70575

ชาวบ้านรวมตัวร้อง หลังเจอพิษน้ำประปาไม่ไหล

เมื่อวันที่ 2 ธ.ค.2566 ที่บ้านแช่แห้ง ม.6 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา หลังจากบ้านส่วนหนึ่งได้ร้องเรียนผ่านสื่อเข้ามาว่าในตอนนี้น้ำประปาภายในหมู่บ้านไม่ไหว แต่ถ้าไหลก็จะไหลน้อยมาก โดยชาวบ้านไม่ต่ำกว่า 20 หลังคาทนใช้น้ำประปามาเกือบ 5 เดือนแล้วทั้งนี้บางรายมีบ้าน 2 ชั้นพบว่าในช่วงเช้าและช่วงเย็นจะอาบน้ำแทบจะไม่มีน้ำไหลแม้แต่น้อยอีกทั้งบางหลังได้ติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นแต่ก็ไม่สามารถที่จะอาบน้ำอุ่นได้เนื่องจากแรงดันน้ำประปาแรงไม่พอ ทั้งนี้ชาวบ้านส่วนหนึ่งเจอแจ้งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือการประปาส่วนภูมิภาคสาขา อ.จุน จ.พะเยาให้เข้ามาตรวจสอบแล้วก็เจอเจ้าหน้าที่อ้างว่าเครื่องทำน้ำอุ่นเสียทำให้ชาวบ้านหลายคนเกิดความสงสัยเป็นอย่างมากในเรื่องนี้ ร.ต.อ.จำเนียร มาไกล 1 ในชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับความเดือดร้อนได้เล่าว่า บ้านของตนเองเป็นบ้าน 2 ชั้นซึ่งตอนนี้อยู่คนเดียว ในการใช้น้ำอุปโภค – บริโภคส่วนใหญ่จะเป็นน้ำประปาจากการประปาส่วนภูมิภาค อ.จุน ทั้งนี้พบว่าน้ำประปาไม่ไหลหรือถ้าไหลก็ไหลน้อยมากมาประมาณ 5 เดือนแล้ว ซึ่งในช่วงนี้เป็นช่วงฤดูหนาวทำให้เครื่องทำน้ำอุ่นบนชั้น 2 ไม่สามารถทำงานได้ ทั้งนี้ตนเองใช้วิธีแก้ไขคือเปิดน้ำใส่ถังรองใช้น้ำในทุกช่วงเวลา ส่วนชั้นล่างนั้นถ้าน้ำประปาไหลก็จะมาไม่แรงบางวันก็ไม่ไหลเลยทำให้บางทีไม่สามารถล้างถ้วยชามได้เช่นกัน ทั้งนี้ตนเองอยากให้เจ้าหน้าที่การประปาส่วนภูมิภาค อ.จุนได้เร่งเข้ามาแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านเดือดร้อนนี้ให้ด้วยเพราะชาวบ้านละแวกข้างเคียงก็ไม่มีน้ำใช้เช่นกัน เกรงว่าถ้าเข้าสู่ช่วงฤดูหนาวที่อากาศหนาวจัดอาจจะทำให้ผู้สูงอายุหรือเด็ก ๆ ไม่มีอาบอุ่นที่จะอาบในส่วนของบ้านที่ติดเครื่องทำน้ำอุ่นรวมทั้งบางหลังก็อาจจะไม่มีน้ำไว้ซักผ้าเช่นกัน ด้านน.ส.จริยานันท์ พันตา ผู้ใหญ่บ้านแช่แห้ง ม.6 ได้ให้สัมภาษณ์ว่า ในเรื่องราวที่เกิดขึ้นนี้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักเกี่ยวกับน้ำประปาที่ไม่ไหลนี้ โดยช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาภายในกลุ่มไลน์ของหมู่บ้านชาวบ้านไม่ต่ำกว่า 20 รายมีความเดือดร้อนหนักเกี่ยวกับเรื่องน้ำประปานี้ ทั้งนี้ตนเองอยากขอให้เจ้าหน้าที่การประปาเข้ามาช่วยดูแลชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้อย่างเร่งด้วย ล่าสุดทางนายกฤษดา […]

