47618

นักวิทย์จีนพัฒนาวิธีรักษาอาการบาดเจ็บ ‘เอ็น-กระดูก’ แบบใหม่

เซี่ยงไฮ้, 19 มี.ค. (ซินหัว) — ทีมวิจัยของจีนได้พัฒนาโครงเลี้ยงเซลล์แบบหลายเซลล์โดยใช้เซรามิกชีวภาพแบบอนินทรีย์สำหรับรักษาอาการบาดเจ็บบริเวณเส้นเอ็นและกระดูกข้อจำกัดของกิจกรรมการเคลื่อนไหวจากการสูญเสียโครงสร้างตามธรรมชาติ เป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้กลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการบาดเจ็บดังกล่าวมีคุณภาพชีวิตลดลง เพื่อแก้ปัญหานี้ ทีมวิจัยซึ่งนำโดยสถาบันเซรามิกแห่งเซี่ยงไฮ้ (SIC) สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน ได้ผสมอนุภาคนาโนแมงกานีสซิลิเกต (MS) เข้ากับเซลล์ที่เกี่ยวกับเส้นเอ็น/กระดูก เพื่อสร้างโครงเลี้ยงเซลล์แบบหลายเซลล์ชนิดปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันร่างกาย และสร้างเนื้อเยื่อระหว่างเส้นเอ็นและกระดูก โครงเลี้ยงเซลล์แบบนี้ไม่เพียงแสดงกิจกรรมทางชีวภาพที่หลากหลายในหลอดทดลอง แต่ยังบรรลุการควบคุมการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน สร้างเนื้อเยื่อใหม่หลายเนื้อเยื่อ และฟื้นฟูการทำงานของกำลังกล้ามเนื้อในสัตว์ทดลองต่างๆ ที่ได้รับบาดเจ็บเส้นเอ็นไหล่ฉีกขาดอู๋เฉิงเถี่ย นักวิจัยจากสถาบันเซรามิกแห่งเซี่ยงไฮ้ กล่าวว่าการศึกษาครั้งนี้ให้แนวคิดใหม่ในการบรรลุการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันร่างกายและสร้างเนื้อเยื่อแบบบูรณาการของเส้นเอ็น-กระดูก และส่วนต่อประสานของเนื้อเยื่ออื่นๆ อนึ่ง การศึกษาดังกล่าวได้รับการเผยแพร่ในวารสารไซแอนซ์ แอดวานซ์ (Science Advances) เมื่อไม่นานนี้ (แผนภาพจากสถาบันเซรามิกแห่งเซี่ยงไฮ้ สังกัดสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์จีน แสดงภาพกระบวนการที่โครงเลี้ยงเซลล์แบบหลายเซลล์ชนิดปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันร่างกายถูกนำมาใช้สร้างเนื้อเยื่อระหว่างเส้นเอ็นและกระดูก)

เชียงใหม่วิกฤต! พบผู้ป่วยเลือดกำเดาไหล โดยไม่ทราบสาเหตุเพิ่มสูงขึ้น

เชียงใหม่พบผู้ป่วยเลือดกำเดาไหล โดยไม่ทราบสาเหตุเพิ่มสูงขึ้น แพทย์ มช. เผยฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ปัจจัยหลักทำยอดผู้ป่วยเพิ่มถึงสองเท่า แนะกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มเปราะบาง ดูแลสุขภาพ อาจารย์แพทย์ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เผยผลวิจัยที่นักศึกษาแพทย์ทำงานร่วมกับอาจารย์แพทย์ ระบุจากการเก็บรวบข้อมูลคนไข้ที่มาด้วยอาการเลือดกำเดาไหล ทั้งในแผนกผู้ป่วยนอกและแผนกฉุกเฉิน พบว่าช่วงเวลาที่ค่าพีเอ็ม 2.5 เพิ่มสูงขึ้น อุบัติการณ์ของคนไข้ที่มีเลือดกำเดาไหลโดยไม่ทราบสาเหตุ ก็เพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วย รศ.พญ.กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เมษายน ของทุกปี ภาคเหนือตอนบนต้องเผชิญกับปัญหาค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กหรือพีเอ็ม 2.5 ที่สูงขึ้นเกินค่ามาตรฐาน ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงทั้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัว อาการที่มักจะพบบ่อยคือ ตาแดง ผื่นขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกาย เยื่อบุจมูกอักเสบและเลือดกำเดาไหล ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาการที่ผู้ปกครองมักพาบุตรหลานมาพบแพทย์บ่อยที่สุด สาเหตุที่เด็กมีเลือดกำเดาไหลในช่วงที่มีค่าฝุ่นพีเอ็ม 2.5 สูงนั้น เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างอุบัติการณ์ของการเกิดเลือดกำเดาไหล ในผู้ป่วยนอกเเละห้องฉุกเฉินของ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กับค่าฝุ่นที่มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5 ไมครอน ในช่วงที่มีฝุ่นละอองขนาดเล็ก […]

