ฝนหน้าหนาว! เกิดฝนตกหนักที่ ต.เชียงดาว

เมื่อเวลา 13.45 น.วันที่ 2 ธ.ค.2566 เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ ต.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นานนับชั่วโมง ซึ่งก่อนที่ฝนจะตกในครั้งนี้ สถาพอากาศมึดครี้มมาตั้งแต่ช่วงเช้า และเกิดฝนตกลงมาสร้างความมึนงงให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมากทั้งที่อยู่ในช่วงฤดูหนาวแท้ นอกจากนี้ในบางพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่เกิดฝนตกหนักในช่วงเวลาเดียวกันด้วย ขอบคุณ/พระจันทร์ สีน้ำเงิน

เปิดงานใหญ่ “เชียงใหม่แดนซ์เฟสติวัล 2023”

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายก อบจ.เชียงใหม่ มอบหมายให้นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน เชียงใหม่แดนซ์เฟสติวัล 2023 (Chiang Mai DANCE FESTIVAL 2023) ณ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัลเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนศ. ดูงาน ณ อาคารราชภัฏ 90 ปี

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำนศ.ปี 4 – 1 คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดูงาน ณ อาคารราชภัฏ 90 ปี เมื่อ​วันที่ 2 ธันวาคม 66 อาจารย์ฤทัยรัตน์ ศรีอำพร อาจารย์ประจำรายวิชา ธุรกิจสายการบิน  อาจารย์อัศวินี ไชยมงคล รองประธานหลักสูตร สาขาการท่องเที่ยวได้ นำนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และปีที่ 1 สาขาการท่องเที่ยว คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่ดูงาน ณ อาคารราชภัฏ 90 ปี ห้องปฏิบัติการการบิน ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์ กิตติพัฒน์ ชาวพรหม เป็นวิทยากรบรรยาย แนะนำห้องปฏิบัติการการบิน CMRU AIRLINES นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงการ การเช็คอิน สาธิตการออกตั๋วเครื่องบิน การบริหารจัดการท่าอากาศยาน เป็นต้น.

MED CMU ฟัง for health EP. 130 ทำความรู้จัก “วันผู้พิการสากล”

โดย รศ.นพ.จักรกริช กล้าผจญ หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับฟังผ่านช่องทางYoutube : https://cmu.to/IqdkQSpotify : https://cmu.to/tWr0UApple Podcasts : https://cmu.to/XpQciFacebook : https://cmu.to/vNSJi #วันผู้พิการสากล #medcmu #MedCMUในมือคุณ #คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #สื่อสารองค์กรMedCMU

เข้าร่วมพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2566

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมด้วยคุณนราพร พุทธวงศ์ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น ผู้แทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคุณเนรัญชรา ตาวารัตน์ พยาบาลประสานงานหน่วยแพทย์อาสา เข้าร่วมในพิธีเปิดงานโครงการหลวง 2566 โดยมีพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ผู้แทนพระองค์เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมในพิธี ในโอกาสนี้ได้เยี่ยมชมบูธมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มช. ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวง ชนกาธิเบศรดำริ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/e3h6A ภาพ / ข่าว : มูลนิธิโครงการหลวง และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่: กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมพิธีเปิดงาน คนไทยมีดี เฟสติวัล 2023

ผศ.ดร.นพ.อภิชาติ ตันตระวรศิลป์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมในพิธีเปิดงาน คนไทยมีดี เฟสติวัล 2023 “สะพานเวลา เชื่อมคุณค่าระหว่างวัย” โดยมีคุณทศพล เผื่อนอุดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยรศ.ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และคุณศิรินทร์พร เดียวตระกูล ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบวิจัย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ และเอกชนเข้าร่วมในพิธี จัดโดยวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ลานสังคีต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ติดตามผ่าน Facebook : https://cmu.to/VvqOn ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการฯ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการเวชศาสตร์ฉุกเฉินเชียงใหม่ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 (CCEM2023 : Form Theory to best practice) โดยมีรศ.ดร.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน คณะแพทยศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ๆ ทางด้านการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน และนำมาประยุกต์ใช้ในการรักษาให้เหมาะสมให้แก่เวชปฏิบัติในโรงพยาบาล ในงานมีบูทให้ความรู้ในด้านการนำอุปกรณ์และเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้แก่ แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ตลอดจนผู้ที่สนใจ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุม ณ วันนิมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ วันนิมาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/rtXbs ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มอบธงให้กับรพ.พระมงกุฎเกล้า เจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่ายสถาบันแพทย์ศาสตร์ฯ

