สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดรับผู้ประกาศข่าว ภาษาม้ง

วันที่ 19 ก.ค. 65 สำนักประชาสัมหันธ์เขต 3 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว (ภาษาม้ง) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ระยะเวลาจ้าง 3 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570 โดยกำหนดคุณสมบัติ และรายละเอียดการสมัครดังประกาศต่อไปนี้

รับพยาบาลไทยไปทำงานซาอุฯ เงินเดือน 1 แสน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานซาอุดีอาระเบียกับนายจ้างบริษัท KING FAHAD MEDICAL CITY ซึ่งประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ จำนวน 400 อัตรา ได้แก่ ผู้จัดการพยาบาล จำนวน 20 อัตรา หัวหน้าพยาบาล จำนวน 30 อัตรา พยาบาลหัวหน้าเวร จำนวน 50 อัตรา พยาบาลผู้ดูแล1 จำนวน 200 อัตรา พยาบาลผู้ดูแล2 จำนวน 100 อัตรา ส่วนบริษัท BRIGHT MEDICAL COMPANY ซึ่งประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ เปิดรับตำแหน่งพยาบาล จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี สามารถต่ออายุได้ โดยนายจ้างจะจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรก ที่พัก และรถรับส่งระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันสุขภาพ (ตามนโยบายของแต่ละบริษัท) […]

เรือสำราญเปิดรับพนักงาน เงินเดือน 3 หมื่น-1 แสน

วันที่ 27 พ.ค. 65 รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เผย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งข่าวดี! บริษัทจัดหางาน ทีเอสทีซี ไทย จำกัด ต้องการสรรหาพนักงานสัญชาติไทยเข้าประจำการบนเรือสำราญ สายการเดินเรือสำราญ Princess Cruise และ Halland America Line จำนวนกว่า 1,000 ตำแหน่งเช่น กุ๊กผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ พนักงานบริการห้องพัก พนักงานต้อนรับ ช่างภาพ เวทีแสงสีเสียง เป็นต้น มีระยะเวลาการทำงานบนเรือ ครั้งละ 9 เดือน รายได้เดือนละ 30,000 – 100,000 บาทต่อเดือน ตามอัตราค่าจ้างแต่ละตำแหน่ง ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ และนายจ้างจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พักและอาหารตลอดระยะเวลาการทำงาน ทั้งนี้ นักศึกษาจบใหม่ ผู้มีประสบการณ์ทำงานบนเรือสำราญ ผู้ที่จบการศึกษาสาขาการโรงแรม และคนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ สนใจทำงานติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. […]

รับสมัครงาน ด่วน!!! ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความจำเสื่อม “ชาวต่างชาติ”

บริษัท บ้านกำลังใจ จำกัด รับสมัครงาน  ด่วน เป็นบริษัทที่ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความจำเสื่อม ผู้สูงอายุเป็นชาวต่างชาติ ทั้งเดินได้ และในนั่งรถเข็น คุณสมบัติ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  จำนวน  5  คน มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สมัครงานต้องจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ตามที่รัฐบาลกำหนด 420 ชั่วโมง และ 840 ชั่วโมง สามารถทำงานเป็นกะได้ มีเงินเดือน และสวัสดิการให้ รับสมัครทั้งผู้หญิง และผู้ชาย ที่มีประสบการณ์เท่านั้น อายุ 20 ปีขึ้นไป  ไม่จำกัดวุฒิ โทร  086 913 36 14  หรือ  085 036 64 94 โทรสมัครได้ตั้งแต่เวลา  8.00 น. ถึง 17.00 น.

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรับสมัครล่ามแปลภาษา หลายอัตรา

ทางโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรับสมัครล่ามแปลภาษา ให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ของกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางโครงการฯ ต้องการล่ามแปลภาษาประกอบด้วย ภาษาจีน (6 คน) ภาษาญี่ปุ่น (2 คน) ภาษาเกาหลี (2 คน) ภาษาเมียนมา (1 คน) และภาษาอังกฤษ (12 คน) จำนวน 20 ท่าน สถานที่กิจกรรม Business Matching ณ โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ สนใจสมัครได้ทาง http://www.logisticsplus.me/announcement/

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาโท หรือเอกเพื่อคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  จำนวน 1 อัตรา

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์  อัตราเงินเดือน 26,250 บาท สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท และอัตราเงินเดือน 41,000 บาท สำหรับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ว่างอยู่ จำนวน 1 อัตรา อัตราเลขที่  E310060 จึงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ คุณสมบัติของผู้สมัคร ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) มีคุณวุฒิการศึกษา ดังนี้ (ต้องสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยที่สภาวิชาการให้การรับรอง) 3.1 หากมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก หรืออยู่ระหว่างศึกษาในระดับปริญญาเอก จะต้องศึกษาในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาสถาปัตยกรรม หรือภูมิสถาปัตยกรรม หรือสถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม และต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม หรือภูมิสถาปัตยกรรม หรือสถาปัตยกรรมภายใน 3.2 หากมีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท ในสาขาสถาปัตยกรรม หรือภูมิสถาปัตยกรรม หรือสถาปัตยกรรมภายใน หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม […]

