ชาวสวนผู้ปลูกสตรอเบอรี่ ขายลูกละ 300 บาท ปี 1 กวาดเงินพันล้าน

สตรอเบอรี่ ถือว่าเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นภาคเหนือของประเทศไทยรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่หลาย ๆ อำเภอ แต่ปัญหาที่เกษตรกร ที่ทำสวนสตรอเบอรี่พบเจอก็ไม่แตกต่างกัน ตั้งแต่เรื่อง ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ศัตรูพืช ดิน ฟ้า อากาศ และ ราคา ไร่สตรอเบอรี่ในหลาย ๆ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ถูกพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์การแก้ไขระยะยาว ในการพัฒนาไร่สตรอเบอรี่ของกลุ่มเกษตรกร แต่ปัจจุบันเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้มีการนำเทคโนโลยีสมาท์ฟาร์มเข้ามาใช้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไร อย่าง  ฟาร์มพริกหวานและเมลอน ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ฟาร์มเมลอน ของนายรักเกียรติ ลี้ถาวร เกษตรกรรุ่นใหม่วัย 38 ปี , โอ้กะจู๋ฟาร์ม สันทราย เชียงใหม่ , โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มสตรอเบอรี่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ และ สมาร์ทฟาร์มสวนดอกไม้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้การศึกษาหาข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ตและอบรม กับสถาบันทางการศึกษา แล้วนำมาปฏิบัติจริง  วันนี้เราเลยจะนำทุกท่านมารู้จักกับ กลุ่มเกตรกรรุ่นใหม่ ที่เป็นต้นแบบของการทำการเกษตรแบบ สมาทร์ฟาร์ม […]

อัด 200 ล้านดันราคาลำไย ประสานโรงอบแห้งซื้อ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงมาตรการดูแลราคาลำไย ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยใช้เงินคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อนช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ลงไปช่วย 200 กว่าล้านบาท ให้โรงงานลำไยอบแห้งช่วยรับซื้อ 100,000 ตันสด และมีจุดรับซื้อทั้งหมด 400 จุด ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ทำให้ราคาดีขึ้น โดยลำไยเกรด AA ราคาปรับเพิ่มเป็น 12-16 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เกรด A ที่มีปัญหามากสำหรับลูกร่วง ปีนี้เหลือ 4-6 บาทต่อกก. จากปีที่แล้ว 4-7 บาทต่อกก. ส่วนเกรด B ราคาขยับดีขึ้น ปีนี้ 2-4 บาทต่อกก. เพิ่ม 20% จากปีที่แล้ว 2-3 บาทต่อกก. และมั่นใจว่าหลังจากเข้าไปช่วยรับซื้อ จะทำให้ราคาดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของลำไยช่อ พบว่า เกรดส่งออกไม่มีปัญหา ราคาดีกว่าปีที่แล้ว 21% […]

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ประตูน้ำแม่ตะมาน อ.แม่แตง

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ประตูน้ำแม่ตะมาน อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (29 มิ.ย. 65) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน เป็นต้นทางของอุโมงค์ส่งน้ำ ระยะทาง 46 กิโลเมตร จากลำน้ำแม่แตงไปยังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลไปสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอีก 160 ล้าน ลบ.ม./ปี  เนื่องจากที่ผ่านมาเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำปีละประมาณ 200 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังไม่เต็มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณกักเก็บ 263 ล้านลบ.ม. ประกอบกับการขยายตัวของเขตเมืองและความต้องการใช้น้ำของประชาชน รวมถึงช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากที่ ลำน้ำแม่แตงจะมีปริมาณน้ำมาก  โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง 4 สัญญาการก่อสร้าง ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 15,000 […]

