ชาวสวนผู้ปลูกสตรอเบอรี่ ขายลูกละ 300 บาท ปี 1 กวาดเงินพันล้าน

สตรอเบอรี่ ถือว่าเป็นผลไม้ที่สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกร ในเขตพื้นภาคเหนือของประเทศไทยรวมทั้งจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่หลาย ๆ อำเภอ แต่ปัญหาที่เกษตรกร ที่ทำสวนสตรอเบอรี่พบเจอก็ไม่แตกต่างกัน ตั้งแต่เรื่อง ผลผลิตที่ไม่ได้คุณภาพ ศัตรูพืช ดิน ฟ้า อากาศ และ ราคา ไร่สตรอเบอรี่ในหลาย ๆ พื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ ถูกพัฒนาเป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตร แต่ก็ยังไม่ตอบโจทย์การแก้ไขระยะยาว ในการพัฒนาไร่สตรอเบอรี่ของกลุ่มเกษตรกร แต่ปัจจุบันเกษตรกรรุ่นใหม่ ได้มีการนำเทคโนโลยีสมาท์ฟาร์มเข้ามาใช้ เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มกำไร อย่าง  ฟาร์มพริกหวานและเมลอน ในอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ , ฟาร์มเมลอน ของนายรักเกียรติ ลี้ถาวร เกษตรกรรุ่นใหม่วัย 38 ปี , โอ้กะจู๋ฟาร์ม สันทราย เชียงใหม่ , โรงเรือนสมาร์ทฟาร์มสตรอเบอรี่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เชียงใหม่ และ สมาร์ทฟาร์มสวนดอกไม้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ที่ใช้การศึกษาหาข้อมูลจาก อินเตอร์เน็ตและอบรม กับสถาบันทางการศึกษา แล้วนำมาปฏิบัติจริง  วันนี้เราเลยจะนำทุกท่านมารู้จักกับ กลุ่มเกตรกรรุ่นใหม่ ที่เป็นต้นแบบของการทำการเกษตรแบบ สมาทร์ฟาร์ม […]

อัด 200 ล้านดันราคาลำไย ประสานโรงอบแห้งซื้อ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงมาตรการดูแลราคาลำไย ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยใช้เงินคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อนช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ลงไปช่วย 200 กว่าล้านบาท ให้โรงงานลำไยอบแห้งช่วยรับซื้อ 100,000 ตันสด และมีจุดรับซื้อทั้งหมด 400 จุด ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ทำให้ราคาดีขึ้น โดยลำไยเกรด AA ราคาปรับเพิ่มเป็น 12-16 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เกรด A ที่มีปัญหามากสำหรับลูกร่วง ปีนี้เหลือ 4-6 บาทต่อกก. จากปีที่แล้ว 4-7 บาทต่อกก. ส่วนเกรด B ราคาขยับดีขึ้น ปีนี้ 2-4 บาทต่อกก. เพิ่ม 20% จากปีที่แล้ว 2-3 บาทต่อกก. และมั่นใจว่าหลังจากเข้าไปช่วยรับซื้อ จะทำให้ราคาดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของลำไยช่อ พบว่า เกรดส่งออกไม่มีปัญหา ราคาดีกว่าปีที่แล้ว 21% […]

