วุ่น! เด็ก 6 ขวบกินขนมผสมกัญชา อีกรายคว้ามีดไล่แทงคน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 65 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย รายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากภัญชา (ข้อมูลวันที่ 27-30 มิถุนายน พ.ศ 2565) ระบุ

จากผลของการเปิดกัญชาเสรี ทำให้เด็กและวัยรุ่นเข้าถึงกัญชาได้ทั้งตั้งใจและไม่ตั้งใจ คณะอนุกรรมการจัดทำข้อแนะนำเรื่องผลกระทบของกัญชาต่อเด็กร่วมกับศูนย์ข้อมูลของราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย จึงขอความร่วมมือกุมารแพทย์รายงานเด็กที่มีผลกระทบ/อาการป่วยจากกัญชา เพื่อเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนเพื่อปกป้องเด็กจากกัญชาต่อไป

นับจากการปลดล็อคกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ได้มีรายงานผู้ป่วยเด็กที่มีผลกระทบ/อาการป่วยจากกัญชามายังราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย (เริ่มเก็บรายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชาวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2565) พบผู้ป่วย 3 คน

คนแรก เป็นเด็กชาย อายุ 6 ขวบ 7 เดือน ภูมิลำเนาอยู่ใน กทม. เป็นเด็กสมาธิสั้น ซื้อขนมผสมใบกัญชามากิน มีพฤติกรรมซน สมาธิสั้น ไม่อยู่นิ่ง กระโดด ปีน คึกคักกว่าปกติ ไม่ฟังและไม่ตอบคำถาม ช่วงนอนหลับนานกว่าปกติ ประมาณ 11 ชม. หมอให้คำแนะนำเด็กไม่ควรกินผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชา สังเกตอาการ และโทรติดตามอาการ

คนที่ 2 เพศชาย อายุ 15 ปี 6 เดือน ภูมิลำเนาจังหวัดเชียงราย เป็นผู้ป่วยรักษาภาวะซึมเศร้า เคยใช้กัญชาร่วมด้วยเป็นบางครั้ง กลับจาก รพ. กำลังจะเข้าบ้าน แวะซื้อของที่ร้านค้า เด็กขอซื้อบุหรี่สูบ พ่อไม่ทราบว่าเป็นบุหรี่ผสมกัญชา หลังสูบไป 2 มวน มีอาการหูแว่ว ถือมีดวิ่งไล่แทงชาวบ้าน พ่อกับชาวบ้านช่วยกันจับส่ง รพ. ผลตรวจพบสารกัญชาในปัสสาวะ จึงรับไว้ใน รพ. หลังได้รับการรักษาผู้ป่วยมีอาการสงบลง

คนที่ 3 เป็นเพศชาย อายุ 12 ปี 10 เดือน ภูมิลำเนาจังหวัดกาฬสินธุ์ นำใบกัญชามาสูบเพื่อนันทนาการ มีอาการง่วงนอน ซึม มีพฤติกรรมเปลี่ยนแปลง เข้ารับการรักษาใน รพ. 1 วัน

หลังปลดล็อกกัญชา เมื่อวันที่ 9 มิ.ย.65 ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทยและสมาคมกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย ได้ขอความร่วมมือกุมารแพทย์ เก็บข้อมูลรายงานผู้ป่วยเด็กที่มีอาการป่วยจากกัญชา ตั้งแต่วันที่ 21-30 มิ.ย.65 มีผู้ป่วยรวม 9 คน เป็นเพศชาย 8 คน เพศหญิง 1 คน ดังนี้
อายุ 0-5 ขวบ 1 คน
อายุ 6-10 ขวบ 1 คน
อายุ 11-15 ปี 4 คน
อายุ 16-20 ปี 3 คน

ในจำนวนดังกล่าว ได้รับกัญชาโดยตั้งใจ 6 คน ได้รับกัญชาโดยไม่ตั้งใจ 3 คน จำแนกเป็น รับจากเพื่อน 4 คน ซื้อเอง 4 คน และญาติซื้อมาวางไว้ที่บ้าน 1 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น