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.พร้อมด้วยผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร ร่วมมอบธงให้กับโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เจ้าภาพในการจัดประชุมเครือข่ายสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) ครั้งที่ 83 ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2567 ที่บางแสนเฮอริเทจ โฮเทล บางแสน จังหวัดชลบุรี โดยมีพล.ต.ธำรงค์โรจน์ เต็มอุดม ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นผู้รับมอบ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/s5o6k ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นศ เก่า บัญชีและบริหารฯ รหัส 26 มอบเงินบริจาค สมทบทุน รพ.สวนดอก

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบบริจาคเงิน จำนวน 50,000 บาท ในโอกาสครบรอบ 40 ปี AccBA26 จากนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ รหัส 26 (AccBA 26) คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โครงการสวนดอกร้อยดวงใจ 65 ปี แพทย์เชียงใหม่ ในวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ณ ห้องรับรองสำนักงานคณบดี ชั้น 8 อาคารราชนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ติดตามผ่านทาง Facebook : https://cmu.to/PTYlm ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กรงานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ปะทะยาเสพติดกลางดึกบ้านปางตอง

2 ธันวาคม 2566 นโยบายสกัดกั้นขบวนการค้ายาเสพติดของกองกำลังผาเมืองหมวดทหารม้าฐานปางตอง 41กองร้อยทหารม้าที่4 หน่วยเฉพาะกิจไชยานุภาพ ลาดตระเวนพบคาราวานขนยาเสพติดในช่วงเวลาประมาณ 02.00 น และได้ยิงปะทะกันนานกว่า 5 นาที คาราวานขนยาเสพติดได้ล่าถอยออกนอกประเทศ เวลา 11.00 น. ทาง พลตรีประพัฒน์ นพสุวรรณ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองสั่งการให้ เจ้าหน้าที่พร้อมคณะสืบสวนสถานีตำรวจภูธรฝาง กก.2บก.บส.3บช.ปส ตำรวจตระเวนชายแดน334 อาสารักษาดินแดนฝาง ฝ่ายปกครองฝาง ปส.ชน.2 การข่าวทหารกองกำลังผาเมืองได้เดินทางเข้าตรวจสอบในพื้นที่ปะทะ (หย่อมบ้านปางตอง) บ้านม่วงชุม ตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ พบเป้ใส่ยาเสพติดจำนวน 4 เป้ ข้างในเป็นยาบ้าจำนวนประมาณ 400,000 เม็ด ทราบว่ามีการปะทะมีรอยเลือดของฝ่ายตรงข้ามเป็นรอย คาดว่าได้รับบาดเจ็บจากเหตุปะทะเจ้าหน้าที่ได้นำยาเสพติดยาบ้าส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรฝางเพื่อดำเนินการตามกฏหมายเพื่อขยายผลต่อไป