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ประตูน้ำแม่ตะมาน อ.แม่แตง

นายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่ตรวจราชการ ประตูน้ำแม่ตะมาน อ.แม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (29 มิ.ย. 65) พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นากยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการเพิ่มปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา ณ ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และส่วนราชการ ให้การต้อนรับ ประตูระบายน้ำแม่ตะมาน เป็นต้นทางของอุโมงค์ส่งน้ำ ระยะทาง 46 กิโลเมตร จากลำน้ำแม่แตงไปยังเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล และจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชลไปสู่เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนของเขื่อนแม่กวงอุดมธาราอีก 160 ล้าน ลบ.ม./ปี  เนื่องจากที่ผ่านมาเขื่อนแม่กวงอุดมธารามีปริมาณน้ำปีละประมาณ 200 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งยังไม่เต็มศักยภาพของอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณกักเก็บ 263 ล้านลบ.ม. ประกอบกับการขยายตัวของเขตเมืองและความต้องการใช้น้ำของประชาชน รวมถึงช่วยแก้ปัญหาอุทกภัยในฤดูน้ำหลากที่ ลำน้ำแม่แตงจะมีปริมาณน้ำมาก  โครงการเพิ่มปริมาณน้ำ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการก่อสร้างออกเป็น 2 ช่วง 4 สัญญาการก่อสร้าง ภายใต้งบประมาณรวมกว่า 15,000 […]

พาณิชย์ ดันสินค้า GI ไทย สู่ตลาดญี่ปุ่น

นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า การส่งเสริมสินค้าชุมชนท้องถิ่นให้ขยายไปสู่ตลาดต่างประเทศจำเป็นต้องอาศัยทรัพย์สินทางปัญญา โดยเฉพาะสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยยกระดับสินค้าท้องถิ่นและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคในคุณภาพสินค้า GI ไทย ล่าสุด กรมทรัพย์สินทางปัญญาเดินหน้าหารือร่วมกับกระทรวงเกษตรป่าไม้ ของประเทศญี่ปุ่น ผลักดันการจดทะเบียนสินค้า GI ไทย รวม 3 รายการ ได้แก่ กาแฟดอยตุง กาแฟดอยช้างจังหวัดเชียงราย และสับปะรดห้วยมุ่น จังหวัดอุตรดิตถ์ ตั้งเป้าสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรไทยกว่า 1,200 ล้านบาท ปัจจุบันกระทรวงเกษตรฯ ของประเทศญี่ปุ่น ได้ตรวจสอบคำขอรับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ใน 3 รายการของไทยในเบื้องต้นแล้ว และกำหนดเดินทางมาไทยเพื่อลงพื้นที่ดูแหล่งเพาะปลูกและแหล่งผลิตสินค้า GI ดังกล่าวในช่วงปลายปีนี้ ที่ผ่านมากรมทรัพย์สินทางปัญญาประสบความสำเร็จในการส่งเสริมให้สินค้า GI ไทยได้รับการคุ้มครองในต่างประเทศ ทั้งสหภาพยุโรป อินเดีย อินโดนีเซีย กัมพูชา และเวียดนาม รวม 7 รายการ สำหรับการได้รับความคุ้มครองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของไทยในต่างประเทศ เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างมูลค่าเพิ่มและขยายโอกาสทางการส่งออกให้กับสินค้า GI ไทย นำมาสู่การสร้างรายได้ให้ชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

กะทิชาวเกาะ หลุดจากชั้นวางห้างดัง Walmart ในสหรัฐฯ

กะทิชาวเกาะ หลุดจากชั้นวางห้างดัง Walmart หลัง PETA ร้อง ใช้แรงงานลิง งานเข้าอีกครั้ง สำหรับแบนด์กะทิไทย หลัง Walmart ห้างดังรายใหญ่ในสหรัฐฯ จับมือกับ Target เครือห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ของอเมริกา Kroger ซุปเปอร์มาร์เก็ต และห้างร้านอีกหลายแห่ง แบน กะทิชาวเกาะ จากกรณี ที่ องค์กรพิทักษ์สัตว์ (PETA ) กล่าวหาว่า ผู้ผลิตกะทิจากไทย ใช้แรงงานลิงในการเก็บลูกมะพร้าว เมื่อวันที่ 13 มิ.ย. 65 ที่ผ่านมา สำนักข่าวต่างประเทศได้ายงานข่าวเกี่ยวกับการแบนสินค้ากะทิชาวเกาะจากประเทศไทย เหตุเพราะองค์กรพิทักษ์สัตว์ (PETA) ได้ออกมาให้ข้อมูลว่า บริษัทผู้ผลิตกะทิไทย ใช้ลิง ‘เก็บมะพร้าว’ อีกทั้งยังมีล่ามลิงไว้อีกด้วยด้วยเหตุนี้จึงทำให้ห้างยักษ์ใหญ่อย่าง Walmart ร่วมมือกับอีก 2 เครือห้างสรรพสินค้า หยุดจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก “กะทิชาวเกาะ” ในร้านค้าปลีกกว่า 45,000 แห่ง จากการสำรวจของ องค์กรพิทักษ์สัตว์ ที่เข้ามาสำรวจสวนมะพร้าวของไทยในปี 2562 และ […]