วันต้อหินโลก world glaucoma week

👁️วันต้อหินโลกวันต้อหินโลก world glaucoma week จัดขึ้นทุกสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมีนาคมของทุกปี ปีนี้ตรงกับ 10-16 มีนาคม 2567 ปัจจุบันมีผู้ป่วยต้อหินประมาณ 80 ล้านคน ทั่วโลก จากการศึกษาพบว่าในปี ค.ศ. 2010 มีผู้ป่วยที่ตาบอดจากภาวะต้อหินประมาณ 8.4 ล้านคน และคาดว่าจะเพิ่มขึ้นถึง 22 ล้านคน ในปี 2040 ทั้งนี้มีการศึกษาความชุกของโรคต้อหินในประเทศไทยในประชาชนที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป พบถึง 3.8 เปอร์เซ็นต์ ภาวะต้อหินส่วนใหญ่ในระยะแรกไม่มีอาการ ผู้ป่วยต้อหินที่มาพบจักษุแพทย์จึงมักมีการทำลายของขั้วประสาทตาค่อนข้างมากซึ่งเป็นระยะท้ายของโรคแล้ว ซึ่งการมองเห็นที่สูญเสียไปจะเป็นการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร การรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการตรวจตาเพื่อคัดกรองภาวะต้อหินจึงมีความสำคัญในการป้องกันภาวะตาบอดจากโรคต้อหิน 🔹โรคต้อหินเป็นโรคที่พบค่อนข้างบ่อยและเป็นโรคที่เป็นสาเหตุของตาบอดถาวรอันดับหนึ่ง 🔹โรคต้อหินเกิดจากอะไร❓โรคต้อหินเป็นการทำลายขั้วประสาทตาจากความดันตาสูง ส่งผลให้ลานสายตาจะแคบลง และระดับการมองเห็นลดลง 🔹สาเหตุของโรคต้อหินสามารถแบ่งได้ 2 ชนิดได้แก่1.ปฐมภูมิ คือไม่มีสาเหตุที่แน่ชัด มักจะเกี่ยวข้องกับพันธุกรรมรวมถึงสิ่งแวดล้อมอื่นๆ2.ทุติยภูมิ คือมีสาเหตุของการเกิดโรค เช่น การใช้ยาบางอย่างเช่น ยาสเตียรอยด์ พบภายหลังอุบัติเหตุทางตา หรือพบร่วมกับโรคทางตาอื่นๆ และหากแบ่งตามกลไกการเกิดต้อหินสามารถแบ่งได้เป็นอีก 2 ชนิด ได้แก่ […]

นักวิจัยจีนพัฒนาอุปกรณ์นาโนอัจฉริยะ ช่วยสลาย ‘ลิ่มเลือด’ อย่างแม่นยำ

หนานจิง, 11 มี.ค. (ซินหัว) — ทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยไปรษณีย์และการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนานจิง (NJUPT) ได้พัฒนาอุปกรณ์นาโนดีเอ็นเออัจฉริยะสำหรับการละลายลิ่มเลือด ซึ่งสามารถค้นหาลิ่มเลือดและจ่ายยาอย่างแม่นยำโดยอัติโนมัติ รายงานระบุว่าทีมนักวิจัยใช้เทคโนโลยีเรียงดีเอ็นเอมาประสานแผ่นนาโนดีเอ็นเอกับตำแหน่งจับยาละลายลิ่มเลือด (tPA) ที่ออกแบบไว้ล่วงหน้า และตัวยึดดีเอ็นเอที่ไวต่อทรอมบิน (thrombin) หรือการแข็งตัวของเลือด โดยตัวยึดดังกล่าวมีโครงสร้างดีเอ็นเอสามสายประสานกัน ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวบ่งชี้ทรอมบิน ตัวควบคุม และสวิตช์เปิด วังเหลียนฮุย สมาชิกทีมนักวิจัย ระบุว่ายาละลายลิ่มเลือดเปรียบเสมือนดาบสองคม อาจเป็นอันตรายหากใช้ไม่ถูกต้อง โดยยาดังกล่าวอาจละลายไฟบริน (fibrin) ในบาดแผลปกติอย่างมั่วซั่ว ส่งผลให้เกิดการแข็งตัวผิดปกติของเลือด ซึ่งในกรณีรุนแรงอาจส่งผลให้บาดแผลเปิดและมีเลือดออก ทว่าอุปกรณ์นาโนนี้สามารถตรวจสอบว่าพวกมันอยู่ใกล้ลิ่มเลือดหรือบาดแผลปกติโดยอ้างอิงความเข้มข้นของทรอมบิน โดยหากความเข้มข้นของทรอมบินสูง เป็นไปได้ว่าบริเวณนั้นมีลิ่มเลือดอุดตัน และอุปกรณ์จะปล่อยยาละลายลิ่มเลือดออกมา ทีมนักวิจัยเสริมว่าอุปกรณ์นี้สามารถย่อยสลายและถูกเผาผลาญในร่างกายมนุษย์ และคาดว่าจะเป็นแนวทางใหม่ในการบำบัดรักษาโรคต่างๆ เช่น โรคกล้ามเนื้อหัวใจตายและโรคหลอดเลือดสมองอนึ่ง ผลการศึกษานี้เผยแพร่ผ่านวารสารเนเจอร์ แมทีเรียลส์ (Nature Materials) (ภาพจากมหาวิทยาลัยไปรษณีย์และการสื่อสารโทรคมนาคมแห่งหนานจิง : ตัวอย่างอุปกรณ์นาโนดีเอ็นเออัจฉริยะในนครหนานจิง มณฑลเจียงซูทางตะวันออกของจีน วันที่ 10 มี.ค. 2024)

