รมช.พาณิชย์ พาผู้ประกอบการทำ MOU รับซื้อมะม่วงจากเกษตรกร

รมช.พาณิชย์ พาผู้ประกอบการทำ MOU รับซื้อมะม่วงจากเกษตรกรพญาเม็งราย ตั้งเป้าช่วยกระจายผลผลิต 3,500 ตัน

เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 18 มี.ค. 67 นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานในกิจกรรม “กรมการค้าภายในเชื่อมโยงการซื้อมะม่วง@เชียงราย” โดยมี นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน นายรังสรรค์ วันไชยธนวงศ์ รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ประจำนายอนุทิน ชาญวีรกูล) นางณัฐพร มหาไพบูลย์ พาณิชย์ จ.เชียงราย นายชูสวัสดิ์ สวัสดี นอภ.พญาเม็งราย นายชโลธร พัฒน์ทวีกิจ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงพญาเม็งราย และผู้แทนเกษตรกรจาก 5 อำเภอ ใน จ.เชียงราย ห้างค้าส่ง-ค้าปลีก ผู้รวบรวม ผู้ส่งออก โรงงานแปรรูป และสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง เข้าร่วมลงนาม MOU เพื่อรับซื้อผลผลิตมะม่วงจากเกษตรกร อ.พญาเม็งราย ณ กลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงพญาเม็งราย บ้านกระแล ม.7 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย

เมื่อเดินทางมาถึงบริเวณที่จัดกิจกรรม รมช.พาณิชย์ ได้นำผู้ประกอบการคณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ไปเยี่ยมชมสวนมะม่วงแปลงของ นายปรีชา ลักษณาการ กำนัน ต.แม่เปา ซึ่งเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงรายสำคัญในพื้นที่ มีแปลงปลูกตั้งอยู่ที่บ้านกระแล ม.7 ต.แม่เปา อ.พญาเม็งราย จ.เชียงราย มีเนื้อที่ปลูกรวมประมาณ 200 ไร่ สร้างรายได้ปีละหลายล้านบาท โดยแปลงปลูกมะม่วงที่ รมช.พาณิชย์ และคณะได้เดินทางไปดูในครั้งนี้ เป็นแปลงปลูกขนาดประมาณ 80 ไร่ เพื่อดูผลผลิตซึ่งขณะนี้กำลังติดดอก และพร้อมจะออกผลิตผลิตในช่วงเดือน พ.ค. และยังได้พบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงในพื้นที่ด้วย

จากนั้น รมช.พาณิชย์ และคณะ ได้นั่งรถอีแต๋นออกจากแปลงปลูกมะม่วง เพื่อเดินทางไปที่บริเวณจุด กิจกรรม ซึ่งเป็นลานรับซื้อมะม่วงภายในบ้านกระแล ม.7 โดยมีเกษตรอำเภอ ผู้นำชุมชน เกษตรกร ชาวบ้าน ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้น นายชูสวัสดิ์ สวัสดี นอภ.พญาเม็งราย กล่าวถึงนโยบายและความร่วมมือในการรับซื้อผลิตผลมะม่วง ระหว่างกรมการค้าภายใน และเกษตรกรในพื้นที่ อ.พญาเม็งราย ซึ่งนายชโลธร พัฒน์ทวีกิจ ประธานกลุ่มแปลงใหญ่มะม่วงพญาเม็งราย กล่าวขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ต่อด้วย นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงวัตถุประสงค์การจัดงาน

นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า “กรมการค้าภายในมีเป้าหมายการรับซื้อมะม่วงในครั้งนี้กว่า 3,500 ตัน รวมมูลค่ากว่า 84 ล้านบาท โดยมีสายพันธุ์ โชคอนันต์ น้ำดอกไม้ ฟ้าลั่น แก้วขมิ้น อีกทั้งเกษตรกรยังมีการแปรรูปมะม่วง เช่น มะม่วงอบแห้ง มะม่วงกวน ที่สามารถสร้างรายได้เพิ่มอีกทางหนึ่งแก่เกษตรกรในพื้นที่ และกรมการค้าภายในมีนโยบายขยายพื้นที่รับซื้อในจังหวัดอื่นๆ เพิ่มเติม หากปริมาณผลผลิตออกมากหรือล้นตลาด เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร และระบายผลผลิตออกสู่ช่องทางต่างๆ ทั้งการเปิดพรีออเดอร์มะม่วงผ่านนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศ นำไปเปิดจุดจำหน่ายในห้างท้องถิ่นทั่วประเทศ แหล่งชุมชนต่างๆ และเตรียมจัดงาน Fruit Festival 2024 เป็นปีที่ 3 เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้มีการบริโภคผลไม้เพิ่มมากขึ้น

นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า “การเชื่อมโยงการรับซื้อมะม่วง@เชียงราย เป็นมาตรการบริหารจัดการผลไม้เชิงรุกปี 2567 ตามนโยบายของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เพื่อติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดผลไม้ฤดูการผลิต ปี 2567 ให้สอดรับสถานการณ์อย่างเป็นระบบครบวงจร การจัดกิจกรรมกรมการค้าภายในเชื่อมโยงรับซื้อมะม่วง@เชียงราย

“การดำเนินการในวันนี้ กรมการค้าภายในและจ.เชียงราย ได้ช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิตมะม่วงในครั้งนี้ นอกจากช่วยเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรแล้ว ยังเพิ่มช่องทางในการกระจายผลผลิตออกสู่ตลาดนอกแหล่งผลิตได้มากยิ่งขึ้นด้วย“ นายนภินทร กล่าว

ร่วมแสดงความคิดเห็น