นายกฯ ติดตามความคืบหน้า ปรับปรุงสวนสาธารณะสถานีรถไฟเชียงใหม่

8 มิ.ย. 67 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี และคณะ ลงพื้นที่สวนสาธารณะสถานีรถไฟเชียงใหม่ ติดตามการปรับปรุงพื้นที่สวนสาธารณะที่รกร้างในอดีตจำนวน 62 ไร่ ซึ่งเป็นพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มเข้ามาปรับปรุงพื้นที่เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะแห่งใหม่ใจกลางเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ รองรับการออกกำลังกาย และใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชนในพื้นที่

ด้านนายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำเสนอแผนการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าว และขอให้นายกรัฐมนตรีประสานความร่วมมือไปยังการรถไฟแห่งประเทศไทยในการทำ MOU เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เข้ามาดำเนินการปรับปรุงและใช้พื้นที่ เพื่อให้เป็นสวนสาธารณะใจกลางเมืองของคนเชียงใหม่เต็มรูปแบบ

ทั้งนี้ นายกรัฐมนตรี ยืนยันจะเร่งรัดการลงนาม MOU ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และการรถไฟแห่งประเทศไทย ให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนชนชาวเชียงใหม่ ได้มีสวนสาธารณะแห่งใหม่ สำหรับการออกกำลังกาย จัดกิจกรรมและพักผ่อนหย่อนใจโดยเร็วต่อไป
.

ร่วมแสดงความคิดเห็น