รพ.ลานนา เตรียมความพร้อม ดูแลผู้ป่วยประกันสังคม “โรค OSA”

โรงพยาบาลลานนา เตรียมความพร้อม ดูแลผู้ป่วยประกันสังคม “โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ” (OSA)พร้อมให้บริการเดือนพฤษภาคม 2567 นี้ จากที่สำนักงานประกันสังคม ประกาศดูแลผู้ประกันตนป่วย “โรคหยุดหายใจขณะหลับ” สามารถเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่เลือกประกันตน หรือสถานพยาบาลที่มีบริการ โดยใช้สิทธิประกันสังคม เบิกค่า Sleep test และ ค่าอุปกรณ์เครื่อง CPAP และอุปกรณ์เสริมสำหรับการรักษาได้นั้น นพ.ดุสิต ศรีสกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลลานนา กล่าวว่า โรคหยุดหายใจขณะนอนหลับ (Obstructive Sleep Apnea: OSA) เป็นภาวะความผิดปกติอย่างหนึ่งของการหายใจที่เกิดขึ้นระหว่างนอนหลับ เป็นอันตราย และอาจทำให้เกิดความผิดปกติอื่นตามมาจนถึงเสียชีวิตได้ พบได้ในทุกวัย มักจะพบมากในกลุ่มผู้ชาย หรือกลุ่มที่มีน้ำหนักตัวมาก ผู้ป่วยที่มีภาวะอุดกั้นทางเดินหายใจขณะนอนหลับ (OSA) จะสร้างปัญหาต่อสุขภาพหลายชนิด เช่น โรคความดันโลหิตสูง , โรคหัวใจ , โรคหลอดเลือดสมอง เป็นต้น โรงพยาบาลลานนา และโรงพยาบาลลานนา3 เป็นโรงพยาบาลในสังกัดประกันสังคม ที่มีผู้ประกันตนในจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน รวมกัน เกือบ 200,000 คนแล้วในขณะนี้ ตระหนักถึงหน้าที่ดูแลผู้ประกันตนให้มีสุขภาพดี จึงได้มีการเตรียมความพร้อมในการนำเครื่อง […]

สคร. 1 เชียงใหม่ เตือน อากาศร้อนจัด เสี่ยงป่วยโรคลมแดด

แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูร้อน สภาพอากาศที่ร้อนจัดในช่วงกลางวันอาจทำให้ประชาชนเจ็บป่วยจากโรคลมแดด หรือโรคฮีทสโตรก (Heat stroke) ซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัว หรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกายได้ ทำให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนเกิน 40 องศาเซลเซียส ทำให้ตัวร้อน หน้ามืด เพ้อ กระสับกระส่าย หายใจเร็ว มึนงง หัวใจเต้นผิดจังหวะ ชักเกร็ง ช็อก จนถึงขั้นหมดสติ หากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีอาจทำให้เสียชีวิตได้ ขอแนะนำประชาชนให้ดูแลสุขภาพตนเอง โดยสวมใส่เสื้อผ้าสีอ่อน ระบายความร้อนได้ดี, อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก, หลีกเลี่ยงทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้งเป็นเวลานาน, สวมแว่นกันแดด กางร่ม สวมหมวกปีกกว้าง, ดื่มน้ำมากกว่าปกติ เพื่อชดเชยการเสียน้ำในร่างกาย, ไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด และอย่าทิ้งเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ หรือสัตว์เลี้ยงไว้ในรถที่จอดไว้กลางแจ้ง เนื่องจากอุณหภูมิภายในรถจะสูงกว่าภายนอก ส่วนผู้ที่ออกกำลังกาย ควรเลือกในช่วงเช้า หรือช่วงเย็น หากพบผู้ป่วยจากภาวะอากาศร้อนให้ช่วยเหลือเบื้องต้น โดยนำผู้มีอาการเข้าร่ม นอนราบ ยกเท้าสูงทั้งสองข้าง ถอดเสื้อผ้าชั้นนอกออก, เทน้ำเย็นราดลงบนตัวเพื่อลดอุณหภูมิร่างกายให้ลดต่ำลงโดยเร็วที่สุด, ใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือน้ำแข็งประคบตามซอกคอ รักแร้ […]