ชาวบ้านรวมตัวร้อง หลังเจอพิษน้ำประปาไม่ไหล

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2566 ที่บ้านแช่แห้ง ม.6 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา หลังจากบ้านส่วนหนึ่งได้ร้องเรียนผ่านสื่อเข้ามาว่าในตอนนี้น้ำประปาภายในหมู่บ้านไม่ไหว แต่ถ้าไหลก็จะไหลน้อยมาก โดยชาวบ้านไม่ต่ำกว่า 20 หลังคาทนใช้น้ำประปามาเกือบ 5 เดือนแล้วทั้งนี้บางรายมีบ้าน 2 ชั้นพบว่าในช่วงเช้าและช่วงเย็นจะอาบน้ำแทบจะไม่มีน้ำไหลแม้แต่น้อยอีกทั้งบางหลังได้ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ก็ไม่สามารถที่จะอาบน้ำอุ่นได้เนื่องจากแรงดันน้ำประปาแรงไม่พอ ทั้งนี้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเจอแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการประปาส่วนภูมิภาคสาขา อ.จุน จ.พะเยาให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็เจอเจ้าหน้าที่อ้างว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเสียทำให้ชาวบ้านหลายคนเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากในเรื่องนี้ ร.ต.อ.จำเนียร มาไกล 1 ในชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนได้เล่าว่า บ้านของตนเองเป็นบ้าน 2 ชั้นซึ่งตอนนี้อยู่คนเดียว ในการใช้น้ำอุปโภค – บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค อ.จุน ทั้งนี้พบว่าน้ำประปาไม่ไหลหรือถ้าไหลก็ไหลน้อยมากมาประมาณ 5 เดือนแล้ว ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นบนชั้น 2 ไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ตนเองใช้วิธีแก้ไขคือเปิดน้ำใส่ถังรองใช้น้ำในทุกช่วงเวลา ส่วนชั้นล่างนั้นถ้าน้ำประปาไหลก็จะมาไม่แรงบางวันก็ไม่ไหลเลยทำให้บางทีไม่สามารถล้างถ้วยชามได้เช่นกัน ทั้งนี้ตนเองอยากให้เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค อ.จุนได้เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนนี้ให้ด้วยเพราะชาวบ้านละแวกข้างเคียงก็ไม่มีน้ำใช้เช่นกัน เกรงว่าถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวจัดอาจจะทำให้ผู้สูงอายุหรือเด็ก ๆ ไม่มีอาบอุ่นที่จะอาบในส่วนของบ้านที่ติดเครื่องทำน้ำอุ่นรวมทั้งบางหลังก็อาจจะไม่มีน้ำไว้ซักผ้าเช่นกัน ด้านน.ส.จริยานันท์ พันตา ผู้ใหญ่บ้านแช่แห้ง ม.6 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเกี่ยวกับน้ำประปาที่ไม่ไหลนี้ โดยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาภายในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านชาวบ้านไม่ต่ำกว่า 20 รายมีความเดือดร้อนหนักเกี่ยวกับเรื่องน้ำประปานี้ ทั้งนี้ตนเองอยากขอให้เจ้าหน้าที่การประปาเข้ามาช่วยดูแลชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้อย่างเร่งด้วย ล่าสุดทางนายกฤษดา […]

อนุบาลวชิรวิทย์ จัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

แผนกอนุบาล โรงเรียนวชิรวิทย์ เชียงใหม่ จัดกิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2566 โดยได้รับเกียรติจาก อ.วรทัศน์ บุญโคตร ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด ร่วมกับฝ่ายบริหารและตัวแทนพ่อดีเด่น ระดับอนุบาล ประจำปี 2566กิจกรรม “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” มีวัตถุประสงค์ คือ1.เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ขั้นตอนการปลูกและการเก็บเกี่ยวข้าว2.เพื่อให้เด็กได้เห็นคุณค่าและตระหนักถึงประโยชน์ของข้าว3.เพื่อให้เด็กได้ฝึกการทำงานเป็นกลุ่ม และร่วมมือกันในการทำงานให้สำเร็จ โดย กิจกรรมนี้ได้เริ่มปลูกข้าวในช่วงวันแม่ คือ เดือนสิงหาคม และได้รับการดูแลโดยนักเรียนชั้นอนุบาล 3 ดังนั้น เด็ก ๆ จะให้เห็นการเจริญเติบโตตั้งแต่การเตรียมดิน การลงกล้า ไปจนถึงระยะเวลาในการเก็บเกี่ยวเมื่อต้นข้าวเจริญเติบโตเต็มที่

1 2 3 3,908