28

ประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี 2568 (ระดับกรม)

รองอธิบดีกรมชลประทาน ลงพื้นที่ตรวจประเมินคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่นประจำปี 2568 (ระดับกรม) กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานโซน 9 จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เพื่อติดตามข้อมูลเชิงพื้นที่เตรียมแผนแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำและเพิ่มประสิทธิภาพใช้น้ำ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 เวลา 08.30 น. นายเดช เล็กวิชัย รองอธิบดีกรมชลประทาน ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการดำเนินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568 พร้อมด้วย รศ.ดร.อภิชาติ อนุกูลอำไพ ประธานอนุกรรมการวิชาการและการจัดตั้งคลังข้อมูลน้ำแล้ง นายธเนศ ดิษฐปัญญา ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ สำรวจวางแผนแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำและตรวจประเมินการคัดเลือกสถาบันเกษตรกรผู้ใช้น้ำชลประทานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2568 (ระดับกรม) กลุ่มบริหารการใช้น้ำชลประทานโซน 9 จังหวัดเชียงใหม่ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง” โดย นายอัฏฐวิชย์ นาควัชระ ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ ภูมิไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่ 1 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย นายนพดล […]

อ.สูงเม่น ขับเคลื่อนการปลูกผัก สร้างความมั่นคงทางอาหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 ณ บ้าน นางสาวจีรนันท์ กำยาน เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน เลขที่ 207 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำชำ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ได้ขับเคลื่อนกิจกรรม “น้อมนำแนวพระราชดำริของ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สู่แผนปฏิบัติการ 90 วัน ปลูกผักสวนครัวเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร รอบที่ 2 สร้างวัฒนธรรมปลูกพืชผักประจำครัวเรือน ภายใต้แนวคิด “จะพัฒนาใครเขาต้องพัฒนาเราก่อน” รณรงค์ปลูกผักสวนครัวผ่าน “ผู้นำต้นแบบตัวอย่างที่แท้จริง” เป็นกลไกขับเคลื่อนปฎิบัติการสู่ทุกครัวเรือนคือคลังอาหาร ทุกหมู่บ้านคือศูนย์แบ่งปัน เกิดทักษะชีวิตใหม่ ในการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืน

ปศุสัตว์แม่สะเรียง เตือนผู้เลี้ยงโค-กระบือ ระวังโรคปากเท้าเปื่อยในช่วงฤดูฝน

ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง เตือนเกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ ระวังโรคปากเท้าเปื่อยในช่วงฤดูฝน วันนี้ 13 มิย.67 นายทองรัตน์ สิงห์แก้ว ปศุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยได้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน ส่งผลให้สภาพอากาศแปรปรวน ฝนตกหนัก บางพื้นที่น้ำท่วมขังและเปียกชื้นส่งผลต่อสุขภาพสัตว์โดยตรง ทำให้สัตว์อ่อนแอ ภูมิคุ้มกันโรคลดต่ำลง มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคต่าง ๆ เช่น โรคปากและเท้าเปื่อย โรคคอบวม และโรคติดเชื้ออื่น ๆ ที่สามารถพบบ่อยในช่วงฤดูฝน เช่น โรคไข้สามวัน เป็นต้น ขอให้เกษตรกรหมั่นตรวจสอบอาการสัตว์เลี้ยงของตนเอง รวมทั้งสถานที่เลี้ยงสัตว์หากมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบหรือความเสี่ยงจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม ควรเคลื่อนย้ายนำสัตว์ไปยังที่ปลอดภัย เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับสัตว์เลี้ยง หากเกษตรกรรายใดพบว่า โค กระบือที่เลี้ยงไว้ป่วยลง ด้วยอาการผิดปกติ ยืนซึม มีแผลบริเวณปากและกีบเท้า น้ำลายฟูมปาก ให้สงสัยทันทีว่าป่วยด้วยโรคปากเท้าเปื่อย รีบแจ้งปศุสัตว์อำเภอทันทีเพื่อออกไปตรวจสอบ เมื่อพบว่าป่วยจริงจะทำการกักบริเวณห้ามเคลื่อนย้ายเพื่อป้องกันการระบาดของโรค ขณะนี้ สำนักงานปสุสัตว์อำเภอแม่สะเรียง ได้ดำเนินการโครงการรณรงค์ ฉีดวัคซีนป้องกันโรค ปากและเท้าเปื่อย รอบที่ 1/2567 โดยออกดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยและวัคซีนโรคคอบวมให้แก่ โค-กระบือ แพะ แกะ ทุกหมู่บ้าน/ตำบล […]