สคร.1 มอบสารทากันยุงในผู้ป่วยโรคติดต่อ

สคร.1 มอบสารทากันยุงในผู้ป่วยโรคติดต่อให้แก่ รพ.สต.15 แห่งในพื้นที่ อ.ป่าซาง ทาง แพทย์หญิงเสาวนีย์ วิบุลสันติ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ พร้อมด้วย นายแพทย์สุรเชษฐ์ อรุโณทอง รองผอ.สคร. 1 เชียงใหม่มอบสารทากันยุง ตามนโยบายการใช้สารทากันยุงในผู้ป่วยโรคติดต่อนำโดยยุงลาย เพื่อลดการแพร่เชื้อจากผู้ป่วยไปสู่ชุมชน โดยมีนายเแพทย์สันติ วงศ์ฝั้น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลป่าซาง ให้การต้อนรับและเป็นผู้รับมอบ พร้อมกันนี้ สคร. 1 เชียงใหม่ ได้มอบสารทากันยุงให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน สำนักงานสาธารณสุขอำเภอป่าซาง และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่อำเภอป่าซาง จำนวน 15 แห่ง ณ โรงพยาบาลป่าซาง จังหวัดลำพูน

เช็กให้ดี! ริดสีดวงหรือมะเร็งทวารหนัก

เช็กให้ดี❗️ริดสีดวง 🩺 หรือมะเร็งทวารหนัก 🔹ริดสีดวงทวารกับโรคริดสีดวงทวารมีความแตกต่างกันอย่างไร?•ริดสีดวงทวาร คือเนื้อเยื่อปกติที่อยู่ช่องรอบทวาร ซึ่งทุกคนมีเนื้อเยื่อนี้อยู่ มีองค์ประกอบอยู่ด้วยกันหลายอย่าง เป็นเยื่อบุที่มีความยืดหยุ่นและมีหลอดเลือดใต้เยื่อบุ รวมถึงเส้นประสาทที่อยู่รอบๆ ช่องทวาร ระหว่างการขับถ่ายเนื้อเยื่อนี้มีส่วนสำคัญในการช่วยการขับถ่าย ความยืดหยุ่นจะช่วยลดแรงเสียดสี ทำให้ไม่เกิดบาดแผล รวมถึงเมื่ออยู่ในภาวะปกติ เมื่อมีอาการไอ จาม จะเป็นตัวที่คอยช่วยทำหน้าที่ในการกลั้น ทำให้อุจจาระ หรือลมไม่เล็ดออกมา หรือแม้กระทั่งการรับรู้ถึงความรู้สึก เมื่ออยากผายลม หรืออยากขับถ่ายอุจจาระ เราสามารถแยกได้ด้วยเส้นประสาทที่อยู่รอบรูทวาร ดังนั้นเนื้อเยื่อริดสีดวงจึงมีความสำคัญในเรื่องการขับถ่ายระดับหนึ่ง เพียงแต่เมื่อไหร่ก็ตาม ที่ตัวริดสีดวงเกิดความผิดปกติขึ้น อาทิเช่น มีการปูดยื่น เยื่อบุที่มีการบางตัวลง หรือหลอดเลือดที่มีการโป่งพองขึ้น จึงทำให้เกิดภาวะโรคริดสีดวงทวารขึ้น ริดสีดวงทวารแบ่งออกเป็น 2 ชนิด ได้แก่ •อาการบ่งชี้ของโรคริดสีดวงทวาร ได้แก่การขับถ่ายเป็นเลือด หรือมีก้อนปลิ้นออกมาระหว่างการขับถ่าย แบ่งระยะโรคริดสีดวงทวารภายในเป็น 4 ระยะ ได้แก่ •สาเหตุของการเกิดโรค1.ท้องผูกเรื้อรัง2.รับประทานอาหารที่มีกากใยน้อยเกินไป ดื่มน้ำน้อย3.ภาวะลำไส้แปรปรวน4.การนั่งขับถ่ายอุจจาระนานหรือการเบ่งอุจจาระอย่างรุนแรง5.ภาวะที่เพิ่มความดันในช่องท้อง เช่น ยกของหนักบ่อย6.โรคอ้วน7.ภาวะตับแข็ง ร่วมกับมีน้ำในช่องท้อง8.ในผู้หญิงตั้งครรภ์ 🔹ขั้นตอนการรักษา➡️ควรเข้าพบแพทย์เพื่อได้รับการตรวจวินิจฉัย ว่าเป็นโรคริดสีดวงทวารจริงหรือไม่ เนื่องจากมีโรคหลายชนิดที่มีอาการคล้ายคลึงกับภาวะโรคริดสีดวง เช่น แผลฉีกขาดที่ขอบทวาร ลำไส้ใหญ่อักเสบ ลำไส้แปรปรวน หรือเนื้องอกลำไส้ใหญ่ […]

