47618

วันเอดส์โลก (World AIDS Day) วันที่ 1 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันเอดส์โลก

Theme of World AIDS day 2023องค์การอนามัยโลกกำหนดให้วันที่ 1 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันเอดส์โลก (World AIDS Day) เพื่อรณรงค์สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการติดเชื้อHIV และโรคเอดส์ ยอมรับและเข้าใจผู้ติดเชื้อเอชไอวีทั่วโลก และในปีนี้ได้กำหนดแนวคิดการรณรงค์ คือ “Let Communities Lead” เป็นการมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ในการสนับสนุนให้ชุมชน องค์กร และกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะเยาวชน โดยมีบทบาทสำคัญ ในการสร้างความตระหนักในการป้องกัน และเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งจะนำไปสู่การยุติปัญหาเอดส์ได้ภายในปี 2573 เชื้อ HIV และโรค AIDS แตกต่างกันอย่างไร ?HIV ย่อมาจาก human immunodeficiency virus เป็นเชื้อไวรัสที่ก่อให้เกิดโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง โดยเชื้อ HIV จะเข้าไปทำลายเม็ดเลือดขาวชนิดหนึ่งที่เรียกว่า CD4 (ซีดีโฟร์) ส่งผลให้ภูมิคุ้มกันโรคของร่างกายลดต่ำลง จนทำให้มีโอกาสเกิดการติดเชื้อโรคฉวยโอกาสต่างๆ เช่น วัณโรค เยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อรา ปอดอักเสบจากเชื้อรา รวมทั้งเกิดมะเร็งบางชนิดได้มากกว่าคนปกติ ซึ่งอาการอาจจะรุนแรงมากกว่าคนทั่วไป และอาจเป็นสาเหตุสำคัญของการเสียชีวิต อย่างไรก็ตามผู้ที่ติดเชื้อ […]

(มีคลิป) มูลนิธิกาญจนบารมี จัดรถเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยง

มูลนิธิกาญจนบารมี จัดรถเคลื่อนที่คัดกรองมะเร็งเต้านมในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 นายแพทย์วัชรพงษ์ คำหล้า นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและผู้ด้อยโอกาส 4 หน่วย 4 ภาค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 ณ อาคารเทิดพระเกียรติ 90 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย โดยมี นพ.ชัยพร พรหมสิงห์ หัวหน้าหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่หน่วย (ภาคเหนือ) ผู้แทนมูลนิธิกาญจนบารมี ปลัดอำเภอเมืองเชียงราย รองนายกเทศมนตรีนครเชียงราย รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ หัวหน้าส่วนราชการ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย บุคลากรสาธารณสุขที่ร่วมปฏิบัติงาน และประชาชนกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เข้าร่วมพิธี นพ.ศุภเลิศ เนตรสุวรรณ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ กล่าวว่า โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) […]

จ.แพร่ นำหน่วย พอ.สว.ลงพื้นที่ให้บริการ

จ.แพร่ ลงพื้นที่ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ ให้บริการประชาชนด้านสุขภาพและสาธารณสุขฯ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567″ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็น ประธานในพิธีเปิดกิจกรรมการออกหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) จังหวัดแพร่ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ เทศบาลตำบลป่าแมต ตำบลป่าแมต อำเภอเมืองแพร่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ พร้อมคณะฯสมาชิกแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดแพร่ อาสาสมัคร พอ.สว. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกันออกหน่วยฯ ครั้งนี้ โดยมีการจัดบริการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.ให้บริการประชาชน ได้แก่ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจรักษาทางทันตกรรม การรักษาด้านแพทย์แผนไทย แนะนำการตรวจเต้านมด้วยตนเอง เป็นต้น นอกจากนี้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดแพร่ มอบยาชุดพระราชทานแก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 ชุด และสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ […]

นิทรรศการบริการวิชาการ สู่ชุมชนครบรอบ 65 ปี

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการบริการวิชาการสู่ชุมชน ครบรอบ 65 ปี คณะแพทยศาสตร์ มช. สัปดาห์วันเบาหวานโลก “เบาหวาน อย่าเบาใจ รู้ไว้รักษาได้” โดยมี รศ.ดร.พญ.เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล หัวหน้าทีมงานคลินิกเบาหวาน และอาจารย์หน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม ภาควิชาอายุรศาสตร์ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมตรวจคัดกรองเบาหวาน และภาวะน้ำตาลในเลือดสูง โดยการตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว แบบคัดกรองความเสี่ยงเบาหวาน การแสดงจากทีมแพทย์ และรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอก วิทยากรโดย รศ.พญ.ศุภวรรณ บูรณพิร หัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม , รศ.ดร.พญ.เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล หัวหน้าทีมงานคลินิกเบาหวาน และอาจารย์หน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม , รศ.พญ.ประไพ เดชคำรณ หัวหน้าหน่วยต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม และการสาธิตการประกอบอาหารเพื่อสุขภาพ โดยทีมนักโภชนา การ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2566 ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มช.