ก.แรงงาน ร่วมกับทุกภาคส่วน จ้างเด็กจบใหม่ 260,000 อัตรา พร้อมช่วยคนไทยมีงานทำรวม 1 ล้านอัตรา ลงทะเบียนล่วงหน้าได้แล้ววันนี้

กระทรวงแรงงาน ผนึกกำลังทุกภาคส่วน รวบรวมตำแหน่งงานกว่า 1 ล้านอัตรา จากภาครัฐ ภาคเอกชน งานพาร์ทไทม์ งานสำหรับผู้สูงอายุ งานสำหรับผู้พิการ และโดยเฉพาะงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่ ที่ครั้งนี้ทางรัฐบาลมีโครงการสนับสนุนค่าจ้างกับนายจ้าง แบบจ่ายกันคนละครึ่ง (Co-payment) เพื่อกระตุ้นให้นายจ้างภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจรับนักศึกษาจบใหม่เข้าทำงานกว่า 260,000 อัตรา สำหรับผู้สนใจสมัครงาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า สะดวกสบายกว่าไม่ต้องรอหน้างาน ผ่านแพลทฟอร์ม ไทยมีงานทำ.com ซึ่งระบบจะมีการประมวลผลจับคู่งานที่เหมาะสมกับคุณสมบัติของแต่ละบุคคล อีกทั้งผู้เข้าร่วมงานสามารถพัฒนาทักษะอาชีพ พัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน สาธิตและฝึกปฏิบัติการประกอบอาชีพอิสระ ผ่านหลักสูตรอบรม อาทิ พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ โดย คริสโตเฟอร์ ไรท์, เปลี่ยนคนติดเกมส์สู่เส้นทางอาชีพ โดย Lloyd Style อดีตนักแข่ง E- Sport ทีมชาติ, Work shop สร้างอาชีพสอนการทำลูกชุบ สอนทำซูชิ เป็นต้น โดยยังได้กำหนดการจัดงาน Job Expo Thailand 2020 มหกรรมจัดหางานเพื่อคนไทยทั้งประเทศ จะมีขึ้นในวันที่ 26-28 กันยายนนี้ ณ […]

สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เปิดรับผู้ประกาศข่าว ภาษาม้ง

วันที่ 19 ก.ค. 65 สำนักประชาสัมหันธ์เขต 3 เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง ผู้ประกาศและรายงานข่าว (ภาษาม้ง) จำนวน 1 อัตรา เงินเดือน 11,280 บาท ระยะเวลาจ้าง 3 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2570 โดยกำหนดคุณสมบัติ และรายละเอียดการสมัครดังประกาศต่อไปนี้

รับพยาบาลไทยไปทำงานซาอุฯ เงินเดือน 1 แสน

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า กระทรวงแรงงาน โดยกรมการจัดหางานเปิดรับสมัครคนหางาน เพื่อไปทำงานซาอุดีอาระเบียกับนายจ้างบริษัท KING FAHAD MEDICAL CITY ซึ่งประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ จำนวน 400 อัตรา ได้แก่ ผู้จัดการพยาบาล จำนวน 20 อัตรา หัวหน้าพยาบาล จำนวน 30 อัตรา พยาบาลหัวหน้าเวร จำนวน 50 อัตรา พยาบาลผู้ดูแล1 จำนวน 200 อัตรา พยาบาลผู้ดูแล2 จำนวน 100 อัตรา ส่วนบริษัท BRIGHT MEDICAL COMPANY ซึ่งประกอบกิจการบริการทางการแพทย์ เปิดรับตำแหน่งพยาบาล จำนวน 4 อัตรา ระยะเวลาการจ้าง 2 ปี สามารถต่ออายุได้ โดยนายจ้างจะจ่ายค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินเที่ยวไปทำงานครั้งแรก ที่พัก และรถรับส่งระหว่างที่พักและสถานที่ทำงาน ค่ารักษาพยาบาล และค่าประกันสุขภาพ (ตามนโยบายของแต่ละบริษัท) […]

