักโภชนาการ เพราะเด็กวัยเรียนเป็นวัยที่กำลังเจริญเติบโต ควรกินอาหารให้ครบ 5 หมู่ หลากหลายชนิดในปริมาณและสัดส่วนที่เหมาะสม เพื่อให้ได้คุณค่าทางโภชนาการเหมาะสมกับการเจริญเติบโต การกินข้าวไข่ต้มคลุกน้ำปลา และราดน้ำผัดผักบุ้ง จะส่งผลให้เด็กได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนโดยเฉพาะโปรตีน วิตามิน แร่ธาตุ และใยอาหารจากการกินไข่และผักไม่เพียงพอ ได้รับโซเดียมมากเกินไปจากน้ำปลา และน้ำราดผักบุ้ง รวมทั้งอาจได้รับพลังงานจากการกินข้าวมากเกินไป  เพราะกินผักและไข่น้อย ไม่อิ่มท้อง นายแพทย์สุวรรณชัย กล่าวต่อไปว่า แม้ไข่จะมีคุณค่าทางโภชนาการสูง แต่การบริโภคไข่อย่างเดียว เป็นประจำ ทำให้เด็กวัยเรียนได้รับสารอาหารไม่เพียงพอต่อการเจริญเติบโต เด็กวัยเรียนควรกินไข่ร่วมกับอาหารอื่นให้ได้สัดส่วนตามธงโภชนาการ โดยเด็กวัยนี้ ควรกินไข่วันละ 1 ฟอง ควบคู่กับการดื่มนมจืด กินข้าว เนื้อสัตว์ ผักและผลไม้อย่างหลากหลายในสัดส่วนที่เหมาะสมตามธงโภชนาการ […]

กรมอนามัย ลงพื้นที่คุมเข้ม “ถนนข้าวสาร”

กรมอนามัย ลงพื้นที่คุมเข้ม “ถนนข้าวสาร” เตือนห้ามสูบกัญชาก่อเหตุรำคาญ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่คุมเข้ม “ถนนข้าวสาร” หลังมีการเตรียมจัดงาน KHAOSAN 420 Cannabis  Day  Showcase 2023 ยันไม่พบการจัดกิจกรรมดังกล่าว เตือนห้ามจัดให้มีการสูบกัญชาในสถานประกอบกิจการ หรือรวมกลุ่มกันสูบกัญชาในที่หรือทางสาธารณะก่อเหตุรำคาญ นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีเมื่อวันที่ 20 เมษายนที่ผ่านมา เป็นวันกัญชาโลก ส่งผลให้ประชาชนมีความกังวลว่าจะมีการจัดงานรวมตัวกันเพื่อสูบกัญชาเลียนแบบต่างประเทศ กรมอนามัย จึงได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองกฎหมาย สำนักอนามัยสิ่งแวดล้อม สำนักสุขาภิบาลอาหารและน้ำ กรมอนามัย พร้อมด้วย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ลงพื้นที่ถนนข้าวสาร เพื่อติดตามและเฝ้าระวังงานจัดงาน KHAOSAN 420 Cannabis  Day  Showcase 2023 ที่คาดว่าจะจัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันกัญชาโลก และมีการเชิญชวนให้ผู้มาร่วมงานมีการสูบกัญชาในที่สาธารณะ ทั้งนี้ จากการลงพื้นที่ตรวจสอบพบว่าไม่มีการจัดกิจกรรมดังกล่าว เจ้าหน้าที่กรมอนามัยจึงได้ให้คำแนะนำแก่สถานประกอบกิจการที่มีการจำหน่ายกัญชาให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด โดยห้ามจัดให้มีการสูบกัญชาในสถานประกอบกิจการ รวมทั้งควบคุมกำกับดูแลไม่ให้ มีการสูบกัญชาส่งกลิ่นเหม็นและควันก่อเหตุรำคาญ หากพบผู้ก่อเหตุรำคาญ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขในการออกคำแนะนำ […]

กรมอนามัย ห่วงคอนเสิร์ต-ปาร์ตี้-รื่นเริง แหล่งแพร่โควิด

กรมอนามัย ห่วงคอนเสิร์ต-ปาร์ตี้-รื่นเริง แหล่งแพร่โควิด-19 แนะสวมหน้ากาก ล้างมือป้องกัน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะผู้จัดงานคอนเสิร์ต งานปาร์ตี้ และงานมหรสพรื่นเริงต่างๆ ยังคงให้ความสำคัญในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 แนะประชาชนที่เข้าร่วมงาน สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือเป็นประจำ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการแพร่กระจายไปในวงกว้าง นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์โรคโควิด-19 ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งโควิดสายพันธุ์ใหม่ที่พบการระบาดในไทยเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ แม้ประเทศไทย ได้ผ่อนคลายมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 แล้ว ทำให้หลายพื้นที่กลับมาจัดงานต่างๆ กันมากขึ้น อาทิ การจัดคอนเสิร์ต การแข่งขันกีฬา หรือการจัดงานมหรสพรื่นเริง ทำให้มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเดินทางมาจากหลายพื้นที่ อาจมีการสัมผัสใกล้ชิด การร้องเพลงหรือตะโกน รวมถึงระยะเวลาการร่วมกิจกรรมใช้เวลานาน เสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อโรคโควิด-19 ได้   นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อไปว่า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขจึงขอให้ผู้จัดงานยังคงปฏิบัติตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยเว้นระยะห่างและกำหนดจำนวนคนต่อพื้นที่ไม่ให้หนาแน่นจนเกินไป โดยเฉพาะในอาคารพื้นที่ปิดที่อาจมีการระบายอากาศไม่ดี ที่สำคัญ ต้องใส่ใจเรื่องความสะอาด โดยเฉพาะจุดสัมผัสร่วม เช่น โต๊ะ เก้าอี้ ไมโครโฟน ราวบันได ที่จับประตู […]

กรมอนามัย เผยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น มีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูงขึ้น

กรมอนามัย เผยเด็กวัยเรียนวัยรุ่น มีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูงขึ้น แนะพ่อแม่ชวนลูกมีกิจกรรม ทางกายเพิ่มขึ้น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยสถานการณ์ปี 2565 พบว่า เด็กวัยเรียนวัยรุ่นมีพฤติกรรมเนือยนิ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ร้อยละ 15.16 และพบว่ามีกิจกรรมทางกายเพียงพอ ร้อยละ 16.1 แนะพ่อแม่ชวนลูกมีกิจกรรมทางกายเพิ่มขึ้น เพื่อลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในช่วงปิดเทอม นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงปิดเทอม เด็ก ๆ ส่วนใหญ่ใช้เวลาในการเล่นโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต คอมพิวเตอร์ หรือดูโทรทัศน์ ทำให้เด็กขาดการเคลื่อนไหวร่างกายและมีกิจกรรมทางกายไม่เพียงพอ รวมถึงการบริโภคขนมขบเคี้ยว น้ำหวานหรือน้ำอัดลม ซึ่งจะส่งผลให้เด็กมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นและเสี่ยงต่อการเป็นโรคต่างๆ ได้ นายแพทย์มณเฑียร กล่าวต่อไปว่า องค์การอนามัยโลกแนะนำให้เด็กวัยเรียนวัยรุ่น อายุ 5-17 ปี ควรมีกิจกรรมทางกายระดับปานกลางถึงหนัก เฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 60 นาทีทุกวัน (สะสมต่อเนื่อง 10 นาทีขึ้นไป) และควรจำกัดเวลาที่ใช้ไปกับพฤติกรรมเนือยนิ่ง โดยเฉพาะเวลาที่อยู่กับหน้าจอมือถือ คอมพิวเตอร์ และโทรทัศน์ ซึ่งเด็กอายุ 6 ปีขึ้นไป ควรมีพฤติกรรมเนือยนิ่งไม่เกิน 13 […]

กรมอนามัย เตือนเลือกซื้อ และบริโภคน้ำแข็ง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะหน้าร้อนเลือกน้ำแข็งที่ผ่านมาตรฐาน GMP ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข สังเกตรายละเอียดบนฉลาก ภาชนะบรรจุน้ำแข็ง ดูเครื่องหมาย อย. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต และเลือกสถานที่ซื้อน้ำแข็งที่สะอาดถูกสุขลักษณะ เพื่อลดการปนเปื้อนเชื้อโรคที่ก่อให้เกิดโรค นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงหน้าร้อนเครื่องดื่มและของหวานคลายร้อนจะได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก ประชาชนส่วนใหญ่เลือกซื้อกินเพื่อคลายร้อน ดับกระหาย อาทิ น้ำแข็งไส หวานเย็น ขนมปังเย็น น้ำผลไม้ปั่น หรือน้ำต่างๆ ซึ่งมีส่วนประกอบของน้ำแข็งเป็นหลัก หากใช้น้ำแข็งที่ไม่สะอาดจะเสี่ยงต่อโรคในระบบทางเดินอาหารได้ ดังนั้นผู้ประกอบการควรเลือกน้ำแข็งที่มีวิธีการผลิตที่ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐาน GMP ซึ่งครอบคลุมด้านสุขลักษณะตั้งแต่ สถานที่ผลิต เครื่องมือเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต คุณภาพน้ำที่ใช้ผลิต ภาชนะบรรจุ กระบวนการบรรจุ กระบวนการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ รวมไปถึงสุขลัษณะของผู้ปฎิบัติงาน และการควบคุมสัตว์แมลงนำโรคด้วย ส่วนประชาชนทั่วไปที่จะเลือกซื้อน้ำแข็งมาบริโภคจึงควรเลือกซื้อน้ำแข็งที่ได้มาตรฐาน GMP มีเลขสารบบอาหาร 13 หลัก ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต ภาชนะบรรจุสะอาด ต้องเป็นน้ำแข็งที่ผลิตเพื่อการบริโภค นอกจากนั้นอาจจะสังเกตุเมื่อน้ำแข็งละลายจะต้องใส ไม่มีตะกอนขาวขุ่นๆ ปะปนมาจากน้ำแข็งดังกล่าว นายแพทย์อรรถพล กล่าวต่อไปว่า กระทรวงสาธารณสุขได้ควบคุมการผลิตน้ำแข็งเพื่อจำหน่ายในเรื่องของคุณภาพมาตรฐานต่างๆ ตามประกาศกระทรวสาธารณสุข ฉบับที่ […]