ดีเดย์ 8 ม.ค. 67 นำร่อง 4 จังหวัด “บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ทุกเครือข่าย”

วันนี้ (13 พฤศจิกายน 2566) นายสัตวแพทย์ชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ หรือซุปเปอร์บอร์ดระบบสุขภาพ กำชับการทำงาน และยินดีความสำเร็จในการนำร่องนโยบายยกระดับระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บัตรทอง 30 บาท) ซึ่งจะเปิดให้ประชาชน “ใช้บัตรประชาชนใบเดียว” เข้ารับการรักษาได้ในสถานพยาบาลทุกเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน โดยจะเริ่มใช้งานในวันที่ 8 มกราคม 2567 นี้ ซึ่งได้คัดเลือก 4 จังหวัดนำร่องแล้ว ได้แก่ แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สำหรับการให้บริการที่จะเริ่มนำร่อง ตามมติของคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ มีทั้งหมด 5 บริการ ประกอบด้วย  – การใช้บัตรประชาชนใบเดียวในการรับบริการได้ทุกที่ โดยไม่ต้องใช้ใบส่งตัว ด้วยปัจจุบันเทคโนโลยีสามารถเชื่อมโยงข้อมูลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ การเขียนใบส่งตัวจึงไม่จำเป็น ซึ่งขณะนี้ สปสช. อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมของระบบข้อมูล และคาดว่าจะแล้วเสร็จเร็ว ๆ นี้ – การรักษามะเร็งครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกในกลุ่มเด็ก การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก มะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม […]

กองกำลังผาเมือง สนับสนุนทีมแพทย์ฉุกเฉิน บินรับผู้ป่วยวิกฤติในพื้นที่ห่างไกล

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 0850 กองกำลังผาเมือง โดย ชุดปฏิบัติการบินทหารบก กองกำลังผาเมือง จัดเฮลิคอปเตอร์ใช้งานทั่วไป แบบ 145 (ฮ.ท.145) จำนวน 1 เครื่อง สนับสนุนสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) รับผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ เพศชาย อายุ 53 ปี มีอาการเส้นเลือดในสมองตีบ จาก โรงพยาบาลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อเข้ารับการรักษาพยาบาลต่อที่ โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้เวลาบินประมาณ 20 นาทีปัจจุบันผู้ป่วยได้ถึงมือทีมแพทย์อย่างปลอดภัย

กรมอนามัย เปิด “ศูนย์ป้องกันฝุ่น” เตือนประชาชน หลังพบฝุ่นสูงต่อเนื่อง

         กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พร้อมเปิดศูนย์เฝ้าระวังและประสานงานด้านการป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพกรณีหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็กทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เพิ่มความมั่นใจให้ประชาชน พร้อมแนะกลุ่มเสี่ยงดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ        นายแพทย์อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ปริมาณฝุ่นละอองของวันที่ 5 พฤศจิกายน 2566 พบว่า มีค่า PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน (ค่ามาตรฐาน คือ 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยมีค่าสูงสุดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เท่ากับ 85.6 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (สีแดง) รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่าฝุ่น PM2.5 สูงสุด เท่ากับ 49.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวได้ และคาดการณ์ว่าปริมาณ PM2.5 บริเวณพื้นที่ของกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จะยังมีแนวโน้มอยู่ในระดับที่เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ (สีส้ม) ต่อเนื่องไปอีกสักระยะ         […]