ลิ้นจี่จักรพรรดิฝาง และส้มสายน้ำผึ้งฝาง ได้ขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI)

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก ระบุ ผม พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการประกอบธุรกิจการค้าและการตลาด สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมกันแถลงข่าวประชาสัมพันธ์สินค้าที่ได้ขึ้นทะเบียนรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ลิ้นจี่จักรพรรดิ และส้มสายน้ำผึ้งฝาง ผลไม้ชื่อดังของอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ที่ แปลงลิ้นจี่จักรพรรดิ บ้านโป่งถืบใน ม.15 ต.เวียง อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ไม้ผลอัตลักษณ์จังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายของผู้บริโภค โดยอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้ที่สำคัญและมีศักยภาพสร้างรายได้ทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะ “ลิ้นจี่จักรพรรดิ” และ “ส้มสายน้ำผึ้งฝาง” ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดเชียงใหม่ได้ส่งเสริมและพัฒนาการผลิตผลไม้ทั้งสองชนิดนี้ให้มีคุณภาพดีและได้มาตรฐาน และได้ยื่นคำขอขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กับทางกรมทรัพย์สินทางปัญญา จนล่าสุด สินค้าเกษตรทั้ง 2 ชนิด ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ สินค้า GI ของจังหวัดเชียงใหม่เพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ซึ่งกำลังอยู่ระหว่างการประกาศขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา สำหรับ “ลิ้นจี่จักรพรรดิฝาง” เป็นผลไม้ที่ปลูกได้ในพื้นที่อำเภอฝาง แม่อาย และไชยปราการ […]

เกษตรกรเชียงใหม่ยิ้มได้ ผลผลิตมะม่วงปีนี้ราคาดี

วันนี้ (7 มิ.ย. 67) ที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางมาเยี่ยมเยือนผู้ประกอบการที่มาออกบูธในงานวันมะม่วงของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2567 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2567 ภายในงานมีพ่อค้าแม่ค้า ผู้ประกอบการจำนวนมากนำผลผลิตมะม่วงที่ดีได้มาตรฐานจากสวนของตนเองและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงมาจำหน่ายให้กับผู้บริโภคโดยตรงในราคาย่อมเยาว์ โดยมีคนมาจับจ่ายเลือกซื้อผลผลิตกันเป็นจำนวนมาก นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เชียงใหม่ ขึ้นชื่อในเรื่อง “มะม่วงล่าฤดู” คือมะม่วงที่ออกหลังฤดูกาล ออกชุดสุดท้ายหลังจากที่จังหวัดอื่นออกหมดแล้ว เป็นมะม่วงที่มีคุณภาพดี รูปทรงสวยงาม ผิวดีสีสวย รสชาติดี ในปี 2565 มะม่วงที่ปลูกในจังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนล้นตลาด ทำให้ต้องนำไปเลี้ยงช้างเพื่อระบายผลผลิต และในปี 2566 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการ แมชชิ่งจับคู่ผู้ซื้อกับผู้ขายให้มีความตรงกัน ส่งผลให้ราคามะม่วงในปีนี้ดีขึ้นเป็นอย่างมาก ด้านภาพรวมของสถานการณ์ผลผลิตมะม่วงในจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ มีผลผลิตประมาณ 70,000 ตัน น้อยกว่าปีที่ผ่านมากว่า 20 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งมากเกินไปทำให้ผลผลิตมะม่วงน้อยกว่าปีที่ผ่านมา แต่เนื่องจากการจับคู่ตลาดเชื่อมรวมกลุ่มเกษตรกรที่มีและสิทธิภาพนั้น ทำให้ปีนี้เกษตรกรสามารถจำหน่ายมะม่วงได้ในราคาที่สูงกว่าปีที่ผ่านมาเกือบร้อยเปอร์เซ็นในบางสายพันธุ์ จึงขอเชิญชวนประชาชน […]

ประชุมขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมและผลักดันยกระดับผลผลิตทางการเกษตรสู่การส่งออก

ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมและผลักดันยกระดับผลผลิตทางการเกษตรสู่การส่งออก การจำหน่ายผลผลิตผลไม้จังหวัดแพร่ร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมและผลักดัน ยกระดับผลผลิตทางการเกษตรสู่การส่งออก การจำหน่ายผลผลิตผลไม้จังหวัดแพร่ ร่วมกับองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) โดยเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดแพร่ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมหารือกับกลุ่มเกษตรกรชาวสวนผลไม้ (ทุเรียน ลองกอง) ตำบลไทรย้อย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ เพื่อรับทราบปัญหาและเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ จากการหารือพบว่า เกษตรกรมีปัญหาในเรื่องการขนส่ง เนื่องจากเส้นทางคมนาคมไม่สามารถปรับปรุงหรือก่อสร้างใหม่ให้สะดวกได้ เนื่องจากอยู่ในเขตป่าไม้ ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อยประสานการปฏิบัติอย่างใกล้ชิด เพื่อให้ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานผู้ดูแลพื้นที่โดยเร็ว การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมไทรงาม องค์การบริหารส่วนตำบลไทรย้อย

สมาพันธ์เกษตรยั่งยืน​ จัดกิจกรรมเพื่อสังคม​ พร้อมสัมมนาและอบรม

ด้วยในวันที่ 7 – 8 มิถุนายน 2567 ที่จะถึงนี้ สมาพันธ์เกษตรยั่งยืน เชียงใหม่ จะได้จัดกิจกรรมที่ดีมีประโยชน์แก่พี่น้องชาวเกษตรกร กับการประชุมสัมมนาอบรมในหัวข้อ ระบบนิเวศเกษตรสู่ความยั่งยืนของพี่น้องเกษตรกรไทย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 7​ อาคาร 30 ปีคณะวิศวกรรม ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยได้รับเกียรติจากนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่และ ผศ.ดร.ปฏิรูป ผลจันทร์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรม-สิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มาเป็นประธานในการเปิดและร่วมบรรยาย โดยมีหัวข้อสำคัญๆที่น่ารู้มากมาย ทั้งสองวัน อาทิ​ คาร์บอนและการประเมินคาร์บอนในระบบนิเวศเกษตรสู่การซื้อขายคาร์บอนเครดิตและดินและการตรวจสอบศักยภาพในการเก็บกักคาร์บอนในพื้นที่เกษตร อีกทั้งการบรรยายและฝึกปฏิบัติในหัวข้อ การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ การฝึกปฏิบัติการลงบันทึกข้อมูลในระบบ OAN ทุกหัวข้อจะมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ที่รอบรู้ในเรื่องของเกษตรมาเป็นผู้บรรยาย จึงขอเชิญชวนพี่น้องชาวเกษตรกรเข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้ เพราะนี่คือประโยชน์ล้วนๆ ที่พี่น้องชาวเกษตรกรไม่ควรพลาดโอกาส 7 – 8 มิถุนายนนี้ ที่ห้องประชุม 2 ชั้น 7 อาคาร 30 ปี คณะวิศกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ […]

สุดทึ่ง!! ชาวสวนพะเยาปลูกทุเรียนสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัว

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้เป็นช่วงที่ฤดูทุเรียนราชาผลไม้ยอดฮิตที่กำลังวางขายตามตลาดในหลายจังหวัดของภาคเหนือ ทั้งนี้พบว่าส่วนใหญ่ราคาพุ่งสูงถึง กก.ละ 200 – 250 หากเป็นลูกที่แกะแล้วก็จะอยู่ที่ 800 – 1,000 บาท ส่วนใหญ่ทุเรียนที่พบจะเป็นพันธุ์หมอนทองและก้านยาว รองลงมาจะเป็น หลง – หลินลับแล กระดุมรวมไปถึงพันธุ์อื่น ๆ ที่กำลังเริ่มมีมาขาย ทั้งนี้ในพื้นที่ของ จ.พะเยา โดยเฉพาะ อ.ปง และ อ.เชียงคำ ได้มีชาวสวนหลายรายเริ่มหันมาปลูกทุเรียนกินเองรวมทั้งนำขายอีกด้วย ซึ่งทำให้ผู้ที่ทราบข่าวเริ่มที่จะหันมาสนใจลองชิมทุเรียนในพื้นที่ของตัวเองเช่นกัน นางนารี ศรีสมบัติ อายุ 47 ปี ชาวบ้านปางค่าใต้ ม.1 ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา ได้เล่าว่า ในเรื่องของการปลูกทุเรียนนั้นต้องบอกก่อนว่าตนเองชื่นชอบในการกินทุเรียนอยู่แล้ว โดยเมื่อก่อนเวลาถึงฤดูทุเรียนออกผลและมีมาวางขายตนเองจะซื้อกินเป็นประจำ แต่นานวันเข้าก็เห็นว่าช่วงต้นฤดูกาลทุเรียนจะราคาแพงพอสมควร จึงได้คุยกับสามีรวมทั้งลูก ๆ ว่าอยากลองปลูกทุเรียนที่บ้านซึ่งหลังจากนั้นตนเองก็ได้เริ่มหันมาทดลองปลูกทุเรียน โดยรอบบ้านมีทั้งหมดเกือบ 40 ต้นมากกว่า 10 สายพันธุ์ ซึ่งผลผลิตนั้นออกมาให้ชิมได้ 2 […]