ทดสอบสารก่อภูมิแพ้ ด้วยการเจาะเลือด รพ. ลานนา รู้ผลใน 3 วัน

✅เจาะเลือดครั้งเดียว ตรวจได้หลายอย่าง✅ไม่จำเป็นต้องงดยาแก้แพ้ ก่อนเจาะเลือด✅ไม่ต้องงดน้ำ งดอาหาร

อย. เตือน เยลลี่องุ่นเคียวโฮ ไม่มี อย. เสี่ยงอันตราย

เภสัชกรเลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า พบขนมเลียนแบบเยลลี่องุ่นที่จำหน่ายในญี่ปุ่น เกาหลี ซึ่งมีการรีวิวผ่านสื่อโซเชียล เป็นเยลลี่ที่บรรจุในถุงคล้ายถุงมือยางหรือลูกโป่งมัดเป็นลูกกลม ใช้ไม้จิ้มฟันปลายแหลมจิ้มถุงแตกออกแล้วรับประทานเยลลี่ที่อยู่ด้านใน เรียกกันทั่วไปว่า เยลลี่องุ่นเคียวโฮ มีหลายรสชาติ ไม่มีฉลาก และเลข อย. พบมีการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ และวางขายใกล้โรงเรียน จึงขอเตือนว่า ไม่ควรซื้อมารับประทาน เนื่องจาก 1. อาจลักลอบนำเข้า หรือผลิตเพื่อขายในสถานที่ต่าง ๆ ไม่มีฉลาก ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับอาหาร เสี่ยงได้รับสารที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ เช่น สี วัตถุกันเสีย วัตถุแต่งกลิ่นที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือเกินปริมาณที่กฎหมายกำหนด 2 . ใช้ถุงมือยาง หรือภาชนะที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหาร จะเสี่ยงการปนเปื้อนสารเคลือบหรือวัสดุที่อาจหลุดลอกออกมาปนเปื้อนสู่อาหาร 3. อันตรายต่อเด็กเล็กอาจติดคอจากเศษของบรรจุภัณฑ์ที่หลุด ติดอยู่กับเยลลี่ หรือขนาดของเยลลี่ที่ไม่ได้มาตรฐาน ทั้งนี้ กรณีผลิตเพื่อขายต่อผู้ซื้อโดยตรง ผู้ผลิตสามารถให้ข้อมูลส่วนประกอบ กรรมวิธีการผลิต และคำแนะนำในการบริโภคแก่ผู้ซื้อได้จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องมีฉลาก แต่หากมีการบรรจุอาหารในถุงมือยาง หรือบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ได้มีไว้เพื่อบรรจุอาหาร ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้จำหน่ายมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท […]

“Side2sideR” นวัตกรรมช่วยพลิกตัวผู้ป่วยอัตโนมัติ

“Side2sideR” นวัตกรรมช่วยพลิกตัวผู้ป่วยอัตโนมัติ ทุ่นแรงผู้ดูแล ลดแผลกดทับ ตั้งค่าใช้งานได้ตลอด 24 ชม. แผลกดทับเป็นภาวะแทรกซ้อนที่สำคัญในระบบสาธารณสุขไทย ปัญหาเหล่านี้รบกวนผู้ป่วยและผู้ดูแลทางการแพทย์ในสถานพยาบาลมานาน การรักษาแผลกดทับต้องใช้ระยะเวลานานและค่าใช้จ่ายสูง ดังนั้นการป้องกันแผลกดทับจึงเป็นวิธีการที่ประหยัดและดีที่สุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย กภ.ณรงค์รัตน์สวัสติกานนท์ จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทย์ศาสตร์ ได้พัฒนานวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยพลิกตัวอัตโนมัติ ไซด์ทูไซเดอร์ (Side2sideR) ช่วยลดการเกิดแผลกดทับในผู้ป่วย ช่วยทุ่นแรงผู้ดูแล สามารถตั้งค่าใช้งานได้ตลอด 24 ชม. การดูแลผู้ป่วยติดเตียงที่ถูกนำมาเป็นแนวปฏิบัติที่ชัดเจน เช่น การป้องกันแผลกดทับท่านอน พลิกตัวทุก 2 ชั่วโมง ท่านอนตะแคงต้องไม่พลิกเกิน 30 องศา ปุ่มกระดูกส่วนส้นเท้าและตาตุ่มต้องไม่ถูกกดทับ ดังนั้นการจัดท่านอนต้องใช้แรงงานคนอย่างน้อย 1-2 คน และทำอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามคนมักมีการลืม ล้า หลับ ทำให้แผลกดทับมีจำนวนที่มากขึ้น นวัตกรรมอุปกรณ์ช่วยพลิกตัวอัตโนมัติ ไซด์ทูไซเดอร์ (Side2sideR) จะเป็นตัวช่วยป้องกันการเกิดแผลกดทับ โดยใช้หลักการเติมลม กักลม ปล่อยลม ในถุงลมรองนอนพร้อมอุปกรณ์อัดอากาศ เพื่อทำให้เปลี่ยนท่านอนหงายเป็นนอนตะแคงซ้ายและขวาได้ ย้ายตำแหน่งแรงกดบนส่วนผิวหนังที่สัมผัสกับฟูกนอน และถุงลมรองน่อง ช่วยลดแรงกดของส้นเท้า เหมาะสำหรับผู้ป่วยนอนติดเตียง […]