กิจกรรมเสนาสนเทศ ให้กับกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน

เรียน​ ผู้​บังคับ​บัญชา ​เพื่อ​กรุณา​ทราบ​ เมื่อ 30 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น. ร.17 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเสนาสนเทศ ให้กับกำลังพลนายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ของหน่วย ประจำเดือน พ.ย. 66 เพื่อชี้แจงและเน้นย้ำการปฏิบัติตามข้อสั่งการและนโยบาย ตลอดถึงสร้างการรับรู้ และความเข้าใจในเจตนารมณ์ของผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น ให้กำลังพลได้รับทราบเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องโดยมี รอง ผบ.ร.17 เป็นประธาน ณ ห้อง MM ร้อย.บก.ร.17 ค่ายขุนเจืองธรรมิกราช อ.เมือง จว.พ.ย.การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ผบ.พล.ร.7 ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการ”ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ”

เรียน​ ผู้​บังคับ​บัญชา ​เพื่อ​กรุณา​ทราบ​ เมื่อ 29 พ.ย. 66 เวลา 16.00 น. พล.ต.ชายแดน กฤษณสุวรรณผบ.พล.ร.7 เป็นประธานในกิจกรรมโครงการ “ปลูกวันแม่ เกี่ยววันพ่อ” ของ ร.17 พัน.4 ซึ่งเป็นการดำเนินการปลูกข้าว โดยใช้พื้นที่ว่างของหน่วยให้เกิดประโยชน์ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลวงรัชการที่ 9 ในการนี้ ผบ.พล.ร.7 ได้ร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว ร่วมกับ ผบ.ร.17 พัน.4 พร้อมกำลังพล และครอบครัว แสดงออกถึงความสมัครสมานสามัคคีและคงความเป็นอัตลักษณ์ของหน่วย ร.17 พัน.4 ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ แปลงนาข้าวภายในหน่วยค่ายขุนจอมธรรม ร.17 พัน.4 อ.เชียงคำ จ.พะเยา การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ตรวจเยี่ยมการฝึกขยายผล JPMRC 24-01 และ CPP ของกำลังพลหน่วย ร.17 พัน.4

เรียน​ ผู้​บังคับ​บัญชา ​เพื่อ​กรุณา​ทราบ​ เมื่อ 29 พ.ย. 66 เวลา 14.00 น. พล.ต.ชายแดน กฤษณสุวรรณ ผบ.พล.ร.7 และคณะฯ ตรวจเยี่ยม การฝึกขยายผล JPMRC 24-01 และ CPP ของกำลังพลหน่วย ร.17 พัน.4 ณ สนามฝึก ร. 17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ▶️ สาธิตการฝึกขยายผลการฝึกร่วม JPMRC 24-01 (Join Pacific Multi – National Readiness Center)🔸 การเจาะเครื่องกีดขวางและสนามทุ่น โดยใช้วัตถุระเบิดบังกะโลตอปิโดแสวงเครื่อง🔸 รูปขบวนการเคลื่อนที่แบบกล่องตามหลักนิยม กองทัพสหราชอณาจักร🔸 การฝึก Cold Load จำลองสถานการณ์ การขึ้น ลงอากาศยาน พร้อมนั่งประจำที่ ตามแผนการบรรทุก […]

ร.17 พัน.4 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 66

เมื่อ 27 พ.ย. 66, 1730 พ.ท. บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 มอบหมายให้ ฝกร.ร.17 พัน.4 จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 66 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม บำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ภายในหน่วย ทั้งนี้ได้มีการประกวดขบวนแห่กระทง และประกวดกระทงสวยงาม โดยมี พ.ท. บุรฉัตร ภูนาเมือง เป็นประธานฯ ณ ค่ายขุนจอมธรรม ร.17 พัน.4 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยาผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทัศนศึกษาในค่ายทหาร แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

เมื่อ 28 พ.ย. 66 เวลา 10.00 น. ร.17 พัน.4 จัด ชป.กร.(ประจำอำเภอ) ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ร่มเย็น ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ จ.พะเยา จำนวน 156 คน ในโอกาสทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์อนุสรณ์ผู้เสียสละ พตท.2324 โดยมีกิจกรรมดังนี้ ในโอกาสนี้ พ.ท. บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 ได้สนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหารว่างและน้ำดื่ม ให้กับคณะครูและเด็กนักเรียนในระหว่างทัศนศึกษา การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

โครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ. ทำ MOU ร่วมกับโรงเรียนบ้านเลี้ยว สนับสนุนโครงสู้ฝุ่น PM 2.5