พาณิชย์ ดันสินค้า GI ไทย สู่ตลาดญี่ปุ่น

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งเสริมสินค้าชุมชนท้องถิ่นให้ขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศจำเป็นต้องอาศัยทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับสินค้าท้องถิ่นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในคุณภาพสินค้า GI ไทย ล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรป่าไม้ ของประเทศญี่ปุ่น ผลักดันการจดทะเบียนสินค้า GI ไทย รวม 3 รายการ ได้แก่ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้างจังหวัดเชียงราย และสับปะรดห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยกว่า 1,200 ล้านบาท ปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ ของประเทศญี่ปุ่น ได้ตรวจสอบคำขอรับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใน 3 รายการของไทยในเบื้องต้นแล้ว และกำหนดเดินทางมาไทยเพื่อลงพื้นที่ดูแหล่งเพาะปลูกและแหล่งผลิตสินค้า GI ดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้ ที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้สินค้า GI ไทยได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศ ทั้งสหภาพยุโรป อินเดีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม รวม 7 รายการ สำหรับการได้รับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยในต่างประเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการส่งออกให้กับสินค้า GI ไทย นำมาสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กะทิชาวเกาะ หลุดจากชั้นวางห้างดัง Walmart ในสหรัฐฯ

กะทิชาวเกาะ หลุดจากชั้นวางห้างดัง Walmart หลัง PETA ร้อง ใช้แรงงานลิง งานเข้าอีกครั้ง สำหรับแบนด์กะทิไทย หลัง Walmart ห้างดังรายใหญ่ในสหรัฐฯ จับมือกับ Target เครือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของอเมริกา Kroger ซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างร้านอีกหลายแห่ง แบน กะทิชาวเกาะ จากกรณี ที่ องค์กรพิทักษ์สัตว์ (PETA ) กล่าวหาว่า ผู้ผลิตกะทิจากไทย ใช้แรงงานลิงในการเก็บลูกมะพร้าว เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศได้ายงานข่าวเกี่ยวกับการแบนสินค้ากะทิชาวเกาะจากประเทศไทย เหตุเพราะองค์กรพิทักษ์สัตว์ (PETA) ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า บริษัทผู้ผลิตกะทิไทย ใช้ลิง ‘เก็บมะพร้าว’ อีกทั้งยังมีล่ามลิงไว้อีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้างยักษ์ใหญ่อย่าง Walmart ร่วมมือกับอีก 2 เครือห้างสรรพสินค้า หยุดจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก “กะทิชาวเกาะ” ในร้านค้าปลีกกว่า 45,000 แห่ง จากการสำรวจของ องค์กรพิทักษ์สัตว์ ที่เข้ามาสำรวจสวนมะพร้าวของไทยในปี 2562 และ […]

“มะเขือเทศ” ตกต่ำต้นทุนสูง วอนรัฐบาลช่วยเหลือ

เมื่อเช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2565 นายคณพศ บุ๋ยโป๊ะ รองนายกองค์บริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำ มะเขือเทศ จำนวน 500 กิโลกรัม มาถวายพระฐาปพงศ์ ฐานิสฺสโร รักษาเจ้าอาวาสวัดเด่นเหม้า ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปแจกให้ชาวบ้าน ทั้งนี้ได้พูดคุยถึงราคามะเขือเทศ ว่าตอนนี้ราคา เหลือแค่กิโลกรัมละ 3 บาท ไม่คุ้มต่อค่าปุ๋ยที่แพงมาก เกษตรกรเดือดร้อนมาก จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขเรื่องราคาสินค้าการเกษตร และราคาปุ๋ย โดยเร่งด่วนด้วย