หนุ่มแม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ พลิกวิกฤติโควิดเป็นโอกาส สร้างรายได้จากผักกูด

หนุ่มแม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ พลิกวิกฤติโควิดเป็นโอกาส สร้างรายได้จากผักกูด ส่งขายทั้งต้นกล้าและตัดยอดสร้างรายได้งาม พร้อมเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้ดูงานไม่หวงวิชา ผู้สื่อข่าวรายงานจากจังหวัดแพร่ว่า จากวิกฤติโควิด ทำให้หลายคนที่ประกอบอาชีหลัก ต่างทยอยกลับภูมิลำเนาเพื่อตั้งหลัก ในการหาอาชีพที่สามารถอยู่บ้านตนเองและลดรายจ่ายลง เช่นเดียวกับเป็น นายเอก ปาคำ เจ้าของสวนผักกูด ตั้งอยู่ ม.10 ต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ที่ต้องหยุดงานประจำ แล้วกลับมาตั้งหลักที่บ้านเกิด นายเอกเปิดเผยว่า เมื่อ 4-5 ปีที่แล้ว ได้มีวิกฤตเรื่องโรคโควิดซึ่งตอนนั้น มีอาชีพได้ขับรถยนต์แกร็บคาร์รับ-ส่งนักท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ แต่หลังโควิดระบาดทำให้นักท่องเที่ยวลดลงรายได้ก็ลดลงตาม จึงต้องกลับมาพักผ่อนที่บ้านเกิดในอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่ ซึ่งก็ได้ทำการเกษตรได้มากรีดยางและปลูกกล้วยไข่กำแพงเพชรไปด้วย จากนั้นก็หาข้อมูลตามสื่อที่จะทำอาชีพเสริม ได้หาข้อมูลในเฟซบุ๊กพบว่าต้นผักกูดสามารถปลูกได้จึงทำการสั่งซื้อจากคนขายทางภาคใต้มาปลูกทิ้งไว้ในสวนกล้วย ผ่านฤดูฝนไปต้นผักกูดสวยมากจึงลองถ่ายลงเฟซบ้างในกลุ่มเกษตรบ้างจึงมีคนสอบถามซื้อต้นพันธุ์ผักกูดไปปลูก ราคามีตั้งแต่ 2 บาท ไปถึงถึงหลักสิบ แล้วแต่ขนาด จากนั้นจึงเริ่มมองหาแหล่งที่ผักกูดในป่าเขาที่ใกล้บ้าน และเริ่มโพสขายทางออนไลน์ประมาน 1-2 ปี ยอดขายตันผักกูดดีขึ้นอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน ฟาร์มผักกูดนั้นได้ปลูกเพื่อเป็นแหล่งเรียนสำหรับผู้ที่สนใจและเป็นแรงบันดาลใจให้ทั้งตัวเองและคนที่เข้ามาชมฟาร์มฯจะได้เห็นสถานที่ปลูก,วิธีปลูก,ขนาดต้น,ลักษณะต้น,ใบ,ของผักกูดและได้เก็บยอดอ่อนไปทานฟรีปลอดสารเคมีแบบ 100% แบบเกษตรเชิงท่องเที่ยวซึ่งได้เรียนรู้ จากการเห็นเขาทำที่เชียงใหม่ตอนขับแกร็บคาร์ส่งนักท่องเที่ยว สำหรับผู้ที่สนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ ฟาร์มผักกูด ยินดีต่อยอดให้ไปสร้างอาชีพ สามารถขายได้ทั้งต้นกล้าและตัดยอดขาย สร้างรายได้อย่างดี […]

ลำไย 8 จังหวัดภาคเหนือ ผลผลิตในฤดู 6.37 แสนตัน เริ่มออกตลาดปลาย มิ.ย.