พบสารเคมี PFAs ที่ก่อมะเร็ง ในเครื่องสำอางกันน้ำ

สื่อนอกอย่าง theguardian รายงานถึงการศึกษาสารเคมี PFAs ((Perfluoroalkyl and Polyfluoroalkyl Substances) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “สารเคมีอมตะ” (forever chemicals) ซึ่งสารเคมีเหล่านี้เป็นสารเคมีที่มนุษย์สร้างขึ้นมาเอง และไม่สามารถถูกทำลายได้ ไม่ว่าจะใช้แบคทีเรีย ไฟ หรือน้ำ ก็ตาม และล่าสุดพบว่าอาจมีการผสมในเครื่องสำอางค์หลายชนิด โดยเฉพาะเครื่องสำอางค์แบบกันน้ำ เครดิตภาพ:https://www.seegerweiss.com/product-liability/waterproof-makeup-pfas-lawsuit/ ขณะที่ seegerweiss รายงานผลการศึกษาล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามาสคาร่า ลิปสติก อายไลเนอร์ และผลิตภัณฑ์แต่งหน้าอื่นๆ แบบกันน้ำและติดทนนานยอดนิยม อาจมีสารเคมี PFAs ที่ก่อมะเร็ง สารเคมีเหล่านี้อาจทำให้ผู้ใช้ได้รับผลกระทบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ สารเคมีอมตะ หรือสาร PFAs ถูกใช้อย่างแพร่หลายในการผลิตเครื่องสำอางค์หลายยี่ห้อทั้งในอเมริกาและแคนาดา อีกทั้งรายงานล่าสุดที่ถูกตีพิมพ์ใน Environmental Science & Technology เผยว่า มีสารฟลูออรีนอยู่ในระดับสูง ซึ่งสารนี้เป็นตัวบ่งชี้ว่ามีสาร PFAs และ สารเคมีเหล่านี้ มีความเชื่อมโยงกับ โรคมะเร็ง ⁃โรคตับ ไทรอยด์ ภูมิคุ้มกันลดลง ฮอร์โมนแปรปรวน และอื่นๆ ดังนี้ University […]

ไข้เลือดออก ทำไมเป็นแล้วเป็นอีก

#ไข้เลือดออก ทำไมเป็นแล้วเป็นอีก??.. #ไวรัสไข้เลือดออก (dengue) มี 4 สายพันธุ์ จึงสามารถป่วยจากการติดเชื้อซ้ำได้ เนื่องจากไข้เลือดออก อาจเกิดจากไวรัสคนละสายพันธุ์ การติดเชื้อไข้เลือดออกครั้งแรก มักจะไม่รุนแรง หรือไม่ปรากฎอาการ แต่การติดเชื้อไข้เลือดออกซ้ำครั้งที่ 2 จะทำให้อาการของโรครุนแรงขึ้น ได้แก่ มีไข้สูง คลื่นไส้ อาเจียน เวียนศีรษะ ความรุนแรงของโรคจะอยู่ในรายที่มีเกล็ดเลือดต่ำ อาจเห็นจุดเลือดออกสีแดงเล็กๆ ตามผิวหนัง เนื่องจากมีเลือดออกที่ผิวหนัง ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ #โรคไข้เลือดออก #วัคซีนไข้เลือดออก #ตรวจไข้เลือดออกรู้ผลไว #วัคซีนไข้เลือดออกรุ่นใหม่2023 #QDENGA☎️ ติดต่อสอบถามและสั่งจองวัคซีน ได้ที่ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ โรงพยาบาลลานนา โทร.052-134777

เตือนภัย ไข้หูดับ ภัยอันตรายที่เกิดจากการทานอาหาร สุก ๆ ดิบ ๆ

🐖👂🏻หมอลานนาเตือนภัย #ไข้หูดับ ภัยอันตรายที่เกิดจากการทานอาหาร สุกๆ ดิบๆ 🥩อาหารสุก ๆ ดิบ ๆ คงเป็นอาหารจานโปรดของใครหลาย ๆ คนใช่ไหมคะ..?แต่รู้หรือไม่ พฤติกรรมการทานอาหารแบบนี้ อาจนำไปสู่อันตรายถึงแก่ชีวิตได้เพราะอาหารที่ไม่สุกนั้นอาจจะมีเชื้อโรคที่เราไม่สามารถมองเห็นได้แฝงอยู่ทางที่ดีควรหลีกเลี่ยงการทาน #เมนูดิบ เหล่านี้ เพราะไม่อาจจะเป็นแค่โรคไข้หูดับ แต่โรคร้ายอื่น ๆ ก็อาจมาเยือนคุณได้.“โรคไข้หูดับ” จะมีสาเหตุมาจากอะไรและติดต่อได้อย่างไรนั้น วันนี้.. มาทำความรู้จักกับโรคไปพร้อมกันค่ะ #ติดตามอ่านบทความเพิ่มเติม จาก นพ. วิกรม จิวะชาติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้าน #หูคอจมูก #โรงพยาบาลลานนา >>> https://bitly.ws/YREJ.🧑🏼‍⚕️หากมีอาการผิดปกติ เช่น #ไข้สูง #ปวดศีรษะ #ท้องเสีย หลังจากการทานอาหารสุกๆดิบๆให้รีบไปพบแพทย์เพื่อการตรวจวินิจฉัย และให้การรักษาทันทีแผนก #หูคอจมูก #โรงพยาบาลลานนา #เปิดให้บริการทุกวัน โทร 052-134777