“มะเขือเทศ” ตกต่ำต้นทุนสูง วอนรัฐบาลช่วยเหลือ

เมื่อเช้าวันที่ 4 มิถุนายน 2565 นายคณพศ บุ๋ยโป๊ะ รองนายกองค์บริหารส่วนตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ได้นำ มะเขือเทศ จำนวน 500 กิโลกรัม มาถวายพระฐาปพงศ์ ฐานิสฺสโร รักษาเจ้าอาวาสวัดเด่นเหม้า ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เพื่อนำไปแจกให้ชาวบ้าน ทั้งนี้ได้พูดคุยถึงราคามะเขือเทศ ว่าตอนนี้ราคา เหลือแค่กิโลกรัมละ 3 บาท ไม่คุ้มต่อค่าปุ๋ยที่แพงมาก เกษตรกรเดือดร้อนมาก จึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือแก้ไขเรื่องราคาสินค้าการเกษตร และราคาปุ๋ย โดยเร่งด่วนด้วย

น้ำท่วมสวนพริกกว่า 1,000 ไร่

น้ำท่วมสวนพริกกว่า 1,000 ไร่ เกษตรกรผู้ปลูกพริก อ.พบพระ จ.ตาก เร่งเก็บพริก หลังจากถูกน้ำท่วมเสียหายจมไปกับน้ำกว่า 1,000 ไร่ คาดเสียหายหลายล้านบาท นายอำเภอเร่งสำรวจเพื่อช่วยเหลือแล้ว เมื่อวันที่ 24 พ.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากบ้านหมื่นฤาชัย ต.พบพระ อ พบพระ จ.ตาก หลังจากฝนตกหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ทำให้น้ำป่าไหลมาร่วมกับน้ำในแม่น้ำเมยที่ล้นตลิ่ง ไหลทะลักเข้าแปลงสวนพริกของเกษตรกรผู้ปลูกพริกจมน้ำไป กว่า 500 ไร่ เสียหายทั้งหมด พริกเริ่มเน่า ลำต้นเหี่ยวเฉาและส่งกลิ่นเหม็น เพราะดินที่ไหลมาทับถมเป็นดินเหนียว ทำให้ต้นพริกตายหมด จะเหลือพริกที่ดีอยู่บ้าง คือปลูกไว้ที่สูงเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ชาวบ้านต้องลงแขกช่วยกันเก็บพริกที่เหลือให้เสร็จใน 2 วัน ไม่เช่านั้นพริกทั้งหมดจะเน่าเสียไป นางตง แซ่ย่าง อายุ 48 ปี อยู่บ้านเลขที่ 29 หมู่ที่ 1 บ้านคีรีน้อย ต.รวมไทยพัฒนา อ.พบพระ บอกว่า ตนปลูกพริกจำนวน 5 ไร่ วันนี้ได้นำคนงานมาเก็บพริกเขียว ถ้าไม่รีบเก็บวันนี้ก็จะเน่าตายหมด […]