น้ำท่วมสวนพริกกว่า 1,000 ไร่

น้ำท่วมสวนพริกกว่า 1,000 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกพริก อ.พบพระ จ.ตาก เร่งเก็บพริก หลังจากถูกน้ำท่วมเสียหายจมไปกับน้ำกว่า 1,000 ไร่ คาดเสียหายหลายล้านบาท นายอำเภอเร่งสำรวจเพื่อช่วยเหลือแล้ว เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากบ้านหมื่นฤาชัย ต.พบพระ อ พบพระ จ.ตาก หลังจากฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่าไหลมาร่วมกับน้ำในแม่น้ำเมยที่ล้นตลิ่ง ไหลทะลักเข้าแปลงสวนพริกของเกษตรกรผู้ปลูกพริกจมน้ำไป กว่า 500 ไร่ เสียหายทั้งหมด พริกเริ่มเน่า ลำต้นเหี่ยวเฉาและส่งกลิ่นเหม็น เพราะดินที่ไหลมาทับถมเป็นดินเหนียว ทำให้ต้นพริกตายหมด จะเหลือพริกที่ดีอยู่บ้าง คือปลูกไว้ที่สูงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ชาวบ้านต้องลงแขกช่วยกันเก็บพริกที่เหลือให้เสร็จใน 2 วัน ไม่เช่านั้นพริกทั้งหมดจะเน่าเสียไป นางตง แซ่ย่าง อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 1 บ้านคีรีน้อย ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ บอกว่า ตนปลูกพริกจำนวน 5 ไร่ วันนี้ได้นำคนงานมาเก็บพริกเขียว ถ้าไม่รีบเก็บวันนี้ก็จะเน่าตายหมด […]

ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าเชียงราย หลังราคาลำไยตกต่ำ

ตัวแทนชาวสวนลำไยยื่นหนังสือถึงผู้ว่าเชียงราย หลังราคาลำไยตกต่ำ ลั่นถ้าไม่มีคำตอบน่าพอใจ เตรียมยกมวลชนมาปักหลักนอนที่ศาลากลาง วันที่ 2 ส.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ประมาณ 20 คน เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อยื่นข้อเรียกร้องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรณีราคาลำไยตกต่ำสวนทางกับต้นทุนการผลิต ขอภาครัฐช่วยเหลือ ยื่นคำขาดหากไม่มีคำตอบที่น่าพอใจภายใน 1 อาทิตย์ เตรียมยกมวลชนมานอนที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย การยื่นหนังสือในครั้งนี้ ทางผู้ว่าจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม และ น.ส.อมรรัตน์ ชูสระน้อย หน.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้มาพบปะตัวแทนชาวบ้านเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ศาลากลาง จ.เชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย นายวัชรพงศ์ ปิโย อายุ 56 ปี เกษตรกรบ้านร่องเผียว ต.ห้วยสัก กล่าวว่า วันนี้ตนพรัอมทั้งบรรดาผู้นำ และตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ ต.ห้วยสัก มาวันนี้เพื่อจะสอบถามและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย เพราะผู้ปลูกลำไยประสบปัญหา ราคาผลผลิตตกต่ำ […]

ผักเชียงดา ออร์แกนิค วิสาหกิจชุมชน ของดี อ.แม่แตง

“ผักเชียงดา ออร์แกนิค วิสาหกิจชุมชน สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ ของดี อ.แม่แตง” วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายเจษฎา กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ และเกษตรอำเภอแม่แตง เยี่ยมชมการดำเนินงานของ วิสาหกิจชุมชน สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ โดยนางมุทิตา สุวรรณคำซาว ประธานกลุ่มฯ กล่าวว่า กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สันมหาพนสมุนไพรอินทรีย์ ก่อตั้งเมื่อปี 2537 ผลิต ชาผัก เชียงดา ภายใต้แบรนด์ กาทอง เริ่มต้นจากการสืบทอดภูมิปัญญาบรรพบุรุษจากตำราหมอยาพื้นบ้านของชาวเหนือ ที่นำเอาผักเชียงดา 9 ใบ ตำละเอียดแช่กับน้ำซาวข้าว ใช้ลดอาการไข้ในเด็ก และการนำใบสด มาต้มกินแก้ปวดเมื่อยได้เป็นอย่างดี และงานวิจัยที่แพร่หลายในต่างประเทศ พบว่าในผักเชียงดา มีสารสำคัญ “จิมนิมิค แอซิด” มีรูปร่างคล้ายโมเลกุลน้ำตาล เมื่อบริโภคเข้าไปมีส่วนช่วยเติมเต็มตัวรับน้ำตาลบริเวณลำไส้ และช่วยป้องกันการดูดซึมน้ำตาลได้มากถึง 50 % […]

