81748

ทำบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือของหน่วยงานชุมชนยั่งยืนฯ

รอง ผบช.ภ.5 ร่วมสังเกตการณ์ การทำบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือของหน่วยงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนฯ วันที่ 4 เม.ย.66 เวลา 09.30 น.พล.ต.ต.พฤทธิพงษ์ ประยูรศิริ รอง ผบช.ภ.5 ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ การทำบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือของหน่วยงาน โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำหมู่บ้านสันต้นแหนใต้ ม.5 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่โดยมี นายธนกฤต จันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอดอยสะเก็ด/ประธาน, พ.ต.อ.ธงชัย กรรณิกา ผกก.สภ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลแม่คือ, สาธารณสุขอำเภอดอยสะเก็ด,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสันต้นแหน, กำนันตำบลแม่คือ, ผู้ใหญ่บ้านสันต้นแหนใต้ ร่วมทำบันทึกข้อตกลงฯณ ศูนย์ปฏิบัติการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนฯ หมู่บ้านสันต้นแหนใต้ ม.5 ต.แม่คือ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

อ.เทิง และ อ.ภูซาง ร่วมทำ MOU แก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน

อ.เทิง และ อ.ภูซาง ร่วมทำ MOU แก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เวลา 14.00 น. วันที่ 28 ก.พ. 66 นายบุญส่ง ตินารี นอภ.เทิง จ.เชียงราย และนายกิตติ ชัยดรุณ นอภ.ภูซาง จ.พะเยา ได้ทำบันทึกข้อตกลง (MOU) เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าร่วมกัน โดยมีกำนัน นายก อบต. ผู้ใหญ่บ้าน ในพื้นที่ ต.หงาว ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ที่มีเขตติดต่อกับพื้นที่ของ ต.ภูซาง ต.เชียงแรง อ.ภูซาง จ.พะเยา นำโดย นายก อบต. กำนันผู้ใหญ่บ้าน ร่วมในกิจกรรมการลงนาม ณ บ้านพิทักษ์ไทย ม.20 ต.ตับเต่า อ.เทิง จ.เชียงราย ทั้ง 2 อำเภอ ได้ทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยจะมีการลาดตระเวณ ตั้งจุดตรวจจุดสกัดพื้นที่เสี่ยง […]