กรมอนามัย ย้ำ สูบกัญชาในที่สาธารณะก่อเหตุรำคาญผิดกฎหมาย

กรมอนามัย ย้ำ สูบกัญชาในที่สาธารณะก่อเหตุรำคาญผิดกฎหมาย แจ้งท้องถิ่นคุมเข้มเฝ้าระวังการจัดงานสุ่มเสี่ยง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ย้ำ การสูบกัญชาก่อให้เกิดกลิ่นและควันในที่สาธารณะก่อเหตุรำคาญ    ผิดกฎหมาย แจ้งท้องถิ่นเตรียมการคุมเข้มงดจัดงานเพื่อสันทนาการทุกประเภท แนะประชาชนสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเหตุรำคาญแก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้ทันที นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ในวันที่ 20 เมษายน เป็นวันกัญชาโลก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เน้นย้ำประชาชน และผู้ประกอบการต้องระวังการจัดกิจกรรมที่สุ่มเสี่ยงต่อการผิดกฎหมาย เนื่องจากอาจมีการจัดงานสูบบ้องเลียนแบบต่างประเทศ  ซึ่งกัญชาควรใช้ในทางการแพทย์ และภายใต้การควบคุมเท่านั้น นอกจากนี้ การสูบกัญชาก่อให้เกิดกลิ่นและควัน ถือเป็นเหตุรำคาญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดให้การกระทำให้เกิดกลิ่น หรือควันกัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด เป็นเหตุรำคาญ พ.ศ. 2565 โดยมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่ 15 มิถุนายน 2565 เพราะการใช้กัญชา กัญชง หรือพืชอื่นใด ในทางที่ไม่เหมาะสมเช่น สันทนาการ อาจส่งผลกระทบต่อสภาวะความเป็นอยู่ที่เหมาะสม และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยควันของพืช ดังกล่าวข้างต้นจะมีอนุภาคขนาดเล็กที่สามารถเข้าสู่ปอดได้ด้วยการการหายใจเอาควันเข้าไป ทำให้มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วย เช่น โรคปอด หอบหืด และหลอดลมอักเสบได้ […]

กรมอนามัย ชวนเสริมกิจกรรมทางกายช่วยสร้างความสัมพันธ์วันครอบครัว

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชวนเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัว และการมีสุขภาพดี โดยเฉพาะผู้สูงอายุหากมีกิจกรรมทางกายมากขึ้น ก็จะมีอายุยืนยาวขึ้น นายแพทย์มณเฑียร คณาสวัสดิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า เนื่องจากวันที่ 14 เมษายน เป็นวันครอบครัวแห่งชาติ เป็นวันที่ลูกหลานเดินทางกลับภูมิลำเนาเพื่อเยี่ยมบ้าน เยี่ยมพ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย และอยู่กันแบบอบอุ่นพร้อมหน้าพร้อมตา กรมอนามัยจึงขอให้ทุกครอบครัวใช้โอกาสนี้ ส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ โดยเฉพาะกับผู้สูงอายุ ซึ่งจะช่วยสร้างเสริมภูมิคุ้มกันให้แข็งแรง ด้วยการเพิ่มกิจกรรมทางกาย ดังนี้ 1) ผู้สูงอายุเคลื่อนไหวร่างกายในชีวิตประจำวันให้มาก เช่น การทำงานบ้าน การเดิน ปั่นจักรยาน และกิจกรรมยามว่าง เช่น การออกกำลังกาย สะสมให้ได้อย่างน้อย 150-300 นาทีต่อสัปดาห์ หรือโดยเฉลี่ยอย่างน้อยวันละ 30 นาที 2) บริหารกล้ามเนื้อส่วนต่างๆให้แข็งแรง ควบคู่กับการยืดเหยียดกล้ามเนื้อ อย่างน้อย 2 วันต่อสัปดาห์ เช่น ย่อเข่า ดึงยาง 3) ควรมีกิจกรรมทางกายแบบผสมผสานระหว่างการเคลื่อนไหวรูปแบบต่างๆ อย่างน้อย 3 วันต่อสัปดาห์ […]