คลำเจอก้อนที่คอ เสี่ยง! มะเร็งต่อมน้ำเหลือง

อุบัติการณ์ของมะเร็งต่อมน้ำเหลือง ถือว่าเป็น 1 ใน 10 ของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทย จากสถิติปี 2020 พบว่าโรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง จัดอยู่ในอันดับที่ 8 ของโรคมะเร็งชนิดอื่นๆ โดยเป็นอันดับที่ 5 ในเพศชาย และเป็นอันดับที่ 9 ในเพศหญิง โดยเฉลี่ยแล้วในแต่ละปี จะพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ ประมาณ 4,500-5,000 กว่าราย 🟡ระบบน้ำเหลืองเป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกาย ประกอบไปด้วย ต่อมน้ำเหลือง หลอดน้ำเหลือง อวัยวะน้ำเหลือง เช่น ต่อมไทมัส ม้าม และไขกระดูก เกี่ยวข้องกับการผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวที่เรียกว่า lymphocytes ทำหน้าที่ต่อสู้ และปกป้องร่างกายจากเชื้อโรค และสิ่งแปลกปลอม 🟡มะเร็งต่อมน้ำเหลืองเรียกอีกอย่างว่า ลิมโฟมา (Lymphoma) เกิดจากเซลล์เม็ดเลือดขาวมีการกลายพันธุ์ในระยะต่างๆ นำไปสู่โรคมะเร็งต่อมน้ำเหลือง 🟡ปัจจัยเสี่ยงยังไม่ทราบแน่ชัด แต่จากการศึกษาเบื้องต้น พบว่า มีปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ 🟡อาการผู้ป่วยจะมีอาการค่อนข้างหลากหลาย ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะพบแพทย์ด้วยสาเหตุต่อมน้ำเหลืองโต แต่อาการอื่นๆ ที่พบได้ เช่น มีไข้ อ่อนเพลีย ด้วยภาวะแทรกซ้อนจากมะเร็งต่อมน้ำเหลือง […]

ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวัง “โรคไข้หูดับ”

🆘 ประกาศแจ้งเตือนเฝ้าระวัง “โรคไข้หูดับ” ‼️ งานควบคุมโรคและระบาดวิทยา โรงพยาบาลดอยเต่า ได้รับแจ้ง พบคนไข้โรคติดเชื้อสเตร็ปโตคอคคัสซูอิส หรือโรคไข้หูดับ ยืนยันผลตรวจทางห้องปฏิบัติการส่งตรวจพบเชื้อในผู้ป่วย จำนวน 1 รายจึงแจ้งเตือนและขอความร่วมมือ พี่น้องประชาชนอำเภอดอยเต่า เลือกรับประทานอาหารปรุงสุก ถูกสุขอนามัย “ไม่รับประทานหมูดิบ” ซึ่งเสี่ยงต่อการปนเปื้อนเชื้อดังกล่าว เช่น ลาบหมูดิบ หลู้ หรือเมนูอื่นๆที่มีหมูดิบประกอบและหากผู้ประกอบอาหารมีเเผลบริเวณมือ “ให้ปกปิดเเผลให้มิดชิด” เพื่อไม่ให้สัมผัสกับอาหารโดยตรง เพราะ “เชื้ออาจเข้าทางบาดเเผลได้” หากเกิดการติดเชื้อสเตรปโตคอคคัสซูอิส ได้รักษาล่าช้าอาจทำให้เสียชีวิตได้