นายธวัชชัย  เดชาเชษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรที่ 1 เชียงใหม่ (สศท.1) สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึงการติดตามสถานการณ์ผลิตลำไยของ 8 จังหวัดภาคเหนือ (เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง ตาก แพร่ และน่าน) โดย สศก. ร่วมกับคณะทำงานย่อยเพื่อพัฒนาระบบข้อมูลและโลจิสติกภาคเหนือ จัดทำข้อมูลไม้ผลเศรษฐกิจภาคเหนือ ครั้งที่ 2/2567 (ข้อมูล ณ 14 พฤษภาคม 2567) พบว่า ปี 2567 ลำไยของ 8 จังหวัดภาคเหนือ มีเนื้อที่ยืนต้น จำนวน 1,254,937 ไร่ ลดลงจากปีที่แล้ว ที่มีจำนวน 1,269,344 ไร่ (ลดลง 14,407 ไร่ หรือร้อยละ 1.13 เนื่องจากเกษตรกรโค่นต้นลำไยที่มีอายุมากและให้ผลผลิตน้อย โดยปรับเปลี่ยนไปปลูกพืชอื่น เช่น ยางพารา ทุเรียน มะม่วง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ด้านผลผลิตรวม มีจำนวน 978,974 […]

กลุ่มเกษตรกรฯ บ้านตอนิมิตร รับพระราชทานโล่รางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร ปลาบปลื้มใจ รับพระราชทานโล่รางวัล สถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2567 จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2567 นายสมศักดิ์ ปานดอนไพร สหกรณ์จังหวัดแพร่ เปิดเผยว่า จังหวัดแพร่ มีสถาบันเกษตรกรที่ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2567 ประเภท กลุ่มเกษตรกรทำนา ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร จังหวัดแพร่ โดย ด.ต. สุนทร จำรูญ ประธานกรรมการกลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง สหกรณ์จังหวัดแพร่ กล่าวว่า กลุ่มเกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตอนิมิตร มีสมาชิก 39 คน คณะกรรมการ 9 คน ผู้ตรวจสอบกิจการ 1 คน มีทุนดำเนินงาน 821,850 […]

เกษตรเชียงใหม่ ยกระดับการผลิตอะโวคาโดแบบครบวงจร

วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ยกระดับการผลิตอะโวคาโดโดยใช้ถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม สร้างรายได้พัฒนาอาชีพอย่างยั่งยืน เกษตรจังหวัดร่วมบูรณางานกับศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ (เกษตรที่สูง) ดำเนินโครงการพัฒนาสินค้าเกษตรปลอดภัย ตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตอโวคาโดและกิจกรรมปรับปรุงและพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์อะโวคาโด ได้แก่ การสกัดน้ำมันอะโวคาโด สบู่อะโวคาโด ครีมทาผิวอะโวคาโด สครับผิวอะโวคาโด แฮร์โค้ทอะโวคาโด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดอะโวคาโด ระหว่างวันที่ 1-9 พฤษภาคม 2567 ณ ที่ทำการแปลงใหญ่อะโวคาโดบ้านโป่งแยงนอก ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ผู้เข้าร่วมโครงการหมด 60 ราย โดยอบรมรุ่นที่ 1วันที่ 1-5 พฤษภาคม 2567 เรื่องการแปรรูป รุ่นที่ 2 วันที่ 8-9พฤษภาคม 2567 ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต นางรัชนีวรรณ์ เป็งพรม เกษตรอำเภอแม่ริม กล่าวว่าสำหรับตำบลโป่งแยง พื้นที่การเกษตรส่วนใหญ่ […]

