ครั้งแรกกับการอบรม Enhancing Digital Mindset for Digital Transformation !!

🚀 ครั้งแรกกับการเป็น Hub ในภาคเหนือ ของสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI) ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ !! ในการอบรม Enhancing Digital Mindset for Digital Transformation เสริมพลัง Mindset ดิจิทัล ขับเคลื่อนธุรกิจสู่ยุคดิจิทัล แบบ Onsite ✨
.
โดย รศ.ดร.จักรพงศ์ นาทวิชัย ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.
👉 ปรับตัวสู่องค์กรดิจิทัล (DIGITAL TRANSFORMATION : DX) อย่างเต็มรูปแบบ พัฒนากระบวนการทำงานกับเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างบูรณาการ สู่การเปลี่ยนแปลงและสร้างนวัตกรรมทางธุรกิจที่สำคัญ
.
Highlight Topics
🔸 Customer and Stakeholder Experience
🔸 Process Optimization
🔸 Workforce Enablement, Empowerment Employee
🔸 New Business Model / Transform Product and Service
.
📅 วันที่ 27 พฤษภาคม 2567
📍 โรงแรมแคนทารี เชียงใหม่
โดย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (FTPI)
.
👉 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
https://productivity.ftpi.or.th/event/cmu-dx-01/
.
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
https://cmu.to/InterestDX1
☎️ 063-525-0252

ร่วมแสดงความคิดเห็น