เลเซอร์รอยแตกลายมีอะไรบ้าง มีขั้นตอนการทำอย่างไร

 ผิวแตกลาย ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งศัตรูตัวร้ายที่คอยทำลายความมั่นใจของสาว ๆมักจะเกิดกับคนที่น้ำหนักขึ้นไว และเหล่าคุณแม่ที่กำลังมีน้อง แม้จะสามารถใส่เสื้อผ้าปกปิดได้แต่ก็ทำลายความมั่นใจไปมากพอสมควร ในส่วนของวิธีการเยียวยา การใช้ “เลเซอร์รอยแตกลาย” ถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย และได้รับการยอมรับมากที่สุด วันนี้จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับสาเหตุของการเกิดรอยแตกลาย ชนิดของเลเซอร์ และขั้นตอนการรักษา จะมีอะไรบ้างตามมาดูกันได้เลย รอยแตกลายเกิดจากอะไร “รอยแตกลาย” หรือ “Stretch marks” เกิดจากการที่ผิวของเราขยายตัวเร็วเกินไปจนชั้นหนังแท้ฉีกขาด พอฉีกขาดอิลาสตินก็จะรีบเข้ามาทำการซ่อมแซมผิวอย่างรวดเร็วเพื่อปิดรอยฉีกบริเวณนั้น ๆ ทำให้เกิดเป็นรอยแตกลายนั่นเอง โดยรอยแตกลายมีด้วยกันสองชนิดคือ  1. รอยแตกลายสีแดง (Striae Rubra) เป็นรอยแตกที่เกิดขึ้นใหม่ ๆ โดยเกิดจากการที่ผิวหนังของเรายืดตัวเร็วจนเกินไป มักตอบสนองต่อการรักษาด้วยเลเซอร์ได้ดี และ  2. รอยแตกลายสีขาว (Striae Alba) เกิดจากรอยแตกลายสีแดงที่พอเวลาผ่านไปก็ได้เปลี่ยนเป็นสีขาว ซึ่งตอบสนองต่อการรักษาได้ยากกว่า เลเซอร์รอยแตกมีอะไรบ้าง ? การใช้เลเซอร์รอยแตกลายถือได้ว่าเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยและเห็นผลมากที่สุด โดยตัวเลเซอร์มีด้วยกัน 5 ชนิด คือ 1. PICOWAY : เป็นการยิงพลังงานลงไปใต้ชั้นผิวเพื่อกระตุ้นการสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนและอีลาสตินใหม่ ให้รอยแตกลายค่อย ๆ หายไป ความพิเศษของเลเซอร์ชนิดนี้ คือเค้าสามารถช่วยแก้ไขปัญหาผิวหน้าอื่น […]