แม่ออนแล้งหนัก! กระทบนาข้าว-ลำไย ขาดน้ำยืนต้นตาย

วันนี้ (8 พ.ค.67) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, เกษตรจังหวัดเชียงใหม่, ชลประทานเชียงใหม่, ปภ.เชียงใหม่, นายอำเภอแม่ออน ลงพื้นที่ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ติดตามสถานการณ์ภัยแล้ง และช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย ในแปลงที่ไม่มีสระน้ำในสวนของตนเอง และปีนี้ได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง และสภาพอากาศร้อนจัดที่ยาวนาน ส่งผลให้ต้นลำใยมีอาการแห้ง ขาดน้ำ และถ้าไม่มีน้ำมาหล่อเลี้ยงจะทำให้ต้นลำไยที่มีอายุมากกว่า 20 ปีแห้งตายได้ เมื่อวันจันทร์ที่ 6 พ.ค.67 ปฏิบัติการในวันนี้ มีเป้าหมายเพื่อให้มีน้ำหล่อเลี้ยงรักษาต้นลำไย ไว้ไม่ให้ยืนต้นตาย เพื่อที่เกษตรกรจะได้ไม่ต้องตัดทิ้ง และต้องปลูกใหม่ ซึ่งจะใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเก็บผลผลิตได้ สำหรับการแก้ปัญหาระยะยาว ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้สั่งการให้นายอำเภอแม่ออน ตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุภัยพิบัติเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้ง เพื่อรับแจ้งเหตุจากผู้ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งโดยแจ้งได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ออน และให้เดินสำรวจสระน้ำใกล้เคียง ที่ใช้การไม่ได้ ว่าจะมีวิธีแก้ไขอย่างไร ในเบื้องต้นทราบว่า มีสภาพที่ตื้นเขิน ทางจังหวัดเชียงใหม่ จะได้บูรณาการทุกหน่วยงาน ที่มีรถขุด มาขุดลอกให้อย่างเร่งด่วน เพื่อที่จะได้เก็บน้ำฝนในช่วงฤดูฝนนี้ ให้มีน้ำมากเพียงพอที่จะให้เกษตรกรได้ใช้ในฤดูแล้งต่อไปได้ในทุกปี . ทั้งนี้ อำเภอแม่ออน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 1,800 ไร่ […]

สวพส. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ปี 2567

สวพส. ส่งเสริมการทำเกษตรอินทรีย์ ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2567 เป็นเครื่องหมายรับรอง การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เผา และไม่บุกรุกป่า สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน การทำเกษตรอินทรีย์เป็นเรื่องท้าทายความรู้ของพี่น้องชาวเกษตร ในการที่จะต้องบริหารจัดการความรู้และทรัพยากรที่มีเนื่องด้วยการทำเกษตรอินทรีย์ไม่สามารถใช้สารเคมีเกษตรหรือสารสังเคราะห์ใด ๆ ได้ ล่าสุด สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง หรือ สวพส. ยื่นจดทรัพย์สินทางปัญญา ปีงบประมาณ 2567 เป็นเครื่องหมายรับรอง การทำเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่เผา และไม่บุกรุกป่า สู่การพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืน สวพส. ได้ดำเนินงานวิจัยและส่งเสริมการพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูง โดยการปรับระบบเกษตรจากการเพาะปลูกแบบดั้งเดิมที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการเพาะปลูกที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เริ่มตั้งแต่การวางแผนการใช้ประโยชน์ที่ดินตามหลักวิชาการ การเลือกพืชทางเลือกที่สร้างมูลค่าได้มากกว่าพืชเดิม ไม่ว่าจะเป็นพืชผัก ผลไม้ กาแฟ พืชไร่ เป็นต้น ตลอดจนการเข้าสู่ระบบการรับรองมาตรฐานอาหารปลอดภัย (GAP และเกษตรอินทรีย์) เพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันรวมทั้ง การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วย ECO BRAND เป็นเครื่องหมายที่บ่งบอกถึงสินค้าที่มีกระบวนการปลูกที่ไม่เผาเศษวัสดุเกษตร ไม่บุกรุกป่า รวมทั้งมีมาตรฐานรองรับ และยังสามารถต่อยอดไปสู่การเป็นสินค้าที่ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ECO BRAND ยังใช้เป็นกลยุทธ์ในการสร้างแรงจูงใจให้กับเกษตรกรในการเข้าร่วมโครงการ ด้วยเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มจากวิธีการผลิตที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกป่า รวมถึงการนำไปสู่การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนในการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคม (Corporate Social […]