 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ที่โรงเรียนบ้านเลี้ยว ตำบลงิม อำเภอปง จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาเด็กซี.ซี.เอฟ.จังหวัดพะเยา นำโดยนายขจรศักดิ์ กาติ๊บ ประธานกรรมการบริหารโครงการฯ นางสาวศุภาพิชญ์ สงคำ ผู้ประสานงานภาค 2 พร้อมเจ้าหน้าที่โครงการฯ ร่วมประชุมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกันระหว่างองค์กร (MOU) งบประมาณสนับสนุนโครงการยิ้มสู้ฝุ่น PM2.5 โดยมีนาย นิคม  กีรติวรางกูร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา พะเยา เขต 2   เป็นประธาน และเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษา พร้อมคณะผู้อำนวยการ และครูผู้เกี่ยวข้อง จากโรงเรียนบ้านเลี้ยว เข้าร่วมเพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงฯ นอกจากการลงนามบันทึกข้อตกลงแล้วยังได้มีการ ประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงบประมาณที่ได้รับในการดำเนินกิจกรรม ขั้นตอนการดำเนินการเบิกค่าใช้จ่ายของโครงการฯ  งบประมาณทั้งสิ้น 158,000 บาท มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจสร้างความตระหนัก เกี่ยวกับปัญหาฝุ่น PM2.5 แก่คนในชุมชน เด็กและเยาวชนในโรงเรียน       สำหรับ การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ เพื่อปลูกจิตสำนึกให้เด็กและเยาวชนตระหนักถึงผลกระทบของฝุ่น PM2.5 และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาลดสาเหตุที่ให้เกิดฝุ่น PM2.5 ในระดับชุมชน   เพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างชุมชนและภาคีต่างๆ […]

“จิตอาสา บริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

เมื่อ 27 พ.ย. 66 เวลา 0930 น. พ.ท. บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 มอบหมายให้ ฝกร. ร.17 พัน.4 จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 2 นาย บริจาคโลหิตให้แก่ นางคำ ค้ำจุน ซึ่งมีความจำเป็นต้องการรับบริจาคโลหิต เนื่องจากป่วยเป็นเลือดออกในกระเพาะอาหาร ในครั้งนี้ได้บริจาคโลหิต จำนวน 900 ซีซี ณ โรงพยาบาลเชียงคำ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยาผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พะเยาชื่นมื่นลอยกระทงปี 66 ทุกหน่วยงานร่วมจัดยิ่งใหญ่

เมื่อคืนวันที่ 27 พ.ย.2566 ที่ผ่านมา ในหลายพื้นที่ของ จ.พะเยา ได้มีการจัดประเพณีลอยกระทง ประจำปี 66 ขึ้น ทั้งนี้ในส่วนของ อ.เชียงคำ ก็ได้มีการจัดประเพณีลอยกระทงทั้ง 10 ตำบล อย่างสนุกสนานและคึกครื้นเช่นกัน ซึ่งมีทั้งพื้นที่ของ ทต.เชียงคำ ทต.หย่วน อบต.อ่างทอง อบต.แวน และอีกหลายหมู่บ้านได้จัดขึ้นเอง ด้วยการสร้างสีสันต์ของค่ำคืนวันลอยกระทงกันอย่างสนุกนาน โดยในพื้นที่ของ ทต.เชียงคำ นั้นได้มีการจัดขบวนกระทงอย่างสวยงามจาก 8 หมู่บ้าน ทางด้าน ต.อ่างทองนั้น นายอนุชา กาติ๊บ นายก อบต.อ่าง ทอง ได้มีการจัดประเพณีลอยกระทง โดยเริ่มตั้งแต่ในช่วงเช้า มีการแข่งขันปล่อยโคมลอย การยิงหนังสติ๊กและการปาลูกข่าง ทั้งนี้ได้มีการเชิญ นายอนุรัตน์ ตันบรรจง สส.พะเยา เขต 2 พร้อมทั้ง นายไพรัตน์ ตันบรรจง บิดา เดินทางมาร่วมเปิดงานด้วยเช่นกัน ทางด้าน ต.น้ำแวนนั้น นางเทียมจันทร์ มังคลาด นายก […]