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์

จังหวัดแพร่ ร่วมกับ เกษตรจังหวัดแพร่ “จัดงาน” โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2565 สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ จัดงานโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมพรรษา 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) หมู่ที่ 7 ตำบลวังชิ้น อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่ โดยมี นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ มีนายปานศร ภมรคนธ์ นายอำเภอวังชิ้น กล่าวต้อนรับฯ และนายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ กิจกรรมการจัดงาน ตลอดทั้งการให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ฯ มีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด/ระดับอำเภอ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมในพิธีเปิดงานโครงการฯ […]

รัฐบาลพอใจ ตัวเลข GDP การเกษตรไตรมาส 2

โฆษกรัฐบาลเผย นายกฯ พอใจ ตัวเลข GDP การเกษตรไตรมาส 2 เชื่อมั่นแนวโน้มปี 2565 ขยายตัวต่อเนื่องในทุกสาขาการผลิต พร้อมเดินหน้าส่งเสริมความเข้มแข็งในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ สร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ วันนี้ (5 ส.ค.65) นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม รับทราบผลการดำเนินงาน และ พอใจตัวเลข GDP การเกษตรไตรมาส 2 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 5.7 เชื่อมั่นว่าแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2565 จะขยายตัวต่อเนื่องในทุกสาขาการผลิต ขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาศักยภาพการผลิตสินค้าเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมเดินหน้านโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ด้วยความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมไทยสู่ระดับนานาชาติ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า จากการวิเคราะห์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พบว่าไตรมาส 2 ของปี 2565 ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวร้อยละ 5.7 เปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2564 ซึ่งขยายตัวร้อยละ 4.1 เนื่องจากหลายปัจจัยเอื้ออำนวย ประกอบกับการดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐในด้านการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต การตลาด และวิธีการปลูก […]

ปลูกต้นทุเรียน ในพื้นที่โคกหนองนา บานาน่าโมเดล

บก.ทท. (นทพ.) จัดกำลังพลปฏิบัติงานปลูกต้นทุเรียน ในพื้นที่โคกหนองนา บานาน่าโมเดล เมื่อวันที่ 4 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย นพค.33 สนภ.3 นทพ. ได้จัดกำลังพลปฏิบัติงาน ในพื้นที่โครงการฟาร์มต้นแบบ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (3) ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง ฯ โดยดำเนินการปลูกต้นทุเรียน ในพื้นที่ โคกหนองนา บานาน่าโมเดล เพื่อส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจในพื้นที่เป็นเพิ่มรายได้ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกต์สู่ โคก หนอง นา โมเดล ผลการดำเนินงานของโครงการทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 100% ณ ศูนย์การเรียนรู้ นพค.33 สนภ.3 นทพ. ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

อัด 200 ล้านดันราคาลำไย ประสานโรงอบแห้งซื้อ

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงมาตรการดูแลราคาลำไย ว่า ขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปช่วยเหลือ โดยใช้เงินคณะกรรมการบริหารกองทุนรวมเพื่อนช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ลงไปช่วย 200 กว่าล้านบาท ให้โรงงานลำไยอบแห้งช่วยรับซื้อ 100,000 ตันสด และมีจุดรับซื้อทั้งหมด 400 จุด ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ทำให้ราคาดีขึ้น โดยลำไยเกรด AA ราคาปรับเพิ่มเป็น 12-16 บาทต่อกิโลกรัม (กก.) เกรด A ที่มีปัญหามากสำหรับลูกร่วง ปีนี้เหลือ 4-6 บาทต่อกก. จากปีที่แล้ว 4-7 บาทต่อกก. ส่วนเกรด B ราคาขยับดีขึ้น ปีนี้ 2-4 บาทต่อกก. เพิ่ม 20% จากปีที่แล้ว 2-3 บาทต่อกก. และมั่นใจว่าหลังจากเข้าไปช่วยรับซื้อ จะทำให้ราคาดีขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในส่วนของลำไยช่อ พบว่า เกรดส่งออกไม่มีปัญหา ราคาดีกว่าปีที่แล้ว 21% […]