กรมอนามัย เตือนเลี่ยงกินอาหารทะเลสุกๆ ดิบๆ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เตือน ประชาชนหลีกเลี่ยงกินอาหารทะเลสุกๆ ดิบๆ เน้นปรุงสุก พร้อมแนะเลือกซื้ออาหารทะเลสด สะอาดจากจากแหล่งที่เชื่อถือได้   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจะไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ซึ่งทะเลเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ และอาหารทะเลก็เป็นเมนูที่ต้องสั่งมากินเช่นเดียวกัน บางบ้านอาจเลือกซื้ออาหารทะเลสดมาปรุงประกอบที่บ้าน หรือรีสอร์ทที่พัก ทั้งนี้ อาหารทะเลเป็นอาหารสดที่เน่าเสียได้ง่าย ประชาชนควรเลือกซื้ออาหารทะเลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น ตลาดที่ได้มาตรฐาน “ตลาดสด น่าซื้อ” ของกรมอนามัย และควรสังเกตอาหารทะเลที่จะซื้อ เช่น ปลา ต้องเลือกปลาที่มีเหงือกสีแดง ไม่เขียวคล้ำ เนื้อแน่น กดไม่บุ๋ม ไม่มีกลิ่นคาว ตาใส ไม่ช้ำเลือดหรือขุ่นเป็นสีเทา การเลือกซื้อปู จะต้องเลือกปูที่ยังไม่ตาย ตาต้องใส และขาต้องติดตัวปูครบทุกขา การเลือกซื้อกุ้ง ต้องมีเนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นคาวเหม็นคล้ายกลิ่นแอมโมเนีย ครีบและหางต้องเป็นมันสดใส หัวกับตัวจะยังติดกันแน่น เพราะกุ้งที่ไม่สด หัวหรือส่วนที่เป็นเปลือกส่วนหัวจะไม่ติดกับตัว สำหรับผู้ที่นิยมกินแมงดา และแมงกะพรุน ต้องระวังในการเลือกซื้อ เนื่องจากแมงดาทะเลมี 2 ชนิด คือ […]

กรมอนามัย เตือนทำความรู้จัก อิ๊วโซดา ก่อนตัดสินใจลอง

การดื่ม “อิ๊วโซดา” ควรระวังปริมาณโซเดียมและน้ำตาล เกินกว่าที่ร่างกายควรได้รับ ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก ใน 1 วัน ไม่ควรกินน้ำตาล เกิน 6 ช้อนชา ไม่ควรกินโซเดียมเกิน 6 ช้อนชา ผู้ที่มีภาวะอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือไตเรื้อรัง ควรหลีกเลี่ยง ควรระวัง !! การดื่มเครื่องดื่มที่จะได้รับน้ำตาลและโซเดียมเพิ่ม ผู้มีภาวะอ้วน เบาหวาน ความดันโลหิตสูงหรือ ไตเรื้อรัง ควรหลีกเลี่ยง ดังนั้น ช่วงที่อากาศร้อนจัด เพื่อป้องกันโรคลมแดด(heat stroke) การดื่มน้ำเปล่า ถือเป็นเครื่องดื่มที่ดีที่สุด สำหรับสุขภาพ ถ้าหากอยากดื่มน้ำหวาน ควรสั่งหวานน้อย ไม่ต้องรอกระหาย หากจำเป็นต้องออกแดด ควรสวมหมวก หรือกางร่ม ก็จะช่วยป้องกันโรคลมแดดได้”สุขภาพดีไม่มีขาย .. ถ้าอยากได้ต้องดูแลด้วยตนเอง”

