คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. รับสมัครบุคลากร

ประกาศคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เลขที่ 015/ 2566
เรื่อง รับสมัครบุคคลที่มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
เพื่อคัดเลือกและบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ www.arc.cmu.ac.th

สมัครผ่าน ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์
(CMU HR e-Recruitment) หรือ https:/hr.oop.cmu.ac.th/recruitment/

ร่วมแสดงความคิดเห็น