(มีคลิป) เชียงราย เปิดงาน Kick off ตลาดส้มโอเวียงแก่นออนไลน์

เชียงราย เปิดงาน Kick off ตลาดส้มโอเวียงแก่นออนไลน์และปล่อยขบวนผลผลิต กระจายสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ วันที่ 4 ส.ค. 65 นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Kick Off เปิดตลาดส้มโอเวียงแก่น ผ่านระบบ Online ปล่อยขบวนผลผลิตกระจายส้มโอสู่ผู้บริโภคทั่วประเทศ ณ ที่ว่าการอำเภอเวียงแก่น โดยมีนางอทิตาธร วันไชยธนวงศ์ นายก อบจ.เชียงราย นายอำเภอเวียงแก่น หัวหน้าส่วนราชการ พร้อมทั้งผู้นำชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก นางสุชญา การงาน คลังจังหวัดเชียงราย ในนามคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเขียงราย และคณะทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย กล่าวว่า เนื่องด้วยคณะผู้บริหารการคลังประจำจังหวัดเชียงราย (คบจ. เชียงราย) ประกอบด้วยส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอิสระ สังกัดกระทรวงการคลัง จำนวน 15 หน่วยงาน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาล/กระทรวงการคลัง โดยมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน ส่งเสริม ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกระดับ ให้ได้รับการเพิ่มศักยภาพ พัฒนาตนเองและองค์กรได้ตรงตามความต้องการ […]

จับตาตลาดทุเรียนไทย หลังกวางตุ้งปลูกทุเรียนสําเร็จ

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2565 เกษตรกรมณฑลม้าวหมิง มณฑลกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน ประสบความสําเร็จในการปลูกทุเรียนพันธุ์มูซานคิงและพันธุ์หนามดําที่นําต้นกล้ามาจากมาเลเซีย โดยเริ่มปลูกครั้งแรก เมื่อปี 2561 ซึ่งประสบผลสําเร็จครั้งแรกเมื่อเดือนพฤษภาคม 2565 และคาดว่าจะสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนตุลาคม 2565 โดยพื้นที่ทดลองเพาะปลูกทุเรียนทั้งสองพันธุ์นั้น ตั้งอยู่ที่ตําบลกวนจู เมืองม้าวหมิง ซึ่งเป็นพื้นที่เพาะปลูกของนายเติ้ง ยู่เฉียง (Deng Yuqiang) มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 300 หมู่ (ประมาณ 125 ไร่) โดยแบ่งเป็นพื้นที่ปลูกลิ้นจี่และไม้กฤษณา 200 หมู่ (ประมาณ 83.33 ไร่) และพื้นที่ทดลองปลูกทุเรียน 900 หมู่ (ประมาณ 41.66 ไร่) ปัจจุบัน มีต้นกล้าที่ติดตาต่อกิ่งแล้ว จํานวน 20,000 ต้น และคาดว่าจะติดตาต่อกิ่งเพิ่มเติมจนครบ 200,000 ต้นในอนาคต  ในช่วงก่อนเริ่มต้นการทดลองปลูกทุเรียน นายเติ้งฯ ได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยเกษตรจีนตอนใต้ (South China Agricultural University) ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยด้านการเกษตรชั้นนําของจีน ที่นครกว่างโจว รวมถึงผู้เชี่ยวชาญจากมาเลเซียมาให้คําปรึกษาและแนะนําเกี่ยวกับการทดลองเพาะปลูกทุเรียนด้วย นอกจากนี้ นายเติ้งฯ ยังได้เพิ่มเติมว่า พื้นที่ทดลองเพาะปลูกประกอบด้วยทุเรียนหลากหลายสายพันธุ์ แต่มีแผนที่จะพัฒนาสายพันธุ์มูซานคิงและหนามดําจากมาเลเซียเท่านั้น เนื่องจากเป็นสายพันธุ์ทุเรียนที่มีมูลค่าในตลาดค่อนข้างสูง  ขณะเดียวกันปฏิเสธไมไ่ด้เลยว่าทุเรียนเป็นราชาผลไม้ที่ได้รับความนิยมอย่างมากในจีน ไทยส่งออกทุเรียนไปจีนอย่างมหาศาล ยังคงเป็นประเทศเดียวที่ได้รับอนุญาตนําเข้าทุเรียนสดเข้ามายังจีนได้ ซึ่งเมื่อปี 2564 จีนนําเข้าทุเรียนกว่า 421,500  ตัน คิดเป็นมูลค่ากว่า 4,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 42.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยในจํานวนดังกล่าว จีนนําเข้าทุเรียนจากไทยมากถึงร้อยละ 90 ของปริมาณการนําเข้าทุเรียนทั้งหมดของจีน คิดเป็นมูลค่ากว่า 3,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าการนําเข้าทุเรียนอันมหาศาลนี้ ทําให้เกษตกรจีนเริ่มหันมาให้ความสนใจที่จะทดลองปลูกทุเรียนในจีน โดยเมื่อปี 2557 เกษตรกรจีนทดลองเพาะปลูกทุเรียนโดยใช้ต้นกล้าที่นําเข้ามาจากเวียดนามเป็นครั้งแรกที่มณฑลไห่หนาน ซึ่งเพาะปลูกเป็นผลสําเร็จเมื่อปี 2562 ดังนั้น การทดลองปลูกทุเรียนที่เมืองม้าวหมิงนับในครั้งนี้ นับเป็นความสําเร็จในการทดลองปลูกทุเรียนครั้งที่ 2 ของจีน ไทยในฐานะเป็นแหล่งเพาะปลูกทุเรียนที่สําคัญในภูมิภาค อาจต้องจับตามองความเคลื่อนไหวนี้ ซึ่งศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทย […]