เรือสำราญเปิดรับพนักงาน เงินเดือน 3 หมื่น-1 แสน

วันที่ 27 พ.ค. 65 รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกรัฐบาล เผย กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน แจ้งข่าวดี! บริษัทจัดหางาน ทีเอสทีซี ไทย จำกัด ต้องการสรรหาพนักงานสัญชาติไทยเข้าประจำการบนเรือสำราญ สายการเดินเรือสำราญ Princess Cruise และ Halland America Line จำนวนกว่า 1,000 ตำแหน่งเช่น กุ๊กผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานเสิร์ฟ บาร์เทนเดอร์ พนักงานบริการห้องพัก พนักงานต้อนรับ ช่างภาพ เวทีแสงสีเสียง เป็นต้น มีระยะเวลาการทำงานบนเรือ ครั้งละ 9 เดือน รายได้เดือนละ 30,000 – 100,000 บาทต่อเดือน ตามอัตราค่าจ้างแต่ละตำแหน่ง ไม่รวมค่าตอบแทนพิเศษ และนายจ้างจะออกค่าใช้จ่ายในส่วนของตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ที่พักและอาหารตลอดระยะเวลาการทำงาน ทั้งนี้ นักศึกษาจบใหม่ ผู้มีประสบการณ์ทำงานบนเรือสำราญ ผู้ที่จบการศึกษาสาขาการโรงแรม และคนที่มีทักษะภาษาอังกฤษ สนใจทำงานติดต่อสอบถามได้ที่ กองบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ กรมการจัดหางาน โทร. […]

ด่วน งานนวด ประเทศอิยิปต์

งานดี รายได้ดี สมัครด่วน พร้อมบิน NEW CAIRO ประเทศ EGYPT ประกาศรับสมัครงาน BANGKOK MASAGE & SPA สาขา NEW CAIRO ประเทศ EGYPT รับสมัคร พนักงานนวดสปาหญิง 8 คน , ชาย 2 คน

ชลประทานจ้างงาน 3.8 หมื่นราย เชียงใหม่ติดโผจ้างแรงงานเพียบ รายได้สูงสุด 8.7 หมื่นบาท

นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่าตามนโยบายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการจ้างแรงงานชลประทาน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในงานซ่อมแซม บำรุงรักษา ขุดลอก ปรับปรุงงานชลประทาน โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ก่อสร้างแหล่งน้ำและระบบส่งน้ำเพื่อชุมชน/ชนบท แก้มลิง การจัดคุณภาพน้ำ และโครงการป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ เป็นต้น มีการว่าจ้างแรงงานทั่วทุกภาคปัจจุบันจ้างแรงานแล้ว 36,856 คน ปี 2565 มีแผนจัดจ้าง 75,000 คน วงเงินงบ ประมาณ 4,465 ล้านบาท ระยะเวลาการจ้างแรงงานอยู่ระหว่าง 1-10 เดือน วงเงินจ้างแรงงานต่อคน ประมาณ 8,700-87,000 บาท จังหวัดที่มีผลการจ้างแรงงานมากที่สุด 3 ลำดับ คือ เชียงใหม่ 2,732 คน กาฬสินธุ์ 2,025 คน และอุบลราชธานี 1,981 คน ทั้งนี้ กรมชลประทานยังคงเดินหน้ารับสมัครจ้างแรงงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ หากเกษตรกรหรือประชาชนท่านใดที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ […]

การรับสมัครทหารกองเกิน เป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์

ตามที่ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายให้กองทัพบกริเริ่ม “การรับสมัครทหารกองเกิน เป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์” ในการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ประจำปี 2565 เพื่อเดินหน้าพัฒนาการตรวจเลือกทหารกองประจำการ มุ่งสู่ระบบทหารกองประจำการอาสา ทดแทนการเรียกเกณฑ์ให้เป็นรูปธรรมในอนาคต ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงกลาโหม ด้านการปฏิรูปของกองทัพ และเพิ่มความหลากหลาย รวมถึงสร้างแรงจูงใจให้ชายไทยสมัครเป็นทหาร นั้น สำหรับในปี 2565 นี้ กองทัพบกยังคงสานต่อนโยบายการสมัครใจเป็นทหาร โดยจะเริ่มการรับสมัครทหารกองเกิน เป็นทหารกองประจำการ โดยวิธีร้องขอ (กรณีพิเศษ) ด้วยระบบออนไลน์ ผ่านทางเว็บไซต์ rcm65.rta.mi.th ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 – 31 มกราคม 2565 โดยเปิดรับสมัครเฉพาะชายไทย อายุ 18 – 20 ปี (เกิดปี พ.ศ. 2545 – 2547) ที่ยังไม่ถูกเรียกเข้าเป็นทหารกองประจำการ และทหารกองเกินที่มีอายุ 22 […]

จัดหางาน จังหวัดลำปาง ส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ในอาชีพที่เหมาะสมกับวัย และประสบการณ์

