ปศุสัตว์แพร่จัดพิธีมอบกระบือ ตามโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ

ปศุสัตว์ จ.แพร่ จัดพิธีมอบกระบือ ตามโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ

เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแพร่ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเด่นชัย ดำเนินการจัดพิธีมอบกระบือ ตามโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ โดยนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบหมายให้นายสัตวแพทย์ ดร.สมพร พรวิเศษศิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธีมอบกระบือดังกล่าวฯ ซึ่งกรมปศุสัตว์ได้ส่งมอบกระบือเพศเมีย จำนวน 55 ตัว ให้บริการแก่เกษตรกรกลุ่มผู้เลี้ยงกระบือ ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ จำนวน 19 ราย ๆ ละ 2-3 ตัว ยืมเพื่อการผลิต ตามโครงการประชารัฐพัฒนาอาชีพการเลี้ยงกระบือ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือเพื่อเกษตรกร ตามพระราชดำริ ณ วัดอัมพวนาราม หมู่ที่ 1 ตำบลปงป่าหวาย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่

โดยวัตถุประสงค์ของโครงการเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์การเลี้ยงกระบือ เพิ่มปริมาณการผลิตกระบือในจังหวัดแพร่ และในแถบภูมิภาคภาคเหนือ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาปรับระบบการเลี้ยงกระบือ ซึ่งจะก่อให้เกิดรายได้แก่เกษตรกรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ได้ให้บริการฉีดยาบำรุง ดูแลสุขภาพเบื้องต้นให้แก่กระบือที่ได้ดำเนินการส่งมอบให้แก่เกษตรกรในวันนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น