ประชุมแก้ไขปัญหา การค้าขายหมากสด ในพื้นที่ อ.อุ้มผาง จ.ตาก

เมื่อวันที่ 7 พ.ค.2567 เวลา 09.00 น. นายมาโนช โพธิเนียม นายอำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มอบหมายให้ นายรัตนกุล สังขศิลา ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง เป็นประธานการประชุมเพื่อแก้ไขปัญหา การขนย้ายหมากสด โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายเทอดพันธ์ ธรรมรัตนพงษ์ หัวหน้าด่านตรวจพืชแม่สอด พ.ต.อ. ศุภกร พิพัฒน์พิมพา ผกก.สภ.อุ้มผาง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 347 ผู้บังคับกองร้อยทหารราบที่ 1433 หัวหน้าชุดเฉพาะกิจนาคราช เจ้าหน้าที่เกษตรและสหกรณ์จังหวัดตาก เกษตรอำเภออุ้มผาง ผู้แทนเกษตรกรผู้ปลูกหมาก และผู้ประกอบการชื้อหมากร่วมประชุม ผลการประชุม นายด่านตรวจพืชแจ้งกฎระเบียบ เกี่ยวกับการนำเข้าหมากที่เกี่ยวกับกฎหมายกักพืช หมากสด เป็นสิ่งต้องห้ามตาม พ.ร.บ.กักพืช พ.ศ.2507 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ไม่สามารถนำเข้าและนำผ่านราชอาณาจักร ได้ขอความร่วมมือฝ่ายปกครอง ในการออกหนังสือรับรองการขนย้ายหมาก เพื่อความสะดวกในการตรวจ ทั้งนี้นายด่านได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ใบขนย้ายนี้ ตามกฎหมายไม่มีการกำหนดไว้ว่าการขนย้ายต้องมีการขอนุญาต แต่เป็นการขอความร่วมมือเพื่อความสะดวกในการตรวจ และที่ประชุมมอบหมายให้นายด่านตรวจพืช นำเรื่องหารือผู้บังคับบัญชาในระดับจังหวัดเพื่อกำหนดมาตรการ ในการอำนวยความสะดวกให้แก่เกษตรกรหรือผู้ประกอบการ ในการขนย้ายหมากหรือนำเรื่องเสนอต่อที่ประชุมศูนย์สั่งการชายแดนฯ ในที่ประชุมยังมอบหมายให้เกษตรอำเภออุ้มผาง […]

ชป.1 ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยชาวสวนลำไยแม่ออน

ชป.1 ระดมรถบรรทุกน้ำช่วยชาวสวนลำไยแม่ออน บูรณาการหน่วยงานเกษตรลงพื้นที่ออนกลาง ใช้น้ำ 72,000 ลิตร ช่วยเหลือพื้นที่ปลูกลำไย 11 ไร่ นอกเขตชลประทาน ซึ่งเสียหายกว่า 82 ต้น วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 นายชนม์ฐพัฒน์ เครือศรี หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายนวพล อาชญาทา หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 5 โครงการชลประทานเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรอำเภอแม่ออน ฝ่ายปกครองในพื้นที่ ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์สวนลำใย ในพื้นที่ตำบลหมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 10 ต.ออนกลาง อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง และร้องขอให้เจ้าหน้าที่นำรถน้ำเข้าช่วยเหลือ สำหรับการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น เจ้าหน้าที่นำรถบรรทุกน้ำ จาก สำนักงานชลประทานที่ 1 จำนวน 2 คัน โครงการชลประทานเชียงใหม่ จำนวน 1 คัน โครงการชลประทานลำพูน จำนวน 1 […]

ทางออกลดหมอกควันภาคเหนือ เอกชนควรมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เกษตรกรชี้ซีพีเป็นรายเดียวที่เข้มนโยบาย