เกษตรเชียงใหม่ เยี่ยมชมประกวดลำไยแม่แตง

“เกษตรจังหวัดเชียงใหม่เยี่ยมชม กิจกรรมการประกวดและจำหน่ายลำไย อำเภอแม่แตง เพื่อกระจายผลผลิตจากเกษตรกร ถึงผู้บริโภคโดยตรง” วันที่ 1 สิงหาคม 2565 เวลา 13.00 น นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายเจษฎา กาพย์ไชย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เยี่ยมชมกิจกรรมการประกวดพืชผลทางการเกษตร ในงานเงาะผลไม้และของดี อำเภอแม่แตง ครั้งที่ 1 โดยในงานดังกล่าว มีการประกวดพืชผลทางการเกษตร ที่เป็นของดีของอำเภอแม่แตง คือ เงาะ ลำไย อาโวกาโด และกล้วยหอม ในการนี้เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ได้เยี่ยมชมการออกร้านจำหน่ายผลลิตทางการเกษตรที่มาจำหน่ายภายในงาน และได้พบปะเกษตรกร สมาชิกกลุ่มแปลงใหญ่ลำไย ของอำเภอแม่แตง ที่นำผลผลิตลำไยมาจำหน่ายในงาน เป็นการกระจายผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิต โดย ว่าที่ร้อยตรีอโนทัย เกื้อปัญญา เกษตรอำเภอแม่แตง ให้ข้อมูลว่าเพิ่มเติมว่า พื้นที่ ปลูกลำไยของอำเภอแม่แตง มีจำนวน 21,000 ไร่ และมีการรวมกลุ่มเป็นแปลงใหญ่ลำไย จำนวน 2 กลุ่ม ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกลำไย ในพื้นที่อำเภอแม่แตง

หนานแดงรวมกลุ่มเกษตรกรแจงกองทุนฟื้นฟูรับซื้อหนี้

วันที่ 1 สิงหาคม 2565 ที่บ้านสันโป่ง หมู่ 3 ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ นายภูวสิษฐ์ แก้วมา หรือหนานแดง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เขต อ.แม่วาง เป็นประธานการประชุมสมาชิกกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร จ.เชียงใหม่ เพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สิน และส่งเสริมอาชีพเกษตรกร มีนายสมชาย  ศิริกุลพันธ์ ประธานกลุ่มผู้เลี้ยงสัตว์และเกษตรกร จ.เชียงใหม่ เป็นวิทยากรบรรยาย มีเกษตรกรจาก อ.แม่วาง อ.สันป่าตอง อ.จอมทอง อ.ดอยหล่อ และ อ.เมือง เข้าร่วมกว่า 400 คน โดยใช้เวลากว่า 3 ชั่วโมง นายภูวสิษฐ์ กล่าวว่า กิจกรรมดังกล่าว เพื่อสำรวจสมาชิกกองทุน และยืนยันตัวตน พร้อมลงทะเบียนเป็นสมาชิกกลุ่ม เพื่อขอรับความช่วยเหลือจากกองทุนดังกล่าว โดยกองทุนรับซื้อหนี้เกษตรกรจากสถาบันการเงิน และสหกรณ์ เพื่อลดภาระดอกเบี้ยและให้ทุนหมุนเสียน เพื่อทำการเกษตรตามนโยบายรัฐบาล โดยรับซื้อหนี้จากเกษตรกรไม่เกินรายละ 5 ล้านบาท ในอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 […]

ทต.ร้องกวางช่วยชาวบ้านจัดตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ เผยว่าเทศบาลตำบลร้องกวางขอเชิญเลือกซื้อสินค้า ตลาดชุมชนเกษตรอินทรีย์เทศบาลตำบลร้องกวาง ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 16.00 – 19.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลร้องกวาง จำหน่ายสินค้าเกษตร พืชผัก ผลไม้ อาหารแปรรูป ขนมเมือง อาหารเมือง จากเกษตรอินทรีย์ ต้นไม้ พันธุ์ไม้ อุปกรณ์ทางการเกษตรทุกชนิด

