728

ชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนและผู้ที่มีจิตศรัทธา ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐิน

ร่วมทำบุญถวายผ้ากฐิน เพื่อหารายได้สมทบสร้างศาลาเปรียญ วัดนามนหลวง อำเภอหัวเมือง จังหวัดลางเคอ (รัฐฉาน) ประเทศเมียนมาร์ วันที่ 20 พ.ย. 66 เวลา 09.30 น. ที่ หอประชุมอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ตำบลจองคำ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มอบหมายให้ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานพิธีถวายผ้ากฐิน โดยมีพระอาจารย์นันตา จาระ แห่งวัดนามน รัฐฉาน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ คณะศรัทธา และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนร่วมพิธีถวายผ้ากฐิน เพื่อหารายได้สมทบสร้างศาลาเปรียญ วัดนามนหลวง อำเภอหัวเมือง จังหวัดลางเคอ (รัฐฉาน) ประเทศเมียนมาร์ และร่วมกันอนุรักษ์สืบสานประเพณีวัฒนธรรมอันดีงาม ส่งเสริมความรักความสามัคคีของประชาชน โดยรวมปัจจัยจากผู้มีจิตศรัทธาในการทอดกฐินสามัคคีในครั้งนี้จำนวน 49,542 บาท และคงเปิดรับการทำบุญ บริจาค อย่างต่อเนื่อง สำหรับประเพณีทอดกฐินสามัคคี เป็นประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน ซึ่งนิยมทำกันมาช้านานตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 11 […]

ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องโรคในโค กระบือ

ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอนเปิดการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการทำลายเชื้อในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Kick-off)” วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2567 นายสมพงษ์ พิพัฒพงค์ชัย ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อย โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย และการทำลายเชื้อในพื้นที่เสี่ยง รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (Kick-off) และปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลห้วยผา อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายธีรชัย ชัยธรรม ปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาสุขภาพ เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกเป็น 4 ชุด ออกให้บริการฉีดวัคซีนกระจายครอบคลุมทั้งพื้นที่ โดยได้ดำเนินการฉีีดวัคซีนป้องกันโรคปากและเท้าเปื่อยใน โค 170 ตัว กระบือ 265 ตัว รวม 435 ตัว เกษตรกร จำนวน 23 ราย และฉีดวัคซีนป้องกันโรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมียในกระบือ […]

วอนสแกนดูจุดเสี่ยงบนถนนในเมืองสามหมอก

ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน รวมไปถึงนักท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน สแกน QR Code เพื่อได้ทราบข้อมูลจุดเสี่ยง และจุดอันตราย บนท้องถนน เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้ถนนทุกคน เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2566 นายเรืองฤทธิ์ ผลดี ปภ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอนขอเรียนแจ้งประชาสัมพันธ์แก่ผู้ใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเนื่องจากในห้วงนี้เข้าสู่เทศกาลท่องเที่ยว ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อนักท่องเที่ยว สแกน QR Code ท่านจะได้รับทราบถึงจุดเสี่ยง จุดอันตรายและข้อแนะนำในการขับรถในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนอย่างปลอดภัยเพื่อ ร่วมกันเสริมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วย

จังหวัดแม่ฮ่องสอน รณรงค์จัดงานประเพณีลอยกระทง ด้วยวัสดุธรรมชาติ

ช่วงบ่ายวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 ณ ศาลาพอเพียง สนามหน้าศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำโดย นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู นางสาวมัลลิกา จีนาคำ นายกเทศมนตรีเมืองแม่ฮ่องสอน และนายสุรศักดิ์ ป้อมทองคำ ผู้ทรงคุณวุฒิ ร่วมแถลงข่าว การจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ภายใต้แนวคิดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนเพื่อลดของเสีย ที่ย่อยสลายยากภายในงานมีการจัดนิทรรศการด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม การสาธิตวิธีการทำกระทงลอยน้ำ จากวัสดุธรรมชาติ และกระทงสวรรค์ไร้โฟมสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนดจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 ดังนี้

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามสถานการณ์การผลิตน้ำประปา

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ติดตามสถานการณ์การผลิตน้ำประปา ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อรองรับการท่องเที่ยว และสร้างความมั่นใจ ไม่มีปัญหาการขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูแล้ง วอนประชาชนใช้น้ำอย่างประหยัดวันที่ 14 พฤศจิกายนย 2566 ที่สำนักงานการประปาภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เดินทางมาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน สำนักงานประปาภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน ที่เปิดให้บริการประชาชน นอกจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังได้ ตรวจระบบการผลิต น้ำประปา เพื่อสร้างความมั่นใจในการผลิตน้ำประปา ในด้านความสะอาดความเพียงพอ ต่อปริมาณการใช้งานและการรองรับ การท่องเที่ยว อุปโภคบริโภค นอกจากนั้นยังตรวจดูความพร้อมการรับสถานการณ์ปัญหาความต้องการน้ำในช่วงหน้าแล้ง เพื่อประชาชนชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มั่นใจว่าปริมาณน้ำประปาในพื้นที่จะไม่ขาดแคลน นอกจากนั้นยังได้ แนะนำให้ประชาชน ได้ร่วมกัน ใช้น้ำอย่างประหยัดอีกด้วย ปัจจุบัน สำนักงานประปาภูมิภาคสาขาแม่ฮ่องสอน มีประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีจำนวนผู้ใช้น้ำทั้งหมด 7,998 ราย กำลังผลิตที่ใช้งาน 7,516 ลบ.ม./วันปริมาณน้ำผลิต 232,982 ลบ.ม./เดือน ปริมาณน้ำผลิตจ่าย 205,251ลบ.ม./เดือนปริมาณน้ำจำหน่าย 156,511 ลบ.ม./เดือน

สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน จัดกิจกรรมมอบสิ่งของบำรุงขวัญ เสื้อกันหนาว น้ำใจสร้างสุข

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.30 น. พ.ต.อ.ภาสวินท์ แก้วต่าย ผกก.สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน,พร้อมด้วยทีมงานชมรมครูอาวุโส โรงเรียนศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ, ร.ต.อ.ครรชิต คงอินทร์ รอง สวป. สภ.เมืองแม่ฮ่องสอน หัวหน้าชุด ชมส. พร้อมลูกชุด

แม่ฮ่องสอนเกมส์ จับฉลากกีฬาประเภททีมชาย-หญิงฟุตบอล ฟุตซอล

ประชุมอำนวยการ จับสลาก”แม่ฮ่องสอนเกมส์ นายสมชาย ลีหล้าน้อย รองผวจ.แม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายสงค์ศักย์ คำดีรุ่งริรัตน์ ผอ.กกท.ภาค 5 เชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานการประชุมอำนวยการ พร้อมนายสุทน ปิ่นแก้ว ผอ. กกท. จังหวัดแม่ฮ่อนสอน โดยมีผู้แทนจังหวัด ทั้ง 15 จังหวัดร่วม จับสลากแบ่งสายการแข่งขัน กีฬาประเภททีม การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ภาค 5 ครั้งที่ 39”แม่ฮ่องสอนเกมส์” ระหว่างวันที่ 17-27 พ.ย.66 และการแข่งขันกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 6”สามหมอกเกมส์”ระหว่างวันที่ 29 พ.ย.-5 ธ.ค.66 ณ พิชชาพรเฮ้าท์ จ.แม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมผู้แทนจังหวัด และจับสลากสายการแข่งขัน กีฬาเยาวชนแห่งชาติ รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 39 “แม่ฮ่องสอนเกมส์ 2023” วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 […]

อบต.ปางหมูรับรางวัล 4 ปีซ้อน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2566 อบต.ปางหมู นำโดย นายอุกฤษฎ์ แสงงาม นายก อบต.ปางหมู พร้อมด้วย นายเอกพงษ์ มั่นคง รองนายก อบต.ปางหมู นายสุริยะกาญจน์ มาลาวัลย์ รองปลัด อบต.ปางหมู รักษาราชการแทนปลัด อบต.ปางหมู นางสาวอัญชลี มาลา ผอ.กองคลัง และทีมงาน เดินทางร่วมจัดนิทรรศการและเข้ารับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการบริหารการจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล แขวงดุสิต เขตดุสิต กทม โดย อบต.ปางหมู ได้รับรางวัลที่ 3 ประเภทดีเลิศ (ประเภทสูงสุด) ในการส่งผลงานศูนย์นวัตกรรมท้องถิ่นปางหมูอัฉริยะ เข้าร่วมประกวด

จังหวัดแม่ฮ่องสอนโร่แจงตัวเลขผู้ลี้ภัยคลาดเคลื่อน

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยืนยันสถานการณ์สู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกองกำลังชนกลุ่มน้อย ไม่ส่งผลกระทบต่อราษฎร์ไทยตามแนวชายแดนด้านจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมเตรียมในการช่วยเหลือผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบชาวกะเหรี่ยงกว่า 1,407 คน ที่หลบหนีภัยข้ามเข้ามายังเขตไทย เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2566 เวลา 11.00 น.นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์สั่งการชายแดน ไทย – เมียนมา จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า สถานการณ์การสู้รบตามแนวชายแดนไทย เมียนมา ด้านตรงข้ามอำเภอแม่สะเรียง และอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ระหว่างกองกำลังทหารเมียนมาและชนกลุ่มน้อย ในรัฐคะยา โดยในเบื้องต้นสถานการณ์การสู้รบยังไม่มีผลกระทบสำหรับราษฎร์ในฝั่งประเทศไทย แต่มีผู้หลบหนีภัยจากการสู้รบชากะเหรี่ยง เข้ามาหลบภัยสงครามกว่า 1,407 คน ในพื้นที่ตะเข็บแนวชายแดนไทยในสองอำเภอ ซึ่งเบื้องต้นฝ่ายปกครอง อำเภอแม่สะเรียง อำเภอขุนยวม หน่วยงานด้านความมั่นคง และกำลังทหารหน่วยเฉพาะกิจสิงหนาท กองกำลังนเรศวร ได้จัดกำลังเข้าไปดูแลความปลอดภัยตามหลักมนุษยธรรมในเบื้องต้นแล้ว สำหรับสถานการณ์บริเวณพื้นที่แนวชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดเหตุ เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2566 เวลา 15.00 น. ปรากฏเหตุการณ์ปะทะ ระหว่างทหารเมียนมา กับ […]

ประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีฯ 2566 จ.แพร่

“กิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ในงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนีฯ ประจำปี 2566” เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566​ เวลา​ 19.00 น. นางกรวรรณ สุ่มมาตย์ วัฒนธรรมจังหวัดแพร่, นายสุวรรณ์ สวัสดิ์มูล สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดแพร่ , นายวีรกานต์ บุญตัน พัฒนาการจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการ, บุคลากรสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ และนักท่องเที่ยว ร่วมรับชมกิจกรรมการแสดงทางวัฒนธรรม ในงานประเพณีไหว้พระพุทธโกศัยศิริชัยมหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่เมืองแพร่ และงานส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2566 ณ เวทีกลาง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

ผู้ว่าฯ สั่งประชุมด่วนรับมือไฟป่าและควันพิษ

ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนประชุมด่วนเพื่อหามาตรการในการป้องกันและควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่แม่ฮ่องสอน ขณะที่สถานการณ์ไฟป่ายังน่าวิตก พบจุดความร้อนสูงถึง 290 จุด หมอกควันจึงหนาทึบทัศนวิสัยเหลือเพียง 2.5 กม. เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 เวลา 16.00 น.ที่ศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอน นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วย นายประเสริฐ จิตตพลีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการไฟป่าจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพื่อสรุปสถานการณ์หมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนหลังเกิดจุดความร้อนในหลายพื้นที่ ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนกล่าวว่าตั้งแต่มกราคม 2566 จนถึงปัจจุบันวันที่ 20 มีนาคมเกิดจุดความร้อนในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว 2910 จุด โดยมีจุดความร้อนมากกว่าปีที่ผ่านมา 199 จุด โดยตรวจส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติสาละวิน ตำบลแม่คง อำเภอแม่สะเรียงและพื้นที่ตะเข็บแนวชายแดน ซึ่งมีจุด hotspot เพิ่มสูงขึ้น และการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟได้ยากเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ป่าลึกและอยุ่บนเขาสูงชัน นอกจากนั้นจะเป็นห่วงพื้นที่ที่ยังไม่มีการบริหารจัดการเชื้อเพลิงซึ่งอาจก่อให้เกิดจุด hotspot ในพื้นที่ ทั้งนี้ได้กำชับให้หน่วยงานปฏิบัติเร่งควบคุมสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่รวมทั้งหามาตรการแนวทางในการยับยั้ง นอกจากนั้นยังพบว่าปีนี้ปริมาณน้ำฝนตกน้อยกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งเกิดจากหลายปัจจัย ทั้งจากความกดอากาศสูงที่ยังคงแผ่ควบคุมจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในช่วงเช้าและเย็น ทำให้เกิดปริมาณฝุ่นละออง เกิดสะสมเป็นจำนวนมากในพื้นที่ รวมทั้งยังมีกระแสลมตะวันตก ที่พัดเข้ามายังจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบกับมีความกดอากาศสูง ทำให้ปริมาณฝุ่นละอองเกิดความสะสมเป็นจำนวนมาก แบบนั้นจะมีปัจจัยจากการเกิดไฟป่าได้หลายพื้นที่รอบจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้เกิดปริมาณหมอกควันฝุ่นละอองค่า PM […]

ผัวโมโหเมียชวนทะเลาะปมติดยา จ้วงมีดแทงดับ

เมียทะเลาะสามีรุนแรง เรื่องสามีติดยา ฝ่ายสามีโมโหจัด ชักมีดจ้วงดับก่อนหลบหนี เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 21 มี.ค. 66 พ.ต.อ.ทีฆวุฒิ บัณฑิตชูสกุล ผกก.สภ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ได้รับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายด้วยอาวุธมีดทำให้มีผู้เสียชีวิต เหตุเกิด หมู่ 5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ภายหลังจากได้รับแจ้ง จึงสั่งการให้ พ.ต.ท.นพคุณ อรรถธรรมคุณ สว.สส. พร้อมกับพวก ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุ ที่เกิดเหตุบริเวณ หมู่ 5 ต.เวียงใต้ อ.ปาย ซึ่งเป็นบ้านปูนชั้นเดียวสภาพใหม่ บริเวณหน้าบ้านพบศพ นาง แซววู้ อายุ 55 ปี นอนตายในสภาพจมกองเลือด โดยตรวจสอบพบว่าโดนแทงบริเวณท้อง ส่วนมือมีด ทราบชื่อภายหลังคือ นายจิงเฟี้ยว อายุ 57 ปี อยู่บ้านเดียวกันซึ่งเป็นสามีผู้ตาย หลังจากก่อเหตุได้หลบหนีไป ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจกำลังติดตามจับกุมตัว เพื่อนำตัวมาดำเนินคดี ส่วนสาเหตุเบื้องต้น เจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า […]

1 2 3 48