ส่องความพร้อม OTOP เชียงใหม่ สู่ Soft Power ของจังหวัด

เมื่อพูดถึงของฝากจากจังหวัดเชียงใหม่ ที่นักท่องเที่ยวนิยมซื้อไปฝาก สินค้าชุมชนจากโครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ หรือ OTOP ย่อมจะอยู่ในรายชื่อลำดับต้นๆ ที่นักท่องเที่ยวนึกถึง

วันนี้ เราจะมาสำรวจ OTOP เชียงใหม่ว่าเป็นอย่างไร

ปี พ.ศ. 2565 ที่ผ่านมา ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ในจังหวัดเชียงใหม่ สามารถทำรายได้จากการขายสินค้าชุมชนสูงถึง 13,773,055,668 บาท 

มีผู้ประกอบการทั้งหมด 2,475 ราย และผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นอีกกว่า 7,324 รายการ โดยส่วนใหญ่เป็นสินค้าประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย กลุ่มสินค้าประเภทของใช้ ของตกแต่ง ของที่ระลึก และอาหารตามลำดับ 

ซึ่งปัจจุบันสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวในพื้นที่

ซึ่งก่อนหน้านี้ OTOP เชียงใหม่ ได้เผชิญกับปัญหาจากการระบาดของโควิด – 19 และภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ซึ่งส่งผลให้ผู้ประกอบการ OTOP หลายรายเลิกกิจการ และเมื่อสถานการณ์เริ่มคลี่คลาย จึงได้มีการจัดอบรมและงบสนับสนุนผู้ประกอบการ

ประกอบก้บศูนย์กระจายสินค้า และโรงเรียน OTOP ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอสันกำแพง ทางพัฒนาชุมชนได้เตรียมที่จะฟื้นฟูอีกครั้ง ในฐานะที่เป็นศูนย์รวมสินค้าชุมชนที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ และรวบรวมสินค้าที่มียอดจำหน่ายสูงสุดจากผู้ประกอบการ OTOP ใน 25 อำเภอ ทั่วจังหวัดเชียงใหม่

และเพื่อยกระดับ OTOP เชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้พัฒนาโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากที่มั่นคง และทำให้ชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งจะสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาจังหวัด 20 ปี ที่จะส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 

นอกจากนี้ ภายหลังจากที่รัฐบาลได้เดินหน้านโยบาย OFOS หรือ 1 ครัวเรือน 1 Soft Power ทางพัฒนาชุมชนจังหวัดจึงได้ริเริ่มสำรวจข้อมูล Soft Power แต่ละครัวเรือน พร้อมทั้งค้นหาวัฒนธรรมท้องถิ่นใหม่ๆ เพื่อผลักดันและต่อยอดสู่ระดับประเทศและนานาชาติ 

และปัจจุบัน พัฒนาชุมชนจังหวัดได้มีการกำหนด Soft Power เชียงใหม่ สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อผลักดันสินค้าประเภท Food หรืออาหาร เครื่องดื่ม และ Fashion หรือเสื้อผ้า ชุดแต่งกาย จากชุมชนท้องถิ่น สู่ตลาดสากล

รวมทั้งยังได้เตรียมความพร้อมด้านระบบดิจิทัลทางการเงินของผู้ประกอบการ เพื่อให้ทันนโยบายเงินดิจิทัลของรัฐบาล ที่กำล้งขับเคลื่อนในปีหน้า

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่

2 ทศวรรษ OTOP ยกระดับสินค้าชุมชนเชียงใหม่ ทะลุหมื่นล้าน

พช.เชียงใหม่ เปิดแผนปี 67 ดัน OTOP และซอฟต์พาวเวอร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น