ระวัง! กรมการแพทย์ เผยย้อมผมหงอกทุกเดือน พบค่าเอนไซม์ตับเพิ่ม-ไตเสื่อม

นายแพทย์ไพโรจน์ สุรัตนวนิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สีผมธรรมชาติโดยเฉพาะคนไทย และคนเอเชียทั่วไปจะมีสีน้ำตาลเข้มไปจนถึงเกือบดำ สีดำในเส้นผมธรรมชาติมาจากเม็ดสีเมลานินที่สร้างจากเซลล์เมลาโนไซต์ในรากผม ซึ่งผมจะเริ่มเปลี่ยนเป็นสีขาวเนื่องจากการทำงานของเมลาโนไซต์ที่ลดลง และมีจำนวนน้อยลงตามอายุที่มากขึ้นและกรรมพันธุ์ สำหรับผู้ที่ต้องการปิดผมขาวอาจต้องใช้ผลิตภัณฑ์ปิดผมขาว ซึ่งการย้อมสีผมบ่อยๆ ทำให้เกิดการระคายเคืองผิวหนังบริเวณศีรษะ และก่อให้เกิดอาการแพ้ โดยอาการแพ้นั้นอาจเป็นผื่นเล็กน้อยบริเวณที่สัมผัส หรืออาจมีการแพ้ในระดับรุนแรง ผิวหนังมีอาการผื่นบวมคัน มีน้ำเหลืองซึม หน้าบวม ตาบวม ต่อมน้ำเหลืองบริเวณศีรษะและคอบวมโต โดยอาจมีไข้ร่วมด้วยได้ในบางราย แพทย์หญิงนันท์นภัส โปวอนุสรณ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคผิวหนัง สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวเพิ่มเติมว่า Permanent hair dye มีส่วนประกอบหลักๆ ดังนี้ 1.Developer คือสารที่ใช้ล้างสีผมเดิม ส่วนประกอบหลักคือ hydrogen peroxide ทำหน้าที่กัดสีผมเดิมออก เพื่อให้ได้สีผมใหม่ที่มีความสดและสม่ำเสมอ hydrogen peroxide นี้นอกจากทำให้เส้นผมแห้งเสียและยังระคายเคืองหนังศีรษะด้วยความที่เป็นด่างสูง 2.Alkaline agent คือสารที่ทำลายโปรตีนเส้นผม ทำให้เกล็ดผมเปิดออกเพื่อให้สีย้อมเข้าไปถึงแกนของเส้นผมได้ง่าย ส่วนประกอบหลักคือแอมโมเนีย เมื่อเส้นผมต้องสัมผัสกับแอมโมเนียบ่อยๆ จะทำให้ผมขาดร่วงง่าย 3.Color คือสารย้อมหลักๆ ที่ใช้กันโดยทั่วไปคือ PPD (para-phenylenediamine) และ PTDS […]

อย. คัดเลือกยาอดบุหรี่เข้าบัญชียาหลัก ช่วยลดความเสี่ยงเกิดมะเร็งปอด

นายแพทย์วิทิต  สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า มะเร็งปอดเป็น 1 ใน 5 ของมะเร็งที่พบบ่อยในคนไทย ซึ่งสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการสูบบุหรี่ โดยผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบบุหรี่ 20-30 เท่า ซึ่งทำให้เกิดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคมะเร็งที่ค่อนข้างสูงและเป็นภาระของทั้งผู้ป่วยและภาครัฐ ดังนั้น การเพิ่มการเข้าถึงยาอดบุหรี่ให้สามารถเบิกจ่ายได้ในระบบหลักประกันสุขภาพผ่านบัญชียาหลักแห่งชาติ จะเป็นการลดปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งปอดสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ ได้พิจารณาทบทวนรายการยากลุ่มรักษาภาวะติดนิโคตินหรือยาอดบุหรี่ พบว่า ยาแผนปัจจุบันที่ใช้อยู่บางรายการมีราคาแพง มีอาการข้างเคียงสูง ทำให้เกิดปัญหาในการเข้าถึงยาของผู้ป่วย ดังนั้น จึงได้คัดเลือกยาเม็ดไซทิซีน (cytisine) เข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ ในบัญชียาพื้นฐาน (บัญชี ก) สำหรับรักษาภาวะติดนิโคติน เนื่องจากเป็นยาที่มีข้อมูลการใช้ในต่างประเทศมานาน มีความปลอดภัยสูง ผลข้างเคียงน้อย และราคาไม่แพง นอกจากนี้ อย.ยังได้อนุมัติทะเบียนตำรับยา เลขทะเบียน 1A 15006/66 (NC) (ชื่อการค้า Cytisine GPO) รูปแบบยาเม็ดสำหรับกิน ผลิตโดยองค์การเภสัชกรรม พร้อมปลดจากยาควบคุมพิเศษเป็นยาอันตราย ส่งผลให้สามารถจำหน่ายยาได้ในร้านยาและสามารถเบิกจ่ายได้ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  โดยประชาชนไม่ต้องจ่ายเงินเอง ขอให้ประชาชนมั่นใจ อย. มุ่งมั่นในการดำเนินงานให้ประชาชนเข้าถึงยาป้องกันและรักษาโรคที่มีประสิทธิภาพในราคาที่เหมาะสม