รู้จักกับการผ่าตัดกรามปรับรูปหน้าให้เรียวสวย ก่อนทำควรรู้อะไรบ้าง

การมีใบหน้าใหญ่ กรามชัด ดูดุ ในปัจจุบันเป็นลักษณะใบหน้าที่ไม่ตรงกับเทรนด์บิวตี้ที่เน้นความละมุน อ่อนหวาน มีวีเชป หน้าเรียวแบบเกาหลี คนที่ประสบปัญหานี้อยู่อาจขาดความมั่นใจได้ง่าย ไม่กล้าถ่ายรูปหน้าชัดเพราะกังวลในรูปหน้าของตัวเอง การตัดกรามเป็นการศัลยกรรมโครงหน้าที่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนถาวร แม้เป็นเพียงการปรับสมดุลของกระดูกใบหน้าแต่ช่วยให้เห็นความเปลี่ยนแปลงของภาพรวมที่ดีขึ้นได้เป็นอย่างมาก ตัดกรามจะแก้ปัญหาใดได้บ้าง และเหมาะกับใคร มีเทคนิคในการทำอย่างไร?บทความนี้มีคำตอบ ตัดกรามคืออะไร?  ตัดกรามเป็นการผ่าตัดศัลยกรรมโครงหน้าเพื่อแก้ปัญหารูปหน้าผิดรูป หรือปรับให้ดูสมมาตร สมดุลขึ้น การตัดกรามจะช่วยแก้ปัญหากรามที่มีขนาดใหญ่ ปรับโครงหน้าใหญ่ หรือกล้ามเนื้อหนา ใบหน้าทรงเหลี่ยม ให้ดูเล็กลงเข้ารูปยิ่งขึ้นด้วยวิธีการตัดกระดูกรามส่วนที่ยื่นเกินมาออก ซึ่งเป็นเทคนิคที่จะช่วยทำให้กล้ามเนื้อกรามมีขนาดเล็กลงและดูโค้งมนรับกับแนวคาง ภาพรวมใบหน้าจึงดูเรียวและดูอ่อนหวานขึ้น การตัดกราม ช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง? การตัดกรามจะช่วยแก้ปัญหาโครงหน้าที่มีลักษณะใหญ่จากขนาดของกระดูกกรามให้เล็กลง ปรับสมดุลให้กับรูปกรามที่มีขนาดไม่เท่ากัน 2 ด้านให้สมมาตรขึ้น แก้ปัญหากรามใหญ่ให้ดูเล็กลง แรวมไปถึงทำให้ดูมีคางมากขึ้น และลดปัญหาการสึกหรอของฟัน สามารถเคี้ยวอาหารได้สะดวก และเป็นการผ่าตัดที่ใช้สำหรับรักษาผู้ป่วยที่มีภาวะหยุดหายใจขณะหลับอีกด้วย ใครที่เหมาะกับการตัดกราม เทคนิคการตัดกรามมีกี่แบบ? การตัดกรามแบ่งได้ออกเป็น 2 เทคนิค ที่มีขั้นตอนและตำแหน่งในการผ่าตัดต่างกัน ดังนี้ ตัดกรามโดยเปิดแผลนอกช่องปาก การตัดกรามโดยมีการกรีดเปิดแผลบริเวณมุมกรามภายนอกตรงซอกเหงือกฟันซี่สุดท้ายเพื่อเข้าถึงตำแหน่งของกระดูกกราม จากนั้นศัลยแพทย์จะทำการกรอกระดูกกราให้เล็กลงก่อนเย็บปิดแผล วิธีนี้จะทิ้งรอยแผลเป็นภายนอกหลังทำ และเสี่ยงกระทบกับเส้นประสาทได้ง่าย จึงไม่ค่อยได้รับความนิยมมากนักในปัจจุบัน ตัดกรามโดยเปิดแผลในช่องปาก เทคนิคนี้ศัลยแพทย์จะเปิดแผลจากด้านในช่องปากตรงคอฟันซี่ในสุด และผ่าที่บริเวณหลังซอกเหงือกเพื่อตัดกระดูกกรามและตัดแต่งได้ง่ายตลอดทั้งแนวขากรรไกร เทคนิคนี้จะช่วยให้ตัดกรามง่ายขึ้นดูเป็นธรรมชาติได้รูปกว่าและเลี่ยงความเสี่ยงในการโดนเส้นประสาทได้ รวมทั้งไม่ทิ้งรอยแผลเป็น แต่จะต้องอาศัยประสบการณ์ […]

เชียงใหม่ จัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดสมอง ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” วันนี้ (29 ต.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด “โครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 9 เฉลิมพระเกียรติ” จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “คนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนไทยไร้สโตรค” ซึ่งจัดขึ้นที่บริเวณหน้าศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ เช่นเดียวกับจังหวัดอื่นๆ ทั่วประเทศ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ที่ทรงเป็นแสงนำใจและทรงเป็นแบบอย่างแก่ประชาชนชาวไทยในการรักษาสุขภาพมาโดยตลอด อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนหันมาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง ห่างไกลจากโรคภัยต่างๆ ควบคู่ไปกับการให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมอง โดยกิจกรรมในส่วนของการ เดิน-วิ่ง ในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 […]

ปรับรูปหน้ายาว ฟันไม่สบกัน คางยื่น ยังไงดี? ผ่าตัดขากรรไกรช่วยได้ไหม?