กรมอนามัย เตือน น้ำบาดาลโซดายังไม่เหมาะสมที่จะนำมาดื่ม

กรมอนามัย เตือน น้ำบาดาลโซดายังไม่เหมาะสมที่จะนำมาดื่ม ควรผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะประชาชนให้เลี่ยงนำน้ำบาดาลโซดาจากแหล่งน้ำดิบมาใช้ทั้งอุปโภค บริโภคโดยตรง เนื่องจากยังไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการนำมาบริโภคตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบริโภค ควรใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพก่อน เพื่อความมั่นใจและปลอดภัยมากกว่า นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย  เปิดเผยว่า จากกรณีข่าวที่ประชาชนเจาะบ่อบาดาลเจอน้ำโซดา รสซ่าติดลิ้น ซึ่งน้ำบาดาลดังกล่าวเป็นน้ำดิบที่ยังไม่ผ่านการทดสอบคุณภาพน้ำที่เหมาะสมต่อการนำมาดื่ม ทั้งตามเกณฑ์คุณภาพน้ำบาดาลเพื่อการบริโภคและเกณฑ์เสนอแนะคุณภาพน้ำบริโภคเพื่อการเฝ้าระวังกรมอนามัย พ.ศ. 2563 ทั้งนี้แม้น้ำดังกล่าวจะผ่านการทดสอบคุณภาพน้ำจากห้องปฏิบัติการแล้ว อาจจะมีการปนเปื้อนทั้งสารเคมีและเชื้อโรค จึงต้องผ่านการปรับปรุงคุณภาพน้ำก่อนนำมาดื่ม เช่น การตกตะกอน การกรอง และฆ่าเชื้อโรค เป็นต้น “สำหรับการขุดบ่อบาดาลตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนด เขตน้ำบาดาลและความลึกของน้ำบาดาล พ.ศ. 2554 กำหนดให้ท้องที่ของแต่ละจังหวัดในราชอาณาจักรไทยเป็นเขตน้ำบาดาลและให้น้ำบาดาลที่อยู่ลึกจากผิวดินลงไปเกินกว่า 15 เมตร เป็นน้ำบาดาล ส่วนขนาดบ่อหรือการใช้น้ำบาดาล หากบ่อน้ำบาดาลนั้นๆ มีความลึก เกินกว่า 15 เมตร จะต้องยื่นคำขอรับใบอนุญาตให้ถูกต้อง มิฉะนั้นจะมีความผิดตามกฎหมาย กรมอนามัยจึงประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแนะนำประเด็นทางกฎหมาย การขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลหากยังไม่ได้ดำเนินการขออนุญาตให้ขออนุญาตขุดเจาะบ่อบาดาลด้วย เนื่องจากบ่อบาดาลที่ชาวบ้านขุดลึก 70 เมตร อยู่ห่างจากระบบประปาหมู่บ้านเพียง 200 เมตร […]

กรมอนามัย แนะเลือกทำกิจกรรมช่วงเช้าหรือเย็น เลี่ยงโรคฮีทสโตรก

กรมอนามัย แนะประชาชนเลือกทำกิจกรรมทางกาย ช่วงเช้าหรือเย็น เลี่ยงโรคฮีทสโตรก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แนะ ประชาชนเลือกทำกิจกรรมทางกายกลางแจ้ง ช่วงเช้าหรือเย็น เลี่ยงโรคฮีทสโตรก ในช่วงหน้าร้อน หรือเลือกทำกิจกรรมในอาคารหรือในที่ร่ม ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก และควรสวมชุดที่ระบายเหงื่อและความร้อนได้ดี และดื่มน้ำสะอาดให้เพียงพอ นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า ปัจจุบันประชาชนหันมาดูแลสุขภาพตนเองมากขึ้น โดยเลือกทำกิจกรรมทางกายกลางแจ้งในสวนสาธารณะมากขึ้น เช่น วิ่ง แอโรบิก ปั่นจักรยานเดินออกกำลังกาย ซึ่งช่วงหน้าร้อน สภาพอากาศมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น ทำให้ผู้ที่ทำกิจกรรมในที่กลางแจ้ง  เสี่ยงเกิดโรคฮีทสโตรก (Heat Stroke) ได้ง่ายมากขึ้น โดยอาการของโรคนี้คือ 1) เหงื่อไม่ออก 2) สับสน มึนงง  3) ผิวหนังเป็นสีแดง และ 4) ตัวร้อนจัด หากพบผู้ป่วยที่มีอาการดังกล่าวควรทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีผู้ป่วยยังรู้สึกตัว ให้พาผู้ป่วยหลบเข้าที่ร่ม ในรถ หรือห้องที่มีความเย็น ให้นอนราบ ยกเท้าและสะโพกสูง ถอดเสื้อผ้าให้เหลือเท่าที่จำเป็น ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นเช็ดตามตัว ใช้พัดลมเป่าหรือวางถุงน้ำแข็งที่คอ รักแร้ ขาหนีบ […]

1 2 3 17