1513

โครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อการพัวพันกับยาเสพติด

วันที่​ 16 พฤษภาคม​ 2566 เวลา 14.00 น.พ.ต.อ.กิตติพงษ์ เพ็ชรมุณี ผกก.สภ.ช้างเผือก พ.ต.ท.สุพจน์ ฉลาด รอง ผกก.ป.สภ.ช้างเผือก ,พ.ต.ต.ปิยะพงษ์ ชัยนำ สว.อก.สภ.ช้างเผือก นายประภวิษณุ์ อาษากิจ ผอ.โรงเรียนวัดช่างเคี่ยน พร้อมชุดปฏิบัติการชุมชนยั่งยืน ฝ่ายปกครองตำบลช้างเผือก ดำเนินโครงการอบรมกลุ่มเสี่ยงต่อการพัวพันกับยาเสพติด สร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็กเยาวชนในโรงเรียนวัดช่างเคี่ยน โดยให้ความรู้เพื่อทราบถึงพิษภัยของยาเสพติด และให้เข้าช่วยเหลือในการพัฒนาหมู่บ้าน

สพม.เชียงใหม่เป็นวิทยากร อบรมเชิงปฏิบัติการฯ

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสำหรับการประเมินผลทางการศึกษา Digital for Education”สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสำหรับการประเมินผลทางการศึกษา Digital for Education” สำหรับบุคลากรทางการศึกษา สพม.เชียงใหม่ ในวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนาระบบพัฒนาบุคลากร ด้านการวัดประเมินผลการจัดการศึกษารูปแบบออนไลน์ การจัดประชุมออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Microsoft Teams การพัฒนาเว็บไซต์สำหรับการวัดผลประเมินผล และInfographic สำหรับการนำเสนอข้อมูลเชิงวัดและประเมินผลทางการจัดการศึกษาด้วยแพลตฟอร์ม CANVA โดยมีศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่เป็นวิทยากร และคณะทำงานในครั้งนี้

การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม

ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566………เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ มอบหมายให้นางสาวอาทิยา แปลงใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ และ นางสาวณิชนันทน์ ทนุ รักษาราชการแทนปศุสัตว์อำเภอหนองม่วงไข่ ดำเนินการจัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่หลักสูตร “การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์เชียงใหม่ เป็นวิทยากรเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ การทำเนื้อย่าง การทำบาบีคิวเนื้อ และการทำเนื้อแดดเดียว ณ อาคารอเนกประสงค์บ้านวังหลวงหมู่ที่1 อำเภอหนองม่วงไข่

ผู้ว่าลำปางเปิดอบรมวิทยากรการเลือกตั้งผู้แทนลำปาง 4 เขต

เมื่อวันที่25เมษายน2566 เวลา09.20น.ณ ห้องประชุมกุญชรศุภศรี สถาบันคชาบาลแห่งชาติ อ.ห้างฉัตร จ.ลำปางโดยมี นายฐิติวัฒน์ สุดเจริญ รอง ผอ.กกต.จ.ลำปางกล่าวรายงาน และวัตถุประสงค์การจัดฝึกอบรม ช่วง25-26 เมษายน2566 รวม2วัน ผู้เข้าอบรม110,คน ประกอบด้วย ประธาน กกต และ ผอ.กกต.ประจำเขต พร้อมคณะกรรมการฯเลือกตั้งเขต1-4 อนุกรรมการการเลือกตั้ง ประจำอำเภอ และผู้ประสานงานประจำเขตเลือกตั้ง หลังเสร็จสิ้นการอบรม ผู้เข้ารับอบรมจะได้ขยายผลในการฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง(กปน) ให้มีประสิทธิภาพและการจัดการเลือกตั้งได้บรรลุตามเป้าหมายต่อไป ผู้ว่าฯย้ำ ให้ผู้เข้ารับการอบรมตั้งใจศึกษาเรียนรู้ระเบียบกฎหมายใหม่และให้เกิดผิดพลาดน้อยที่สุด ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ 3 รองผู้ว่า และปลัดจังหวัดรับผิดแต่ละเขตด้วย โดยผู้ว่าดูแลภาพรวมทั้ง 4 เขต จากนั้น เข้าสู่เนื้อหาตามหลักสูตรและการฝึกปฎิบัติจากสถานการณ์จำลองมีการแบ่งกลุ่มและฐานเรียนรู้ เน้นการปฎิบัติจริงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันทั้งนี้ คณะวิทยากรจะไปดำเนินการอบรมแต่ละอำเภอต่อไป

บูรณาการองค์ความรู้และการจัดการคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน

“AiroTec CMRU” จับมือ “GISTDA” ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร ฝึกอบรม“Pandora and GEMS Data Processing & Application”เพื่อบูรณาการองค์ความรู้และการจัดการคุณภาพอากาศที่ยั่งยืน ศูนย์ปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอวกาศภูมิสารสนเทศและวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเพื่อคุณภาพอากาศที่ดีแห่งเอเชีย (AiroTEC) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จับมือกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์กรมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม หรือในนามของจิสด้า (GISTDA) สหประชาชาติ (UNESCAP) กรมควบคุมมลพิษ และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ผนึกกำลังร่วมกับพันธมิตร 16 หน่วยงาน ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ภูมิภาคเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศภาคเหนือ สำนักงานบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 1 สภาลมหายใจเชียงใหม่ สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเชียงใหม่ สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ จัดกิจกรรมฝึกอบรม “Pandora and GEMS Data […]

อบรมทบทวนการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED)

เทศบาลเมืองแพร่ จัดการฝึกอบรมทบทวนการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) วันอังคารที่ 11 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ จัดกิจกรรมการฝึกอบรมทบทวนการใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) แก่บุคลากรสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ โดยมีนายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เพื่อเป็นการทบทวนการฝึกปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งเป็นการเตรียมพร้อมป้องกันซึ่งมีความจำเป็นต้องได้รับการทบทวนการใช้งาน โดยเฉพาะสถานีขนส่งซึ่งเป็นสถานที่ที่มีประชาชนมาใช้บริการจำนวนมาก ในช่วงเทศกาลสำคัญต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการจำลองสถานการณ์การใช้งานเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (AED) และการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) ซึ่งได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากโรงพยาบาลแพร่ โดยมีผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเทศบาล ร่วมพบปะและร่วมดำเนินกิจกรรมดังกล่าว ณ สถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลเมืองแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมการทำขนมไทย

มทร.ล้านนา เชียงราย จัดอบรมการทำขนมไทยต่อยอดหมู่บ้านการท่องเที่ยว หลักสูตรศิลปศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “โครงการเสริมสร้างสมรรถนะผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนโดยใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อพัฒนาธุรกิจของวิสาหกิจชุมชนให้ดีขึ้น (Reinventing)” แก่ชุมชนบ้านป่าไม้อาข่า หมู่ที่ 8 ตำบลแม่เย็น อำเภอพาน จังหวัดเขียงราย จัดอบรมการทำขนมไทยและอาหารว่างตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาให้เป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยว โดยผู้ร่วมอบรมจะได้นำความรู้ที่ได้นำไปใช้ในการต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้าท่องเที่ยวภายในชุมชนต่อไป ณ อาคารศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย

จัดฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร.

ทต.ช่อแฮ และทต.ทุ่งโฮ้ง จัดฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพ อปพร.เพิ่มประสบการณ์ เตรียมความพร้อม สร้างความเข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2566 ที่เทศบาลตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ทางเทศบาลตำบลช่อแฮร่วมกับเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้ทำการจัดฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน มี นายอดุลย์ ไหลทุ่ง นายกเทศมนตรีตำบลช่อแฮ เป็นประธานเปิดโครงการ นางดวงพร รองเดช ปลัดเทศบาลตำบลช่อแฮ กล่าวรายงาน โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกอง และพนักงาน เทศบาลตำบลช่อแฮร่วมร่วม ทั้งนี้มี นายบุญเรือง มงคล ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้พบปะและให้โอวาทแก่สมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลช่อแฮและเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ซึ่งร่วมการดำเนินโครงการในครั้งนี้ เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ และได้เพิ่มประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน ตลอดจนเตรียมความพร้อม เข้าใจในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ได้ศึกษาวิวัฒนาการ ด้านการจัดการภัยพิบัติในปัจจุบัน นายอดุลย์ ไหลทุ่ง กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้เป็นการบูรณาการเทศบาลตำบลช่อแฮ และเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ได้ทำการจัดฝึกอบรมทบทวนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อให้สมาชิก อปพร. ได้ทบทวนความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ […]

อบรมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายองค์ความรู้ KBO

จ.แพร่ อบรมพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายองค์ความรู้ KBO เมื่อวันอังคารที่​ 13​ ธันวาคม​ 2565 เวลา​ 09.30​ น. ณ​ ห้องประชุม​น​ครา​แอทไนท์​ ชั้น​ 9​ โรงแรม​แพร่นครา​ อ.เมือง​แพร่​ น.ส.นิติ​ยา​ พงษ์​พา​นิช​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​ จ.​แพร่​ เป็น​ประธาน​เปิด​โครงการ​พัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์ความรู้ (Knowledge -​ Based OTOP​ : KBO)​ จ.แพร่ โดยมี นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการ จ.แพร่ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์โครงการ มีผู้อำนวยการกลุ่มงาน และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.แพร่ เครือข่ายคณะกรรมการ KBO จ.แพร่ และผู้ประกอบการ OTOP ร่วมประชุมฯ โดยวัตถุประสงค์ของการประชุม เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยการนำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ร่วมกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ มาใช้ในการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบ เรื่องราว และแบรนด์ของผลิตภัณฑ์ […]

(มีคลิป) แม่แจ่มอบรมเพิ่มศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัย

แม่แจ่มอบรมเพิ่มศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) เมื่อวันที่ 18 ส.ค.2565 น.ส.พัทธนันท์ พิทาคำ นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานเปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงปลอดภัยและความสงบสุขของประชาชน การฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ประจำปีงบประมาณ 2565 อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1/65 โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจากตำบลช่างเคิ่งและตำบลท่าผา จำนวน 100 นาย โดยทำการฝึกระหว่างวันที่ 18-19 ส.ค.2565 ณ ศาลาประชาคมอำเภอแม่แจ่ม วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นายอำเภอแม่แจ่ม เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรม มอบวุฒิบัตรให้กับชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านที่ผ่านการฝึกอบรม พร้อมมอบนโยบายด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย อาทิเช่น การป้องกันแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติด การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย และอื่น ๆ ที่กระทบต่อความสงบสุขของพี่น้องประชาชน โดยขอความร่วมมือจากชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านให้ช่วยกันเพื่อสังคม บ้านเมือง ต่อไป

1 2