(มีคลิป) เผยภาพวาดฝีมือครูบาบุญชุ่ม สีแห่งธรรม

อาารย์โต วัดพระบาทปางแฟน เผยแพร่ภาพวาดผือมือครูบาบุญชุ่ม ขณะบำเพ็ญเพียรอยู่ในถ้ำ 3 ปี 3 เดือน 3 วัน จำนวน 9 ภาพ ล่าสุดพบอยู่ที่วัดพระบาทปางแฟน 1 ใน 9 ภาพ บอกถึงครูบาพ่อ เจริญพระกรรมฐานในถ่ำวาดภาพ บอกถึงสีแห่งธรรม

เมื่อวันที่ 15 ส.ค.2565 พระอาจารย์กฤต ฐิตวิริโย (พระอาจารย์โต) เจ้าอาวาสวัดพระบาทปางแฟน ต.ป่าเมี่ยง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เปิดเผยรูปภาพพระพุทธเจ้าภาพวาดฝีมือครูบาบุญบุญชุ่ม 1 ใน 9 ภาพ ที่ปรากฏในสื่อต่างๆ รูปภาพที่พระสงฆ์นำออกมาจากถ้ำเมืองเเก๊ด ขณะที่ครูบาบุญชุ่มปฏิบัติธรรมปิดวาจาอยู่ในถ้ำ 3 ปี 3 เดือน 3 วันโดยขณะปฏิบัติธรรมท่านได้วาดรูปจำนวน 9 รูป ซึ่งรูปภาพที่ครูบาบุญชุ่ม วาดภาพขึ้นมานั้นตอนนี้อยู่ที่วัดพระธาตุปางแฟน 1 ภาพเป็นรูปภาพพระพุทธเจ้าปางสมาธิ ” วาดโดยครูบาบุญชุ่ม ญาณสังวโร รูปภาพนี้ ท่านได้ฝากครูบาบุญเจริญ มาไว้ที่วัดพระบาทปางแฟน องค์พระครูบาพ่อ จะวาดด้วยสีต่างๆ ยามที่ท่านว่างจากการเจริญพระกรรมฐาน

แต่ละสีมีความหมายที่เป็นมงคลต่างๆ เช่น สีแดง หมายถึง ลาภ ยศ, สีน้ำเงิน สีฟ้า หมายถึง สีแห่งปัญญา ความรู้ สีเขียว หมายถึง ความเจริญ ความงอกงาม ความอุดมสมบูรณ์ สีเหลือง หมายถึง สุขภาพ และความสมดุล, สีส้ม หมายถึง จิตวิญญาณและความรู้สึก, สีชมพู หมายถึง ความสัมพันธ์ ความอบอุ่นของครอบครัว

ซึ่งตอนนี้ภาพวาด 1 ใน 9 ภาพอยู่ที่วัดพระธาตุปางแฟนอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ส่วนอีก 8 ภาพที่เหลือไม่รู้อยู่ที่ไหนศรัทธาประชาชนที่อยากเห็นเป็นบุญตาสามารถมาชมมาดูได้ที่วัดพระธาตุปางแฟน ได้ตลอดเวลา ซึ่งไม่สามารถตีเป็นราคาได้.

ร่วมแสดงความคิดเห็น