ติดตามสถานการณ์หนอนระบาดกัดกินข้าวโพด

เกษตรแพร่ ติดตาม สถานการณ์การระบาดของหนอนที่กัดกินต้นโคนต้นข้าวโพด พื้นที่หมู่ที่ 5 ต.เตาปูน อ.สอง………เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรอำเภอสอง ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การระบาดของหนอนที่กัดกินต้นโคนข้าวโพด ซึ่งได้รับแจ้งจากเกษตรกรในพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลเตาปูน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ เกษตรกรปลูกข้าวโพดทั้งหมด 15 ไร่ มีพื้นที่เสียหายประมาณ 4 ไร่………จากการสำรวจพบว่าพื้นที่บริเวณนั้นมีลักษณะเป็นแอ่งที่ดินมีความชื้นสูงกว่าบริเวณอื่น ต้นข้าวโพดอายุประมาณ 15-20 วัน แสดงอาการเหี่ยวเฉา และเมื่อขุดดินใต้ต้นจะพบตัวหนอนสีดำมีขนปกคลุม ลำตัวยาวประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร บริเวณโคนต้นส่วนที่ติดกับรากจะมีร่องรอยการเข้าทำลายเป็นรูลึกเข้าไปในลำต้น ซึ่งมีการระบาดในพื้นที่มายาวนานกว่า 4 ปี เกษตรกรมีการไถดินตากแดด คลุกเมล็ดก่อนปลูก และพ่นสารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชในแปลง แต่ก็ยังพบตัวหนอนเข้าทำลายต้นข้าวโพดอยู่ ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เก็บตัวอย่างหนอนดังกล่าว เพื่อนำมาวิเคราะห์และตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้ง เพื่อหาแนวทางการป้องกันกำจัดอย่างถูกวิธีต่อไป