(มีคลิป) AestheFill ตัวช่วยกระตุ้นคอลลาเจนสุดปัง! จากประเทศเกาหลี

ตัวช่วยกระตุ้นคอลลาเจนสุดปัง โปรแกรมฉีด AestheFill เป็นอนุภาคของสาร PDLLA (Poly D, L-Lactic Acid) สารสกัดที่มาแรงมากๆ จากประเทศเกาหลี มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในเชิงการแพทย์มายาวนานตั้งแต่ปี 2014 มีคุณสมบัติฟื้นฟูผิวจากโครงสร้างผิวชั้นลึก กระตุ้นคอลลาเจนใหม่ในชั้นผิว ทดแทนคอลลาเจนที่สูญเสียไปเมื่ออายุมากขึ้น เติมเต็ม ยกพยุงผิวหน้า ยืดหยุ่น หลังจากฉีด ผิวจะค่อยๆ เต็มอิ่มขึ้น หน้ายก ลดเลือนริ้วรอย ผิวที่หย่อนคล้อยกลับมาเรียบเนียน ทำให้ผิวแข็งแรงจากภายใน คืนความอ่อนเยาว์ให้ผิวอย่างเป็นธรรมชาติภายใน 2-3 สัปดาห์ ได้รับรองมาตรฐาน FDA เกาหลี ไทย ยุโรป จีน และอเมริกา AestheFill อุดมไปด้วย Lactic acid 2 ชนิด ได้แก่ L-lactic acid, and D-lactic acid ผ่านการ polymerization จนกลายมาเป็น PDLLA ส่วนผสมหลักของ AestheFill กระบวนการทำงานของ […]

“โนโรไวรัส” ช่วงนี้ระบาดหนัก! ทำอาเจียน-ท้องเสีย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความเรื่อง โนโรไวรัส (Norovirus) เป็นสาเหตุให้เกิดอาเจียนและท้องเสีย พบมากขณะนี้ โดยระบุว่า ในช่วงฤดูหนาวต่อฤดูร้อน จะมีการระบาดของโรคอุจจาระร่วงคล้ายอาหารเป็นพิษ มีอาการคลื่นไส้อาเจียนและท้องเสีย ที่มีสาเหตุมาจากโนโรไวรัส พบได้มากขณะนี้ บางรายอาจเป็นรุนแรง ถึงต้องนอนโรงพยาบาลให้น้ำเกลือ การระบาดอาจจะเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะในเดือน 2 เดือนนี้ มักจะเกิดในโรงเรียน หรือสถานที่ที่มีคนอยู่กันเป็นหมู่มาก เช่น โรงงาน หรือแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งในเรือสำราญ เชื้อไวรัสนี้ไม่มีเปลือกหุ้ม จึงมีความคงทนในสิ่งแวดล้อมสูง และทนต่อสารเคมีฆ่าเชื้อต่างๆ ได้มาก  การป้องกันจะต้องรักษาความสะอาด รับประทานอาหารที่สดใหม่เสมอ ล้างมือก่อนรับประทานอาหาร ในกรณีที่สงสัยหรือมีการระบาด การตรวจเชื้อจากอุจจาระ จะสามารถบอกได้เป็นอย่างดี ทางศูนย์ยินดีที่จะตรวจวินิจฉัยให้ โดยเฉพาะที่มีการระบาด เพื่อการบริการ โดยส่งอุจจาระ หรือป้ายจากที่อาเจียน และจะบอกผลให้ภายใน 24 ชั่วโมงหลังจากรับตัวอย่าง ติดต่อมาได้ที่ 02 256 5324, 02 256 4929 โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย […]