เวียงหนองล่องเปิดตัวสวนอินทผลัมแห่งใหม่

เมื่อเวลา 9.00 น. วันที่ 1 ส.ค.2565 ที่สวนวิวดอยอินทผลัม ตั้งอยู่เลขที่ 18 ม.8 ต.หนองล่อง อ.เวียงหนองล่อง จ.ลำพูน 51120 ได้มีพิธีเปิดสวนอินทผลัมอย่างเป็นทางการ โดยมีพระสิขร จิตตสวโร เจ้าอาวาสวัดปทุมสราราม ม.2 ต.ศรีเตี้ย อ.บ้านโฮ่ง นายเพลิน วรพงศ์วัฒนานายกเทศมนตรีตำบลเวียงหนองล่อง นาวาเอกณัฐพงศ์ คชเสนี นายกเทศมนตรีตำบลศรีเตี้ย พร้อมเเขกผู้มีเกรียติร่วมงานพร้อมตัดริบบิ้นเปิดป้ายสวนวิวดอยอินทผลัม อย่างเป็นทางการ โดยมีนายประเชิญ ปิ่นทำนัก เเละนางวิสาขา จิตต์กมลเวช เจ้าของสวนให้การต้อนรับ หลังจากพิธิเปิดได้มีการตัดจั่น (พวง) อินทผลัม เอาฤกษ์เอาชัย

ชาวสวนกระอักเลือด ราคาลำไยตกต่ำ

เมื่อวันที่ 1 ส.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าชาวสวนลำไย เชียงใหม่ กระอักเลือดราคาตกต่ำต้องปล่อยให้เน่าคาต้น บางรายต้องขายทั้งต้นให้พ่อตัดนำไปทำฟืน ส่งโรงงานอบลำไย สาเหตุราคาต่ำ สวนกับค่าแรงจ้างคนขึ้นวันล่ะ 500 หลังจากเก็บลำไยแล้วนำไปขายแทบไม่เหลือเงินเก็บ ขณะที่ปีนี้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา หลังราคาปุ๋ยขยับขึ้น 2-3 เท่าตัว แนะภาครัฐควรหาตลาดใหม่ๆทางยุโรปและตะวันออกกลาง ด้านสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ รายงานว่าปีน้ำผลผลิตลำไยในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มสูงขึ้นร้อยล่ะ 21 รวมทั้งหมดเกือบ 3 แสนตัน เนื่องจากสภาพอากาศเป็นใจและปริมาณน้ำฝนอุดมสมบูรณ์ทำให้ลำไยติดดอกและติดผลมากกว่าปีที่ผ่านมา นายธนโชติ ไชยมาตร์ เกษตรกรชาวสวนลำไย บ้านแคว ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.แชียงใหม่ พาผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สวนลำไย ที่ปลูกไว้กว่า 6 ไร่รวมทั้งหมดกว่า 200 ต้นในพื้นที่บ้านท่ากว้าง ซึ่งผลผลิตลำไย มีขนาดใหญ่ บางส่วนกำลังเน่าเสีย และเริ่มออกรากขึ้นหัว หลังจากปีนี้ตัดสินใจไม่เก็บเกี่ยวผลผลิตปล่อยลำไยทิ้งไว้ตามยถากรรม หลังจากลำไยราคาตกต่ำอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นฤดูเกี่ยวเกี่ยวล่าสุดเมื่อวานนี้ราคาลำไยร่วงเกรด AA ราคาลดลงเหลือกิโลกรัมล่ะ 11 บาท ส่วนเกรด A เหลือกิโลฯล่ะ 4 บาท ส่วน B […]

นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจชาวสวนทุเรียน อ.แม่จัน

นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่เยี่ยมชมให้กำลังใจชาวสวนทุเรียน ในพื้นที่ อ.แม่จัน วันที่ 29 ก.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วย นายสมนึก ใจจักร์ เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย นายระพิน เตมียะ ที่ปรึกษาในคณะทำงาน ลงพื้นที่เยี่ยมชมและให้กำลังใจชาวสวนทุเรียนในพื้นที่ ต.ศรีค้ำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ทั้งนี้ นายก อบจ.เชียงราย กล่าวว่า ในอนาคตหากมีการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกทุเรียน และร่วมกันสนับสนุน อาจทำให้เกิดแลนด์มาร์คแห่งใหม่ เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้

(มีคลิป) ชาวสวนลำไย ระทม ราคาลำไยร่วงแทบสิ้นเนื้อประดาตัว

ชาวสวนลำไย เชียงใหม่ชาวสวนลำไย เชียงใหม่-ลำพูนระทม ราคาลำไยร่วงแทบสิ้นเนื้อประดาตัว วอนรัฐบาลช่วยด่วนก่อนที่จะล้มทิ้งทั้งสวน เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 30 ก.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยวผลผลิตลำไย ในพื้นที่ภาคเหนือ โดยเฉพาะเชียงใหม่-ลำพูน เป็นจังหวัดที่นิยมปลูกลำไยมากที่สุดของภาคเหนือ เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่ติดต่อกันจึงนิยมปลูกกันแพร่หลาย นับพันนับหมื่นไร่และในแต่ละปีก็จะมีการเก็บเกี่ยวผลผลิตป้อนเข้าโรงงานกันคึกคัก แต่ในปีนี้จากการสำรวจเบื้องต้นราคาลำไย ตกต่ำมาก พลอยทำให้บรรยากาศการรับจ้างหรือ เก็บเกี่ยวลำไยนั้นเงียบเหงาตามไปด้วยเพราะทางเจ้าของสวนไม่มีทุนที่จะจ้างคนงานจึงพากันเก็บในกลุ่มญาติและคนในครอบครัวไม่กี่คนเท่านั้น นางฟองจันทร์ แดงตา อายุ 71 ปี ผู้รับเหมาสวนลำไย กล่าวว่า องยอมรับว่าปีนี้ราคาลำไยนั้นร่วงลงจนน่าใจหายเดือดร้อนชาวสวนลำไยกันทุกหย่อมหญ้า เพราะราคาตลาดรับซื้อวันนี้ถูกมาก ขนาดจัมโบ้ ใหญ่สุดรับซื้อกิโลกรัมละ 11 บาท รองลงมาก็เหลือ 4 บาท และเบอร์ต่ำสุดเหลือกิโลกรัมละ 2 บาท ชาวสวนอยู่ไม่ได้บางคนก็จำเป็นต้องเลิกล้มทำสวนลำไย ตัดทิ้งทำฟืนไปหลายสวน เพราะทนไม่ไหว แต่สวนของป้าก็จำเป็นต้องเก็บไม่เช่นนั้นก็จะร่วงและปีหน้าก็อาจจะไม่มีลูกด้วย แม้ว่าราคารับซื้อจะถูกแสนถูกก็จำเป็น วันหนึ่งขายได้ประมาณ 3000 บาท หักค่าคนงาน ในราคาพี่น้องก็เหลือพันกว่าบาท แต่หากจ้างแรงงานไม่ไหวแน่นอนเพราะขาดทุนตั้งแต่อยู่ในบ้านแล้ว เพราะค่าคนขึ้นเก็บก็ตกวันละ 600 […]

