เศรษฐกิจภาคเหนือ ปรับดีขึ้นต่อเนื่อง

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคเหนือ (ธปท. สภน.) โดย
คุณพรวิภา ตั้งเจริญมั่นคง ผู้อำนวยการอาวุโส 
แถลงข่าว “ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคเหนือ ไตรมาส 3/2566” 

สรุปภาพรวมภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 3/2566 ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาสก่อน จากการท่องเที่ยว การผลิต และ รายได้เกษตรที่ขยายตัว ตลาดแรงงานปรับดีขึ้น เป็นแรงสนับสนุนการบริโภค อย่างไรก็ตาม การลงทุนภาคเอกชนหดตัว รายละเอียดดังนี้

รายได้เกษตรกรขยายตัวชะลอลง จากผลผลิตที่หดตัว ตามการลดลงของข้าวนาปี ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เนื่องจากปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าปีก่อน รวมทั้งผลผลิตลำไยลดลงจากสภาพอากาศผันผวนส่วนด้านราคาขยายตัวดีต่อเนื่อง ตามราคาข้าวที่มีอุปสงค์ต่อเนื่องทั้งในและต่างประเทศ และราคาลำไยสูงขึ้นตามผลผลิตที่ลดลง

ด้านผลผลิตอุตสาหกรรมขยายตัวต่อเนื่อง จากหมวดอาหารแปรรูป ประกอบกับหมวดชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ขยายตัวจากการเร่งผลิตรองรับโทรศัพท์รุ่นใหม่ และชิ้นส่วนสำหรับยานยนต์ที่ขยายตัวต่อเนื่อง ด้านหมวดเครื่องดื่มลดลงในกลุ่มสุราขาว น้ำดื่ม และโซดา ส่วนหมวดสินค้าฟุ่มเฟือยหดตัวต่อเนื่อง ทั้งเครื่องนุ่งห่ม เครื่องประดับ และ เฟอร์นิเจอร์ ตามอุปสงค์คู่ค้าที่ยังอ่อนแอ 

การท่องเที่ยวปรับดีขึ้น จากนักท่องเที่ยวชาวไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว ประกอบกับชาวต่างชาติทยอยฟื้นตัวแม้ต่ำกว่าคาด

ตลาดแรงงานปรับดีขึ้นต่อเนื่อง สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตนตามมาตรา 33 เพิ่มขึ้น สอดคล้องกับ
ผู้ขอรับสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานตามมาตรา 38 ที่ลดลง เป็นปัจจัยสนับสนุน

การบริโภคภาคเอกชนขยายตัวได้เล็กน้อย สะท้อนจากการใช้จ่ายในหมวดบริการและสินค้าอุปโภคบริโภคที่ปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม หมวดสินค้ากึ่งคงทนลดลงหลังเร่งไปในช่วงก่อน และหมวดยานพาหนะลดลงจากรถกระบะและรถจักรยานยนต์หดตัว ส่วนรถยนต์นั่งยังขยายตัวได้ 

ด้านการลงทุนภาคเอกชนหดตัว ตามการนำเข้าสินค้าทุนที่ลดลง ประกอบกับรถยนต์เชิงพาณิชย์หดตัวต่อเนื่อง ส่วนการลงทุนก่อสร้างลดลงจากยอดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง อย่างไรก็ดี พื้นที่ได้รับอนุญาตก่อสร้างหดตัวน้อยลง โดยปรับดีขึ้นบ้างในประเภทพื้นที่อยู่อาศัยและเพื่อการพาณิชย์ 

การใช้จ่ายภาครัฐกลับมาขยายตัวเล็กน้อย จากการเบิกจ่ายของรายจ่ายประจำที่เพิ่มขึ้น 

อัตราเงินเฟ้อทั่วไปลดลงไตรมาสก่อน จากหมวดอาหารสด และเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลง

แนวโน้มเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาส 4/2566 คาดว่าอยู่ในทิศทางฟื้นตัวต่อเนื่อง จากการเข้าสู่ช่วงฤดูท่องเที่ยวของภาคเหนือ ทำให้แนวโน้มนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและต่างชาติเพิ่มขึ้น ประกอบกับผลผลิตอุตสาหกรรมมีทิศทางขยายตัวตามความต้องการของประเทศคู่ค้า ส่งผลให้ตลาดแรงงานปรับดีขึ้น อย่างไรก็ตาม รายได้เกษตรกรคาดว่าชะลอลงตามผลผลิตที่ลดลง รวมทั้งค่าครองชีพที่อยู่ในระดับสูง ยังเป็นปัจจัยกดดันการฟื้นตัวของการบริโภค

นอกจากนี้คุณพรวิภา ยังได้ตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับประเด็นต่างๆแก่สื่อมวลชนในช่วงท้ายของการแถลงข่าว อาทิ ปัญหาหนี้ครัวเรือน ที่ยังอยู่ในระดับสูง และเริ่มเห็นสัญญาณการชำระหนี้ลดลง ทำให้มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดปัญหาหนี้เสียตามมา โดยทางธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันทางการเงินต่างๆ ได้เร่บดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ปัญหาหนี้ครัวเรือนทุเลาลง

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่รัฐบาลได้ดำเนินการนโยบายฟรีวีซ่า เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวมากขึ้น พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวจีนเพิ่มขึ้น ตั้งแต่ช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา ซึ่งนอกจากนี้ ยังคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากไต้หวัน และอินเดียเพิ่มขึ้น หลังรัฐบาลเปิดมาตรการฟรีวีซ่าแก่นักท่องเที่ยวทั้งสองประเทศเพิ่มเติม

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น