ตำรวจเชียงคำ ไล่ต้อนเด็กแว้น ยึดรถจ.ย.ย.ท่อดังเพียบ

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.66 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในพื้นที่ของ สภ.เชียงคำ จ.พะเยา พบรถจักรยานยนต์ที่ดัด แปลงสภาพรถเป็นจำนวนมาก หลังทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจยึดรถจักรยานยนต์ตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่ชาวบ้านไดร้องเรียนเข้ามาในเรื่องของการก่อกวนหมู่บ้าน รวมทั้งการก่อความรำคาญในช่วงประเพณีลอยกระทงด้วย ทั้งนี้สามารถตรวจยึดรถของกลางได้เกือบ 10 คันในช่วง 1 อาทิตย์ที่ผ่านมา โดยทาง พ.ต.อ. เฉลิมชาติ ยาวิชัย ผกก.สภ.เชียงคำ ได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่สายตรวจจราจรออกทำการตรวจยึด และจับกุมผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีในเรื่องนี้อย่างเข้มงวด ซึ่งสร้างความโล่งใจให้กับชาวบ้านที่ทราบข่าวเป็นอย่างมาก พ.ต.อ.เฉลิมชาติ กล่าวว่า ในช่วงก่อนประเพณีลอยกระทงนั้น ตนเองได้รับการร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ อ.เชียงคำ กันเข้ามามากในเรื่องของเด็กแว้นที่ออกก่อกวนอยู่บ่อยครั้ง ซึ่งตนเองได้มีการเรียกเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจราจรและสายตรวจรถยนต์เข้ามาพูดคุย เพื่อวางแผนในการออกปฏิบัติการจับกุมในครั้งนี้ ส่วนหนึ่งในช่วงนี้เป็นประเพณีลอยกระทงนั้น ตนคาดว่าจะต้องมีเด็กแว้นออกมาก่อกวนเป็นจำนวน จึงได้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจออกจับตาและควบคุมเหตุอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพรถได้กว่า 10 คัน ซึ่งหลังจากนี้ก็จะดำเนินการให้ทางผู้ปกครองของเด็ก ๆ เหล่านี้ เข้ามาติดต่อขอรับรถคืน โดยจะต้องนำท่อไอเสียเดิมมาเปลี่ยน พร้อมทั้งเสียค่าปรับด้วย ซึ่งค่าปรับนั้นจะปรับด้วยอัตราโทษที่สูงที่สุดด้วยเช่นกัน ด้าน พ.ต.ท.จีรวัฒน์ ปานสมบัติ รอง.ผกก.เชียงคำ ได้กล่าวเสริมว่า หลังจากที่ทาง ผกก.เชียงคำ ออกคำสั่งมาแล้วนั้น […]

จิตอาสาพระราชทาน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วย

เรียน​ ผู้​บังคับ​บัญชา​ เพื่อ​กรุณา​ทราบ​ ห้วงวันที่ 20 – 24 พ.ย. 66 ร.17และ พัน.นขต.ร.17 นำกำลังพลจิตอาสาพระราชทาน ร่วมบริจาคโลหิตให้กับผู้ป่วย จำนวน 7 รายที่เตรียมการรักษาทางการแพทย์ฉุกเฉิน ณ รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ จว.ช.ร., รพ.ลำปาง จว.ล.ป., รพ.พะเยา, และ รพ.เชียงคำ จว.พ.ย. รวมปริมาณโลหิต จำนวน 8,100 cc​ การปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“ลอยกระทงปลอดภัย ร่วมใจกวาดล้างอาชญากรรม”

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 66 เวลา 16.00 น. พ.ท.บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 จัดกำลังพล 1 ชป. ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง อ.เชียงคำ, สภ.เชียงคำ และส่วนราชการในพื้นที่ เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวระดมกวาดล้างอาชญากรรมทุกประเภท เพื่อประชาสัมพันธ์และป้องกันเหตุ ในห้วงเทศกาลประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ณ สภ.เชียงคำ จ.พะเยาผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

“หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านกินได้”

เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 66 เวลา 13.30 น. พ.ท. บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 มอบหมายให้ ฝกร.ร.17 พัน.4 ดำเนินการตรวจ (ประเมินครั้งที่ 1) โครงการ“ หน้าบ้านน่ามอง ในบ้านน่าอยู่ หลังบ้านกินได้ ” ครั้งที่ 1 เพื่อให้กำลังพลที่พักอาศัยภายในหน่วย ดูแลเขตสุขาภิบาลบริเวณบ้านพักให้สวยงาม และยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของกำลังพล ลดค่าใช้จ่ายภายในครัวเรือน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ค่ายขุนจอมธรรม ร.17 พัน.4 ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยาผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สภ.เชียงคำ ลั่นกลองปล่อยแถวกวาดล้าง ย้ำขาแว้นของดออกจากบ้าน

เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณภายในพื้นที่ สภ.เชียงคำ จ.พะเยา ทางเจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคง ซึ่งประกอบไปด้วย ตำรวจ สภ.เชียงคำ ทหาร ร.17 พัน 4 ตชด.326 กองร้อย อส.อ.เชียงคำ และเจ้าหน้าที่ อส.ตร. ได้มีการจัดปล่อยแถวกวาดล้างอาชญากรรม ในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยมี พ.ต.อ.เฉลิมชาติ ยาวิชัย ผกก.สภ.เชียงคำ เป็นประธานในการปล่อยแถวกวาดล้างในครั้งนี้ รวมทั้งทาง นายรุ่งทวี แก้วคำปา นายจิรายุ ยองเพชร ปลัด อ.เชียงคำ ได้ร่วมการปล่อยแถวในครั้งนี้ด้วย โดย พ.ต.อ.เฉลิมชาติ กล่าวว่า ในการปล่อยแถวกวาดล้างครั้งนี้ พบว่าในช่วงอาทิตย์นี้และอาทิตย์หน้านั้น จะเป็นช่วงของเทศกาลลอยกระทง ซึ่งทาง ผบ.ตร.เกรงว่าจะมีการลักลอบนำสิ่งผิดกฎหมาย เข้ามาทั้งในเรื่องของยาเสพติด อาวุธปืน การจำหน่ายพลุ ประทัด โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการจับกุมเด็กแว้นที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ ที่มีท่อส่งเสียงดังรบกวนชาวบ้านด้วย ทั้งนี้ในการออกตรวจตราในช่วงเทศกาลลอยกระทงนั้น ได้ร่วมมือกับหลายฝ่ายทั้ง ปกครองอำเภอ […]

หน่วยแพทย์พระราชทาน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว

เมื่อวันที่ 23 พ.ย. 66, 09.00 น. พ.ท.บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 เข้าร่วมพิธีพระราชทานผ้าห่มกันหนาว และกระเป๋ายาพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี พร้อมจัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ให้แก่ผู้ประสบภัยหนาว โดยมี นายบำรุง สังข์ขาว รอง ผวจ.พะเยา เป็นประธานฯ ณ ลานอเนกประสงค์ อบต.ผาช้างน้อย ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยาผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(มีคลิป) ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ ยึดของกลางไม้ท่อนและไม้แปรรูป

ฉก.ทัพเจ้าตาก ลาดตระเวนป่า อ.ภูซาง ตรวจพบการลักลอบตัดไม้ พร้อมยึดของกลางไม้ท่อน และไม้แปรรูป เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 กองกำลังผาเมือง โดย หน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตาก จัดกำลังพลจากกองร้อยทหารพรานที่ 3106 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 31 ร่วมกับ เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติภูซาง, เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ พย. 3 (เชียงคำ) เข้าตรวจสอบบริเวณพื้นที่ป่าเขตรอยต่อ บ้านสา – บ้านงุ้น ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา ตรวจพบร่องรอยของการลักลอบตัดไม้ โดยพบตอไม้ประดู่ จำนวน 3 ตอ และพบตอไม้รัง จำนวน 3 ตอ รวมจำนวน 6 ตอ แต่ไม่พบผู้กระทำผิด ในเวลาต่อมาเจ้าหน้าที่ได้สืบทราบว่าประชาชน บ้านงุ้น ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา เป็นผู้ลักลอบตัดไม้ดังกล่าว (ทราบชื่อจำนวน 2 คน) […]

“จิตอาสาบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์”

เมื่อ 20 พ.ย. 66 เวลา 09.00 น. พ.ท. บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 มอบหมายให้ ฝกร. จัดกำลังพลจิตอาสาของหน่วย จำนวน 3 นาย บริจาคโลหิตเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนโลหิตสำรอง และมีผู้บริจาคลดลง ที่ส่งผลกระทบต่อสภากาชาดไทย ที่ไม่เพียงพอต่อการรักษาผู้ป่วย ในครั้งนี้ได้ร่วมกันบริจาคโลหิต จำนวน 1,350 ซีซี ณ โรงพยาบาลเชียงคำ ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยาผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