รูปหน้ายาว คางยื่น ปัญหาที่ไม่ได้กระทบกับความสวยงามเพียงเท่านั้น แต่มาพร้อมอาการฟันไม่สบกันที่ทำให้เคี้ยวอาหารลำบากขึ้น ลักษณะความผิดปกตินี้มีต้นเหตุจากขนาดของขากรรไกรที่ไม่สมดุล การผ่าตัดขากรรไกรจึงเป็นวิธีรักษาที่ช่วยแก้ได้แบบถาวร ใครที่มีปัญหานี้แล้วต้องการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อปรับรูปหน้า บทความนี้ได้รวมรวบข้อมูลที่เป็นประโยชน์มาให้แล้ว ใบหน้าแบบไหนที่ควรผ่าตัดขากรรไกร? การผ่าตัดขากรรไกรเป็นการรักษาใบหน้าผิดรูปซึ่งกระทบกับความงามและการใช้ชีวิต ลักษณะใบหน้าหรืออาการที่ควรเลือกรักษาด้วยการผ่าตัดขากรรไกรมีดังนี้ -ขากรรไกรผิดรูปทำให้หน้าเบี้ยว หรือเอียงข้างใดข้างหนึ่ง -ใบหน้ามีความยาวกว่าทั่วไป  -ฟันล่างยื่นมาซ้อนฟันบน -มีลักษณะของคางยื่น เหงือกยื่น -ปากอูม -ปัญหาฟันไม่สบกัน เคี้ยวอาหารลำบาก ผ่าตัดขากรรไกรช่วยอะไรได้บ้าง? หลังจากผ่าตัดขากรรไกรแล้วจะช่วยแก้ปัญหารูปหน้าได้เห็นผลหลักๆ ดังนี้ -อาการฟันไม่สบกันหายเป็นปกติ -สามารถเคี้ยวอาหารได้สะดวก -ขากรรไกรบนและล่างอยู่ในตำแหน่งสมดุลกัน -ใบหน้าเข้ารูป ดูสมส่วนมากขึ้น -ปรับภาพรวมโครงหน้าให้สวยขึ้น ดูบุคลิกภาพดี การจัดฟันแก้รูปหน้ายาว คางยื่น ได้มั้ย? การจัดฟันหลักๆ แบ่งเป็น 2 แบบ คือ การจัดฟันเพื่อความสวยงาม และการจัดฟันเพื่อเตรียมพร้อมศัลยกรรมโครงหน้า ซึ่งการจัดฟันเพื่อแก้ปัญหาคางยื่นจะเป็นแบบที่ 2 แต่ปัญหาของคางยื่นไม่ได้มาจากโครงสร้างฟัน ต้นเหตุจริงๆ เป็นเพราะมีขากรรไกรผิดรูป การแก้คางยื่น หน้ายาว จึงไม่สามารถทำได้ด้วยการจัดฟันเพียงอย่างเดียว แต่ต้องมีการผ่าตัดขากรรไกรเพื่อช่วยให้โครงหน้าสมมาตร แก้ปัญหาได้ตรงจุดที่สุด การผ่าตัดขากรรไกรด้วยเทคนิคเกาหลีเป็นอย่างไร? ที่เกาหลีจะมีโรงพยาบาลที่มีแผนกเฉพาะทางด้าน Maxillofacial และศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโครงหน้าทำงานประสานกันกับทันตแพทย์จัดฟันตั้งแต่เริ่มต้นวางแผนการผ่าตัด คนไข้จึงมั่นใจได้ว่าการรักษาจะเป็นไปอย่างต่อเนื่อง […]

รัฐบาลเคาะนำร่อง 4 จังหวัด บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบสุขภาพแห่งชาติ เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับระบบสาธารณสุขของไทย โดนที่ประชุมมีการหารือ 5 นโยบายเร่งด่วนยกระดับ 30 บาท ได้แก่ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาได้ทุกที่, มะเร็งครบวงจรและการให้วัคซีน HPV, สถานชีวาภิบาล เพื่อฟื้นฟู ดูแลสุขภาพต่อเนื่อง, การเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขต กทม. และการดูแลสุขภาพจิต และแก้ปัญหายาเสพติด ที่ตั้งเป้าบำบัด ฟื้นฟู คืนผู้ป่วยสู่สังคม สำหรับ บัตรประชาชนใบเดียวรักษาทุกที่ จะมีการนำร่องใน 4 จังหวัด ได้แก่ จ.แพร่ เพชรบุรี ร้อยเอ็ด และนราธิวาส ที่สามารถเข้ารับบริการได้ทุกเครือข่ายทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ การเพิ่มการเข้าถึงบริการในเขต กทม. ระยะแรก จะนำร่อง รพ.ประจำเขตดอนเมือง โดยยกระดับ รพ.ทหารอากาศ (สีกัน) เป็น รพ.ทุติยภูมิขนาด 120 เตียง ยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุข 60 รสสุคนธ์ มโนชญากร เป็น รพ.ผู้ป่วยนอกเฉพาะทางร่วมกับ […]