เตือนเกษตรกรระวัง หลอกร่วมลงทุนซื้อผลผลิต

กรรมการสหพันธ์เกษตรภาคเหนือ (เชียงใหม่ ) เปิดเผยว่า ปัจจุบันเกษตรกร ชาวไร่ ชาวสวน นอกจากจะได้รับผลกระทบจากต้นทุนผลิตที่พุ่งสูง ต่อเนื่อง ทั้งปุ๋ย ค่ายา ค่าแรง ในขณะที่ราคาจำหน่ายผลผลิตตกต่ำทุกฤดูกาล จนกลายเป็นช่องโหว่ ให้กลุ่มมิจฉาชีพ ปั่นกระแสหลอกร่วมลงทุน พืชเศรษฐกิจใหม่ โดยมีเงื่อนไข ซื้อพันธุ์พืช พร้อมสารบำรุง เคมีภัณฑ์ ปุ๋ย และจะรับซื้อผลผลิตในราคาที่สูง “ท้ายที่สุดแล้วพบว่า พืชเศรษฐกิจตัวใหม่ๆ ทั้งโกโก้, เห็ด ,พุทรา,อินทผาลัม ,พริก,แตงโม,มะนาว ล้นตลาด ราคาตกต่ำไม่แตกต่างจากพืชผล ผลิตทั่วไป หลายๆพื้นที่ มีปัญหา ฟ้องร้องกันต่อเนื่อง เพราะเข้าข่าย กลายเป็นแชร์ลูกโซ่ หลอกลวง ญาติพี่น้องมาร่วมลงทุน โดยมีการปันผลในระยะแรก เข้าตำรารวยสุดเป็นกลุ่มขายพันธุ์ รวมรองลงมาคือกลุ่มปลูกแรกๆ แต่รายต่อๆ มากลายเป็นเหยื่อ สูญเสียเงินทอง เสียเวลากันมากมายที่ผ่านๆ มา เครือข่ายเกษตรกร แต่ละภาค มีความพยายาม ประสานแจ้งข้อมูล ไปยังชุมชน ผ่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เกษตรอาสา […]

ลงพื้นที่ส่งมอบวัคซีนลัมปีสกิน แม่สรวย

นายก อบจ.เชียงราย ลงพื้นที่ส่งมอบวัคซีนลัมปีสกิน แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ อ.แม่สรวย วันที่ 28 ก.ค. 65 นางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย พร้อมด้วยนายสมัคร กันจินะ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, นายสมนึก ใจจักร เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย, ปศุสัตว์อำเภอ, กำนัน, ผู้ใหญ่บ้าน ทุกตำบล เข้าพบปะกลุ่มผู้เลี้ยงโค-กระบืออำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงโคกระบือ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 8 ต.ป่าแดด อ.แม่สรวย และได้ทำการส่งมอบวัคซีนลำปีสกินแก่เกษตกรผู้เลี้ยงโค-กระบือ จำนวนทั้งสิ้น 120 ครัวเรือน รวมจำนวนโค-กระบือ ทั้งสิ้น 700 ตัว ในการช่วยเหลือพี่น้องเกษตกรเพื่อป้องกันโรคระบาดในโค-กระบือ ดังกล่าว

(มีคลิป) เปิดศูนย์โคกหนองนาเฉลิมพระเกียรติ อ.แม่จัน

รองอธิบดี พช. เปิดศูนย์โคกหนองนาเฉลิมพระเกียรติ อ.แม่จัน จ.เชียงราย วันที่ 28 ก.ค. 65 นายสุรศักดิ์ อักษรกูล รองอธิบดีกรมการพัฒาชุมชน เป็นประธานเปิดศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน เฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร์ มหาวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนย์เรียนรู้และขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (โคก หนอง นา โมเดล) ครัวเรือนของนายธนกร โชคชัดกรพัฒนา บ้านบ้านสันธาตุ หมู่ที่ 9 ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีโครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการดำเนินงานผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน ทุกระดับทั่วประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศล “พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว” รัชกาลที่ 10 เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จังหวัดเชียงราย ได้ดำเนินการประเมินกลุ่มเป้าหมายตามเกณฑ์การประเมินคัดเลือกศูนย์ผู้นำจิตอาสาพัฒนาชุมชน และได้คัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ นายธนกร โชคชัดชาญพัฒนา เป็น […]

1 2 3 4 5 109