แม่ฮ่องสอน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4

จังหวัดแม่ฮ่องสอน จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 4/2565 บูรณาการให้บริการและแก้ไขปัญหาการผลิตของเกษตรกร เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2565 นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4/2565 โดยมีนายสังคม คัดเชียงแสน นายอำเภอแม่สะเรียง กล่าวต้อนรับ และนายขจรศักดิ์ชนัน จิตภิลัย เกษตรจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวรายงานฯ ถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื่อให้บริการในการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรอย่างครบวงจร สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน โดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงสาธารณสุข และส่วนราชการในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมให้บริการทางการเกษตร เช่น การวิเคราะห์ดิน การวินิจฉัยโรคพืช พร้อมทั้งมอบรางวัลการประกวดศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล (ศบกต.) ดีเด่นระดับจังหวัด นอกจากนี้ยังมีการประกวดผลผลิตการเกษตร ได้แก่ ฟักทอง อะโวคาโด และพริกกะเหรี่ยงแห้ง โดยมีนายสืบพงษ์ นิ่มพูลสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกร และผู้สนใจเข้ารับบริการกว่า 200 คน ณ โรงเรียนสังวาลย์วิทยา […]

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยฯ เมื่อวันที่ 3 ส.ค.65 บก.ทท. (นทพ.) โดย พ.อ. ยศศักดิ์ บรรเทา ผบ.นพค.33 สนภ.3 นทพ.ให้การต้อนรับ ดร.จริยาวดี ศิริจันทรา ผู้อำนวยการกองพัฒนาธุรกิจวิทยาศาสตร์บริการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ และคณะ ที่เดินทางมาเข้าศึกษาดูงานและเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยฯ “โครงการ ฟาร์มต้นแบบ (3)” หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา “โคก หนอง นา บานาน่าโมเดล” เป็นการเสริมสร้างความรู้ เพื่อนำไปปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับครอบครัว และหน่วยงาน โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ณ ศูนย์การเรียนรู้ฯ นพค.33 สนภ.3 นทพ. ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก

ชาวสวนทุกข์ถ้วนหน้า พืชผลราคาร่วงหนัก

กลุ่มชาวสวนลำไย อ.ป่าซาง จ.ลำพูน เปิดเผยว่า ปีนี้ราคาลำไยแย่หนักกว่าทุกๆปี โดยเฉพาะราคาลำไยร่วงเกรดจัมโบ้ 11-13 บาท และเกรดเอ 4-5 บาท ซึ่งต้นทุนผลิตอยู่ที่ กก.ละ 18 บาท ขืนทำสวนลำไยต่อ แบกหนี้กันเพิ่มขึ้น แม้จะมีความพยายามแก้ปัญหาด้วยการปลูกพืชเศรษฐกิจ ตามที่มีข้อแนะนำจากสารพัดหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น อินทผาลัม ,โกโก้,มะม่วง ทำสวนแบบผสมผสาน ท้ายที่สุด ราคาผลผลิต ยังผันผวนตามกลไกตลาด นอกจากนี้ แหล่งจำหน่ายกล้าพันธุ์ ร้านเคมีภัณฑ์ ได้ประโยชน์จากกิจกรรม อบรม ศึกษาดูงาน เพราะชาวสวนส่วนใหญ่ที่เข้าร่วมโครงการ ต่างคาดหวังรายได้จากการปรับเปลี่ยน เรียนรู้การเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจใหม่ๆ ซึ่งดูเหมือนว่า ยิ่งส่งเสริม ราคายิ่งร่วงทุกรายการ ชาวสวน ชาวไร่ เสียทั้งเวลา เสียเงินในการเพาะปลูก อย่างไรก็ตาม สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ได้ลงพื้นที่สำรวจโรงงานลำไยอบแห้ง ที่เข้าร่วมกิจกรรมสนับสนุนค่าบริหารจัดการ ในการรวบรวมรับซื้อลำไยเพื่อการแปรรูปและส่งออก ภายใต้โครงการบริหารจัดการผลไม้ ปี 2565 ในพื้นที่ จ.ลำพูน ซึ่งมีเป้าหมายรับซื้อ 100,000 […]