กรมอนามัย เผย ผู้สัมผัสฝุ่น PM2.5 เสี่ยงพบโรคทางเดินหายใจ

กรมอนามัย เผย ผู้สัมผัสฝุ่น PM2.5 เสี่ยงพบโรคทางเดินหายใจ ห่วงกลุ่มเสี่ยง แนะงดกิจกรรมกลางแจ้งช่วงค่าฝุ่นสูง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เผยพบประชาชนร้อยละ 34 มีปัญหาระบบทางเดินหายใจจากการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 ห่วงกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เฝ้าระวังและป้องกันตนเองจากผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมย้ำลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้งหรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง แพทย์หญิงอัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่าเนื่องจากขณะนี้เป็นช่วงปลายฤดูฝนและจะเข้าฤดูหนาว มีแนวโน้มความกดอากาศที่สูงขึ้น อากาศไม่ถ่ายเท จะทำให้ฝุ่นละอองสะสมและเพิ่มสูงขึ้น ทั้งนี้ จากรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ ของศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษ ทางอากาศ ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 พบว่า ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลพบค่าฝุ่นเกินมาตรฐาน ตรวจวัดได้ 24.6 – 55.7 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) สำหรับภาคอื่นๆ ภาพรวมยังไม่เกิน ค่ามาตรฐาน และจากการคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 จะอยู่ในระดับสีส้มอีก 1-2 วัน เนื่องจากสภาพอากาศนิ่ง จากข้อมูลเฝ้าระวังการรับสัมผัสฝุ่น PM2.5 เชิงรุกผ่านทางเว็บไซต์ 4Health ในต้นปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝุ่น […]

อย.สั่งเรียกคืนยาลดความดัน “เออบีซาแทน” 42 รุ่น พบใช้วัตถุดิบปนเปื้อนสารก่อมะเร็ง

อย. เรียกเก็บคืนยาลดความดันโลหิตเออบีซาแทน (Irbesartan) เฉพาะบางรุ่นการผลิตที่ใช้วัตถุดิบที่ปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็งเอแซดบีที (Azidomethyl biphenyl tetrazole; AZBT) ขอผู้ป่วยอย่าตื่นตระหนก อย. ยืนยันยารุ่นการผลิตอื่นในท้องตลาดมีความปลอดภัย นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า กรณีที่ต่างประเทศมีการเรียกคืนยารักษาโรคความดันโลหิตสูงเออบีซาแทน (Irbesartan) จากบริษัทผู้ผลิต เนื่องจากพบการปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็งเอแซดบีทีในวัตถุดิบที่ใช้ผลิตยา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จึงเร่งให้ผู้ผลิตตรวจสอบและเปลี่ยนไปใช้วัตถุดิบที่ไม่มีการปนเปื้อน ควบคู่ไปกับการตรวจสอบเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์ยาที่จำหน่ายในท้องตลาด โดย อย. เก็บตัวอย่างวัตถุดิบยาทุกแหล่งที่นำมาใช้ในการผลิตยา ส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เมื่อพบว่ามีวัตถุดิบบางรุ่นที่พบปนเปื้อนสารที่อาจก่อมะเร็งเกินเกณฑ์สากลที่ยอมรับได้  อย. จึงสั่งให้ผู้รับอนุญาตผลิตเรียกเก็บคืนยาสำเร็จรูปที่ใช้วัตถุดิบที่พบการปนเปื้อน และแจ้งเตือนการเรียกเก็บคืนยาไปยังโรงพยาบาล คลินิก และร้านยา ควบคู่กับการประสานให้ผู้รับอนุญาตผลิตชดเชยเปลี่ยนยารุ่นการผลิตอื่นที่ปลอดภัยต่อไป อย่างไรก็ตาม การปนเปื้อนของสารที่อาจก่อมะเร็งดังกล่าวพบเพียงเฉพาะบางรุ่นการผลิตในผลิตภัณฑ์ยาสำเร็จรูปที่เรียกคืนเท่านั้นโดยรายการยาที่เรียกเก็บคืนสามารถตรวจสอบได้จากเอกสารแนบท้าย สำหรับผู้ป่วยที่ใช้ยาเออบีซาแทนเพื่อรักษาโรคความดันโลหิตสูง ไม่ควรหยุดยาทันทีเนื่องจากยารักษาโรคความดันโลหิตสูงเป็นยาที่จำเป็นต้องใช้อย่างต่อเนื่อง และขอให้ตรวจสอบยาที่ใช้อยู่ หากพบว่าเป็นรุ่นการผลิตที่เรียกเก็บคืน ควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกร และขอเน้นย้ำว่าผู้ป่วยยังคงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ยาเออบีซาแทนยี่ห้อเดิมในรุ่นการผลิตอื่นที่ไม่มีการปนเปื้อนได้ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ email : [email protected] หรือ โทร 025907405    

1 2 3 349