ทางออกลดหมอกควันภาคเหนือ เอกชนทุกรายควรมีระบบตรวจสอบย้อนกลับ เกษตรกรชี้ซีพีเป็นรายเดียวเข้มนโยบายตรวจสอบย้อนกลับ หวังรัฐขับเคลื่อนกฎหมายเป็นรูปธรรม นายไพศาล เครือวงศ์วานิช ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า ซีพีมีนโยบายให้ความสำคัญกับการสร้างห่วงโซ่การผลิตอาหารที่ยั่งยืนบังคับใช้กับทุกกลุ่มธุรกิจ โดยในกลุ่มธุรกิจการค้าวัตถุดิบอาหารสัตว์มุ่งมั่นในการจัดหาวัตถุดิบหลักทางการเกษตรอย่างรับผิดชอบสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ว่าจากแหล่งปลูกที่ถูกกฎหมาย ไม่ตัดไม้ทำลายป่า และไม่เผา สนับสนุนการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามนโยบายเครือฯ “นโยบายไม่รับซื้อ และไม่นำเข้าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากพื้นที่รุกป่า และพื้นที่ที่มาจากการเผา” พร้อมทั้งได้พัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Corn Traceability) ขึ้นมาใช้ในการจัดหาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในกิจการประเทศไทยตั้งแต่ปี 2559เป็นต้นมา เชื่อมั่นว่าระบบตรวจสอบย้อนกลับคือทางออกในการแก้ปัญหาการบุกรุกป่าและการเผาแปลง ที่เป็นหนึ่งในสาเหตุของฝุ่น PM2.5 ในภาคเหนือ โดยซีพีพร้อมเป็นต้นแบบนำเทคโนโลยีตรวจสอบย้อนกลับ หยุดฝุ่นควันภาคเหนือ “ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ในระบบตรวจสอบย้อนกลับของเรา สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ถึงแหล่งที่มาได้ 100% ทำให้มั่นใจได้ว่า ข้าวโพดที่จัดซื้อไม่ได้มาจากการเผาและบุกรุกป่า นอกจากนี้ คู่ค้าและเกษตรกร ได้ปรับตัวลงทะเบียนเข้าสู่ระบบตรวจสอบย้อนกลับ หลังจากได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการทำการเกษตรอย่างถูกวิธี และตระหนักถึงปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 ในพื้นที่ที่มากขึ้น เพราะเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรง ที่สำคัญคือการปรับตัวให้เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกในประเด็นสิ่งแวดล้อม โดยปัจจุบันมีเกษตรกรในระบบตรวจสอบย้อนกลับของซีพีมากกว่า 40,000 ราย” นายไพศาล กล่าว นายชนาธิป กองทอง กรรมการ บริษัททวีทองการเกษตร […]

เกษตรพร้าว เยี่ยมเยียนเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง ต.ป่าไหน่

เมื่อวันที่ 28 มี.ค.67 นางสาวสุกัญญา มนูแสง เกษตรอำเภอพร้าว จ.เชียงใหม่ มอบหมายให้ นางสาวฐิติมา กาบบัว และนางสาวพนิดา หนันไชย นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ เยี่ยมเยียนและติดตามสถานการณ์การผลิตมะม่วง หมู่ที่ 5 บ้านสันกลาง ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ โดยนายชาตรี สุวรรณพันธ์ เจ้าของสวนมะม่วง ได้วางแผนการทำมะม่วงก่อนฤดูเพื่อเสี่ยงปัญหาผลผลิตลันตลาด โดยทดลองใช้สารแพคโคบิวทราโซลกระตุ้นให้มะม่วงออกดอกก่อนฤดู ซึ่งได้ผลเป็นที่พึ่งพอใจ มะม่วงรุ่นแรก ห่อผลไว้ จำนวน 10,000 ผล คาดการณ์ว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดช่วงต้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้ คาดการณัผลผลิตกว่า 4 ตัน นอกจากนี้ได้ทดลองทำสารเพื่อให้มะม่วงออกล่าฤดูอีก 1 แปลง สนใจสั่งซื้อมะม่วงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นายชาตรี สุววรณพันธ์ 087-1791632 เกษตรกรชื่อดังของ อ.พร้าว ยินดีต้อนรับทุกวัน

แหล่งปลูก ‘ฝ้าย’ แห่งสำคัญในจีน เริ่มงานหว่านเมล็ดฝ้ายฤดูใบไม้ผลิ

อาหว่าถี, 29 มี.ค. (ซินหัว) — เครื่องจักรหว่านเมล็ดฝ้ายแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ ออกวิ่งทำงานกลางแปลงปลูกในอำเภออาหว่าถี เมืองอาเค่อซู เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ศูนย์กลางการผลิตฝ้ายที่สำคัญในจีน ซึ่งเริ่มเข้าสู่ช่วงเวลาหว่านเมล็ดฝ้ายประจำฤดูใบไม้ผลิ เทคโนโลยี การเกษตรที่ก้าวหน้าค่อยๆ กลายเป็นตัวช่วยสำคัญสำหรับเกษตรกรในซินเจียง ตลอดช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์อัจฉริยะ ในกระบวนการปลูกไปจนถึงการเก็บเกี่ยว(บันทึกภาพวันที่ 26-27 มี.ค. 2024)

1 2 3 141