รวมพลังขับเคลื่อน ลำไยคุณภาพ สู่ตลาดโลก

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2567 ผศ.พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สภาวิชาชีพเกษตร (สอก.)และสมาชิกผู้นำ 8 จังหวัดภาคเหนือ 115 คน ร่วมประชุมเพื่อเสนอแนวทางเพื่อวางแนวทางการบริหารผลผลิตลำไย คุณภาพส่งออก ปี 2567 เพื่อให้สมาชิกและเกษตรกรที่ปลูกลำไย จะมีผลผลิตจำหน่ายอีก 4 เดือน ให้ได้ราคาดี ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยลำไย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอบคุณท่าน ส.ส.นเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ที่ให้เกียรติเป็นประธานการประชุม และรับข้อเสนอจาก นายมานพ จินะนา ประธานสภาวิชาชีพเกษตร ให้รัฐบาลช่วยผลักดันงบประมาณลงสู่เกษตรกรปลูกลำไย ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น