ทุเรียนพบพระ รวย 10 ล้าน

จ.ตาก ชาวบ้าน อ.พบพระ รวมกลุ่มขายทุเรียนให้พ่อค้ามารับซื้อถึงสวน กก.120 บาท ส่งออกจีน คาดว่าปีนี้ได้เงิน 10 ล้านเข้าหมู่บ้านแน่นอน เมื่อวันที่ 2 ส.ค.2565 ผู้สื่อข่าวรายงานจากพื้นที่บ้านรวมไทยพัฒนา 8 หมู่ 6 อ.พบพระ จ.ตาก กล่าวถึงชาวบ้านรวมไทยพัฒนา 8 จัดตั้งโดยกองทัพภาคที่ 3 กองทัพบก ขอใช้พื้นที่จากกรมป่าไม้ จัดสรรพื้นที่ทำกิน(โครงการ พพพ.)ให้ชาวบ้านใน อ.พบพระ มานานกว่า 30 ปี ให้ครอบครัวทหารผ่านศึก ครอบครัวทหารกองหนุน และครอบครัวอยู่พื้นที่ป่าคลองลานได้ใช้เป็นพื้นที่ทำการเกษตร ครัวเรือนละ 20 ไร่ พื้นที่ปลูกบ้าน 2 งาน พร้อมบ้าน 1 หลัง ให้กล้าพันธุ์ไม้ไผ่ตง ลำไย ลิ้นจี่ กาแฟ อะโวคาโด และอื่นๆมาปลูก ก่อนนั้นเกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพด ต่อมาเมื่อ 6 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรได้รวมกลุ่มกัน 15 […]

ยื่นหนังสือถึงผู้ว่าเชียงราย หลังราคาลำไยตกต่ำ

ตัวแทนชาวสวนลำไยยื่นหนังสือถึงผู้ว่าเชียงราย หลังราคาลำไยตกต่ำ ลั่นถ้าไม่มีคำตอบน่าพอใจ เตรียมยกมวลชนมาปักหลักนอนที่ศาลากลาง วันที่ 2 ส.ค. 65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตัวแทนเกษตรกรชาวสวนในพื้นที่ ต.ห้วยสัก อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย ประมาณ 20 คน เดินทางไปที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย เพื่อยื่นข้อเรียกร้องถึงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กรณีราคาลำไยตกต่ำสวนทางกับต้นทุนการผลิต ขอภาครัฐช่วยเหลือ ยื่นคำขาดหากไม่มีคำตอบที่น่าพอใจภายใน 1 อาทิตย์ เตรียมยกมวลชนมานอนที่ศาลากลางจังหวัดเชียงราย การยื่นหนังสือในครั้งนี้ ทางผู้ว่าจังหวัดเชียงราย ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ ศรีไพศาลเจริญ ผอ.ศูนย์ดำรงธรรม และ น.ส.อมรรัตน์ ชูสระน้อย หน.กลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงราย ได้มาพบปะตัวแทนชาวบ้านเพื่อสอบถามถึงปัญหาที่เกิดขึ้น ณ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดเชียงราย ศาลากลาง จ.เชียงราย ต.ริมกก อ.เมืองเชียงราย นายวัชรพงศ์ ปิโย อายุ 56 ปี เกษตรกรบ้านร่องเผียว ต.ห้วยสัก กล่าวว่า วันนี้ตนพรัอมทั้งบรรดาผู้นำ และตัวแทนกลุ่มผู้ปลูกลำไยในพื้นที่ ต.ห้วยสัก มาวันนี้เพื่อจะสอบถามและติดตามการปฏิบัติงานของส่วนราชการในจังหวัดเชียงราย เพราะผู้ปลูกลำไยประสบปัญหา ราคาผลผลิตตกต่ำ […]

1 2 3 4 109