วิกฤตฝุ่น PM2.5 ในเชียงใหม่ ผลกระทบทางเศรษฐกิจและความท้าทายต่อการจัดการ

วิกฤตฝุ่น PM2.5 ที่เชียงใหม่และภาคเหนือของไทยกำลังเผชิญหน้ากับความท้าทายที่รุนแรงและซับซ้อนมากขึ้น ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือของประเทศไทยได้เผชิญกับวิกฤตการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐานอย่างรุนแรง โดยสถิติจากสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศในเชียงใหม่ชี้ให้เห็นถึงค่าเฉลี่ย PM2.5 ที่เพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนเมษายน 2566 ซึ่งเป็นระดับที่สูงที่สุดในหลายปีที่ผ่านมา ‘เชียงใหม่’ ทะยานขึ้นติดอันดับต้นๆ เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดของโลกอย่างต่อเนื่องทุกปี ล่าสุดในช่วงวันที่ 21 ก.พ.2566 สถานการณ์ฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือเกินค่ามาตรฐานเป็นส่วนใหญ่ ตรวจวัดได้ 25 – 89 มคก./ลบ.ม. อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ วันเดียวกันนั้น ‘เชียงใหม่’ ยังติดอันดับเมืองมลพิษอันดับ 15 ของโลก จากเว็บไซต์ https://www.iqair.com/ รายงานคุณภาพอากาศและการจัดอันดับเมืองที่มีมลพิษ พบว่า ช่วงเวลา 14.32 น. จ.เชียงใหม่ ติดอันดับที่ 15 ขณะที่ อันดับ 1 ได้แก่ ลาฮอร์, ปากีสถาน อันดับ 2 อักกรา, กานา และ อันดับ […]

ทม.แพร่ จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพ

ทม.แพร่ จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ห่างไกล Stroke รุ่นที่ 2 วันอังคารที่ 9 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองแพร่ จัดการฝึกอบรมภายใต้โครงการคัดกรองภาวะสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ห่างไกล Stroke รุ่นที่ 2 แก่กลุ่มเป้าหมาย อสม. ในเขตเทศบาลเมืองแพร่ จำนวน 9 ชุมชน ประกอบด้วยชุมชนเหมืองแดง ชุมชนเพชรรัตน์ ชุมชนเหมืองหิตพัฒนา ชุมชนหัวข่วง ชุมชนพระร่วง ชุมชนร่องซ้อ ชุมชนพงษ์สุนันท์ ชุมชนศรีบุญเรือง และชุมชนวัดหลวง ซึ่งได้รับการสนับสนุนคณะวิทยากรจากศูนย์สุขภาพชุมชนเขตเมืองโรงพยาบาลแพร่ (ร่องซ้อ) กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยาคลินิก โรงพยาบาลแพร่ และกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ โอกาสนี้นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมฯ โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลเมืองแพร่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมพบปะและให้กำลังใจแก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลเมืองแพร่ […]

หมอเตือน “ไรโนไวรัส” ระบาด ค่าตรวจแพง วินิจฉัยยาก ไม่มียาต้าน

นพ.มนูญ ลีเชวงวงศ์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบทางเดินหายใจผู้ป่วยหนักและผู้สูงอายุ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ได้เผยแพร่ถึงการระบาดของ “ไรโนไวรัส” ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ หมอมนูญ ลีเชวงวงศ์ FC ที่ในช่วงนี้ได้เกิดการระบาดอย่างหนักทั้งเด็กและผู้ใหญ่ โดยระบุข้อความว่า “ช่วงนี้มีการแพร่ระบาดของเชื้อไรโนไวรัส Rhinovirus ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ พบบ่อยเป็นอันดับต้น ๆ ของไวรัสทางเดินหายใจ รองจากไวรัสโควิด และไข้หวัดใหญ่ การวินิจฉัยยังยาก ต้องใช้การตรวจแบบรหัสพันธุกรรม เสียค่าใช้จ่ายในการตรวจสูง ยังไม่สามารถตรวจได้ในราคาถูกโดยใช้ชุดตรวจที่ให้ผลเร็ว ปกติถ้าสงสัย Rhinovirus เราจะไม่ส่งตรวจ เพราะเมื่อทราบแล้วก็ไม่มียาต้านไวรัส ให้ยาตามอาการ ไม่ต้องกินยาปฏิชีวนะ ไม่มีวัคซีนป้องกัน ไรโนไวรัส (Rhinovirus) เป็นไวรัสที่ทำให้เกิดโรคหวัด (common cold) เดิมเรารู้จักไรโนไวรัส A และ B เป็นไวรัสที่ไม่ทนความร้อน จึงชอบอยู่ที่จมูก เพราะจมูกมีอุณหภูมิต่ำกว่าหลอดลมหรือปอด อาการจึงมีแต่น้ำมูกไหล เจ็บคอ ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมา พบ Rhinovirus C ตัวใหม่ เป็นไวรัสที่ปรับตัวทนความร้อนได้ดี จึงลงหลอดลมหรือปอด ทำให้เกิดหลอดลมหรือปอดอักเสบได้ […]

1 2 3 352