วันที่ 19 มกราคม 2565 นางฐิติมา นราพงศ์ จัดหางานจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุ ในอาชีพที่เหมาะสมกับวัยและประสบการณ์ ในกิจกรรม 1 อำเภอ 1 ภูมิปัญญา โดยถ่ายทอดความรู้ “การทอผ้าลายขอ” ให้กับผู้สูงอายุและผู้ที่สนใจ จำนวน 12 คน พร้อมทั้งถ่ายทำวีดีทัศน์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ณ กลุ่มทอผ้าไทลื้อลายขอบ้านกล้วย ตำบลกล้วยแพะ อำเภอเมืองลำปาง

รับสมัครงาน ด่วน!!! ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความจำเสื่อม “ชาวต่างชาติ”

บริษัท บ้านกำลังใจ จำกัด รับสมัครงาน  ด่วน เป็นบริษัทที่ดูแลผู้สูงอายุที่เป็นโรคความจำเสื่อม ผู้สูงอายุเป็นชาวต่างชาติ ทั้งเดินได้ และในนั่งรถเข็น คุณสมบัติ ผู้ดูแลผู้สูงอายุ  จำนวน  5  คน มีประสบการณ์การดูแลผู้สูงอายุ จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ ผู้สมัครงานต้องจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ตามที่รัฐบาลกำหนด 420 ชั่วโมง และ 840 ชั่วโมง สามารถทำงานเป็นกะได้ มีเงินเดือน และสวัสดิการให้ รับสมัครทั้งผู้หญิง และผู้ชาย ที่มีประสบการณ์เท่านั้น อายุ 20 ปีขึ้นไป  ไม่จำกัดวุฒิ โทร  086 913 36 14  หรือ  085 036 64 94 โทรสมัครได้ตั้งแต่เวลา  8.00 น. ถึง 17.00 น.

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ฯ เปิดรับสมัครฝึกอบรม “หลักสูตรด้านบริการสุขภาพ” หลายสาขา

สถาบันพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับอุตสาหกรรมบริการสุขภาพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จะเปิดรับบุคคลทั่วไปเข้ารับการฝึกอบรมยกระดับฝีมือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ภายใต้โครงการพัฒนาทักษะแรงงานด้านการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อเป็นการยกระดับทักษะฝีมือของแรงงานในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและบริการ จำนวน 6 หลักสูตร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1.หลักสูตรนวดตอกเส้น จำนวน 20 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 – 6 สิงหาคม 2564 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 1,000 บาท   2. หลักสูตรการนวดระบายน้ำเหลือง จำนวน 20 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 – 13 สิงหาคม 2564 ค่าลงทะเบียนฝึกอบรม 1,000 บาท หลักสูตรการนวดธาตุเจ้าเรือน จำนวน 20 คน ระยะเวลาการฝึกอบรม 30 ชั่วโมง ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 […]

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรับสมัครล่ามแปลภาษา หลายอัตรา

ทางโครงการเชื่อมโยงโลจิสติกส์การเกษตรสู่การส่งออก ประจำปี 2564 ของกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรับสมัครล่ามแปลภาษา ให้กับผู้ประกอบการสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูป ของกลุ่มจังหวัดทางภาคเหนือ ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 ทางโครงการฯ ต้องการล่ามแปลภาษาประกอบด้วย ภาษาจีน (6 คน) ภาษาญี่ปุ่น (2 คน) ภาษาเกาหลี (2 คน) ภาษาเมียนมา (1 คน) และภาษาอังกฤษ (12 คน) จำนวน 20 ท่าน สถานที่กิจกรรม Business Matching ณ โรงแรมอีสติน ตัน เชียงใหม่ มีรายละเอียดดังนี้ สนใจสมัครได้ทาง http://www.logisticsplus.me/announcement/

รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก เพื่อคัดเลือก และบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ไปจนถึงวันที่ 10 มีนาคม 2564

ด้วย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีอัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่ง อาจารย์ คุณวุฒิระดับปริญญาเอก อัตราเลขที่ E310058 เงินเดือน 41,000 บาท ว่างอยู่ จำนวน 1 อัตรา จึงประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการในตำแหน่งดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. คุณสมบัติของผู้สมัคร 1. ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามข้อ 6 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 2. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด) 3. มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก และปริญญาโท ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสถาปัตยกรรม หรือสาขาออกแบบอุตสาหกรรม และต้องได้รับปริญญาตรี ในสาขาสถาปัตยกรรม ภูมิสถาปัตยกรรม สถาปัตยกรรมภายใน หรือ ออกแบบอุตสาหกรรม 4. ต้องมีคุณสมบัติ และมีคะแนนความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษของอาจารย์ประจำบรรจุใหม่ พ.ศ.2560 ดังนี้ 4.1 หากสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกในหลักสูตรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสอนเป็นหลัก หรือหลักสูตรนานาชาติที่มีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 […]

1 2 3 4