(มีคลิป) จิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง 14 พฤศจิกายน

เมื่อ 17 พ.ย. 66, 0900 พ.ท. บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 ได้มอบหมายให้ ฝกร.ร.17 พัน.4 จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์บ้านพักอาศัยภายในหน่วยฯ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น ของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศ มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2545 คณะรัฐมนตรีลงมติเห็นชอบการเทิดพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 9 ในฐานะพระบิดาแห่งฝนหลวง โดยกำหนดให้ทุกวันที่ 14 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็น “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง ” สำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น และสืบสานพระราชปณิธานสืบไป ที่จะนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์ มาประยุกต์ใช้ในการบังคับเมฆให้เกิดเป็นฝน จนเกิดเป็นเทคโนโลยีฝนหลวงที่ขจัดปัดเป่าความทุกข์ยาก ให้แก่พสกนิกรของพระองค์ที่ประสบภัยแล้ง ณ ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยาผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ชาวนาเฮ!! ร.17 พัน 4 เปิดพื้นที่สนามบิน ให้ชาวบ้านนำข้าวมาตากได้เต็มที่

วันที่ 17 พ.ย.66 ช่วงนี้ในหลายพื้นที่ของภาคเหนือ รวมทั้ง จ.พะเยา จะเป็นช่วงที่ชาวนาส่วนใหญ่ จะเริ่มเก็บเกี่ยวข้าวที่ปลูกไว้ โดยส่วนหนึ่งก่อนที่จะมีการจำหน่ายนั้น ชาวนาจะนำข่าวเปลือกที่เกี่ยวมาตากแดด ไล่ความชื้นออกจากเมล็ดข้าวทุกครั้งก่อน แต่ปัจจุบันพบว่าชาวนาส่วนหนึ่ง เจอปัญหาในเรื่องของลานตากข้าวที่ไม่เพียงพอ จนบางรายต้องใช้ถนนหนทางในการตากข้าว ทั้งนี้ในส่วนของพื้นที่ อ.เชียงคำ นั้น ทาง พ.ท. บุรฉัตร ภูนาเมือง ผบ.ร.17 พัน.4 ค่ายขุนจอมธรรม อ.เชียงคำ จ.พะเยา ได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารผู้ดูแลพื้นที่สนามบินเก่านั้น เปิดให้ชาวนาที่จะทำการตากข้าว ได้เข้ามาใช้ในพื้นที่ของทหารได้ ซึ่งมองว่าเป็นการลดปัญหาในเรื่องค่าใช้จ่าย รวมทั้งลดการเกิดอุบัติเหตุด้วย พ.ท.บุรฉัตร ได้กล่าวถึงเรื่องนี้ว่า ในยุคปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าทุกพื้นที่ส่วนใหญ่ ล้วนมีแต่ถนนหนทางที่หน่วยงานราชการได้ทำการสร้าง เพื่อให้ชาวบ้านได้มีความสะดวกสบาย ในเรื่องของการเข้าพื้นที่การเกษตรได้อย่างปลอดภัย แต่สิ่งหนึ่งที่พบบ่อยที่สุดของช่วงการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกนั้น จะมีปัญหาในเรื่องของลานตากข้าวที่ค่อนข้างมีจำกัด ทั้งนี้ตนเองจึงได้สั่งการให้ทางเจ้าหน้าที่ทหาร ผู้ดูแลในส่วนของลานสนามบินเก่าของหน่วย ได้ยื่นมือช่วยเหลือชาวบ้าน โดยการเปิดให้ชาวบ้านที่หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็จ แล้วสามารถนำข้าวเข้ามาตากในลานสนามบินนี้ได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด ทั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายที่ทางเกษตรกรชาวนา อาจจะต้องไปขอเช่าพื้นที่จากทางเอกชนในการตากข้าว รวมทั้งเพื่อเป็นการลดในเรื่องของอุบัติเหตุ ที่ชาวบ้านอาจจะนำข้าวเหล่านี้ไปตากบนท้องถนนด้วยเช่นกัน ด้านนายนพดล เข็มเพชร กำนัน ต.เชียงบาน ได้กล่าวเสริมว่า ในเรื่องที่ทางค่ายทหารแห่งนี้ได้ยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือชาวเกษตรกรผู้ปลูกข้าวนั้น […]

1 2 3 93